กุมารเวชศาสตร์ (อังกฤษ: pediatrics, paediatrics) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางการแพทย์แก่ทารก, เด็ก, และวัยรุ่น กล่าวคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 14-18 ปีขึ้นกับเกณฑ์ของแต่ละสถานที่และประเทศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์จะเรียกว่า กุมารแพทย์ (pediatrician) ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และแพทย์ประจำบ้านด้านกุมารเวชศาสตร์ แล้วได้ผ่านการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภา

Pediatrics
การตรวจร่างกายเด็ก
FocusChildren, adolescents, and Young adults
SubdivisionsPediatric cardiology, neonatology, critical care, pediatric oncology, hospital medicine, primary care, others (see below)
Significant diseasesCongenital diseases, Infectious diseases, Childhood cancer, Mental disorders
Significant testsWorld Health Organization Child Growth Standards
SpecialistPediatrician
GlossaryGlossary of medicine

คำว่า pediatrics มาจากรากศัพท์ในภาษากรีก παῖdh pais แปลว่าเด็ก และ ἰατρός iatros แปลว่าแพทย์หรือผู้รักษา เมื่อรวมกันจึงแปลว่า ผู้ที่รักษาเด็ก

สำหรับในภาษาไทย "กุมาร" หมายถึง เด็กเล็ก ซึ่งมาจากภาษาบาลี หมายถึง "เด็กผู้ชาย" หรือ "บุตรชาย"[1]

กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง

แก้

ในประเทศไทย แพทยสภาเป็นองค์กรที่ออกวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โดยจำแนกเป็นสาขาย่อยต่างๆ ของกุมารเวชศาสตร์ดังต่อไปนี้[2]

อ้างอิง

แก้
  1. "Kumāra". The Pali Text Society's Pali-English dictionary. สืบค้นเมื่อ 2011-11-06.[ลิงก์เสีย]
  2. แพทย์เฉพาะทาง จากเว็บไซต์แพทยสภา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
วิกิตำราภาษาอังกฤษ มีคู่มือ ตำรา หรือวิธีการเกี่ยวกับ: กุมารเวชศาสตร์