พยาบาลวิชาชีพ (อาจเรียกว่า นางพยาบาล หรือ บุรุษพยาบาล) เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ โดยพยาบาลสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ตามหลักการพยาบาลที่ได้เรียนมา เป็นเวลา 4 ปีสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลมีมากมายในประเทศไทยทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน[ต้องการอ้างอิง]

พยาบาล
(Nurse)
Male Nurses- Life at Runwell Hospital, Wickford, Essex, 1943 D14313.jpg
พยาบาลกำลังให้การดูแลผู้ป่วยด้วยการให้อาหารทางสาย
รายละเอียด
ชื่อNurse
กลุ่มงานNursing
ความสามารถCaring for general well-being of patients
สถานที่ปฏิบัติงาน
อาชีพที่เกี่ยวข้อง

พยาบาลในปัจจุบันมักจะสวมชุดพยาบาลที่เป็นสีขาว หรือมีสีขาว และสวมหมวกที่มีลักษณะเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม พยาบาลในบางประเทศ หรือในบางวัฒนธรรมอาจใช้ชุดพยาบาลสีอื่น ๆ

ดูเพิ่มแก้ไข

 
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล นางพยาบาลที่มีชื่อเสียงของโลก