โชติ คุณะเกษม

โชติ คุณะเกษม (2 สิงหาคม พ.ศ. 2446 - 3 มกราคม พ.ศ. 2510) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย[1]

โชติ คุณะเกษม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
ก่อนหน้า เสริม วินิจฉัยกุล
ถัดไป สุนทร หงส์ลดารมภ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 สิงหาคม พ.ศ. 2446
เสียชีวิต 3 มกราคม พ.ศ. 2510
คู่สมรส วารุณี คุณะเกษม
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

โชติ คุณะเกษม เกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2446 ที่บ้านเหมือวัดมหาพฤฒาราม อำเภอบางรัก จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนโตของหลวงรักษโชติยาน และนางรักษโชติยาน มีพี่น้อง 1 คนคือ นายอัมพร คุณะเกษม

โชติ คุณะเกษม ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2502[2][3] นอกจากนี้ยังเคยได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร

โชติ คุณะเกษม เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว ร่วมกับพลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ พลโท ประยูร ภมรมนตรี และคนอื่นๆ[4]

โชติ คุณะเกษม ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2510 พระราชทานเพลิงศพเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511[5]

อ้างอิงแก้ไข