แพทย์

ผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย
(เปลี่ยนทางจาก นายแพทย์)

แพทย์ (อังกฤษ: physician (อเมริกัน), medical practitioner (เครือจักรภพ), medical doctor) หรือเรียกว่า ดอกเตอร์ (doctor) หรือ หมอ ในบางพื้นที่ตามชนบท อาจเรียกแพทย์ว่า หมอใหญ่ เพื่อกันสับสนกับพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อื่นในทางด้านสาธารณสุข แพทย์มีหน้าที่ ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ

แพทย์
Seattle physician with patient 1999.jpg
แพทย์กำลังตรวจร่างกายผู้ป่วย
รายละเอียด
ชื่อแพทย์ หรือเรียกว่า ดอกเตอร์ หรือ หมอ
ประเภทอาชีพ
มืออาชีพ
กลุ่มงานแพทยศาสตร์, บริการสุขภาพ
ความสามารถจริยธรรม, ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ของแพทยศาสตร์, ทักษะการวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์
สถานที่ปฏิบัติงาน
คลินิก, โรงพยาบาล
อาชีพที่เกี่ยวข้อง
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ศัลยแพทย์
แพทย์เฉพาะทาง

สาขาของแพทย์เฉพาะทางแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข