พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

นายแพทย์ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายแพทย์ พฤฒิชัย เป็นผู้ร่วมบุกเบิกก่อตั้ง “มูลนิธิทานตะวัน 19” รักษาคนไข้ที่มีฐานะยากจน และผู้ด้อยโอกาส จนได้รับฉายา “หมอ 19 บาท”

นายแพทย์
พฤฒิชัย ดำรงรัตน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ก่อนหน้า ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
ถัดไป มั่น พัธโนทัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มกราคม พ.ศ. 2506 (60 ปี)
กรุงเทพ ประเทศไทย
พรรค ไทยรักไทย (25442550)
เพื่อแผ่นดิน (2550 – 2554)
ชาติไทยพัฒนา (2556-ปัจจุบัน)
คู่สมรส ปานบัว บุนปาน

ประวัติแก้ไข

นายแพทย์ พฤฒิชัย เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2506 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายจรัล และนางพงษ์เพ็ญ ดำรงรัตน์ เจ้าของกิจการบริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด มีน้องชาย คือ นายธนการ ดำรงรัตน์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 6 พรรคเพื่อแผ่นดิน

นายแพทย์ พฤฒิชัย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท ระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2532 และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2542)

การทำงานแก้ไข

นายแพทย์ พฤฒิชัย เคยทำงานเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลสุรินทร์ จากนั้นจึงหันเหเข้าสู่วงการการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (เขตบึงกุ่ม) และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 นายแพทย์พฤฒิชัย ได้ย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรค ซึ่งในการร่วมรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ [1] ซึ่งการทำงานของนายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ ได้รับฉายาจากพรรคเพื่อไทย เป็น 1 ใน 10 รัฐมนตรีไร้ผลงาน ว่า "รัฐมนตรีเงียบสงัด เหงา"[2]

ในการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ ถูกปรับออกจากตำแหน่ง [3]

นายแพทย์ พฤฒิชัย ได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 และได้ลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับกรรมการบริหารพรรคจำนวนหลายคน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ต่อมาในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้รับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน แทนนายถิรชัย วุฒิธรรม ที่ลาออกไปร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
  2. เพื่อไทย ตั้งฉายา 10 รมต. ไร้ผลงาน[ลิงก์เสีย]
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รวม 18 ราย)
  4. ""พฤฒิชัย" รายงานตัว ส.ส.เสียบแทน "ถิรชัย"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-11. สืบค้นเมื่อ 2011-05-01.
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๙, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข