วิสัญญีแพทย์ (อังกฤษ: anaesthetist (สะกดแบบภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักร) หรือ anesthesiologist (สะกดแบบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน)) คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการให้ยาชาและยาสลบ โดยมักทำงานร่วมกับแพทย์ผ่าตัดเพื่อระงับความรู้สึกเจ็บปวดของคนไข้ก่อนทำการผ่าตัดเพียงชั่วคราว ผู้ที่จะเป็นวิสัญญีแพทย์ได้ต้องจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตก่อน แล้วจึงจะมาต่อเฉพาะทาง สาขาวิสัญญีวิทยา ใช้เวลาศึกษาประมาณ 3 ปี ส่วนพยาบาลก็สามารถเรียนรู้ฝึกทักษะเกี่ยวกับวิสัญญีวิทยาได้ โดยการฝึกเป็นวิสัญญีวิทยา ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 1 ปี และทำงานภายใต้การควบคุมดูแลของวิสัญญีแพทย์

Anesthesiology
Anaesthesiology
Anaesthesia
Anaesthetics
An anesthesiologist controlling a patient's airway while inducing anesthesia
FocusAnesthesia, perioperative medicine
SubdivisionsIntensive care medicine
Pain medicine
Critical emergency medicine
SpecialistAnesthesiologist
Anaesthesiologist
Anaesthetist
Anesthesiologist
Anaesthesiologist
Anaesthetist
รายละเอียด
ชื่อ
  • Physician
ประเภทอาชีพ
Specialty
กลุ่มงานMedicine
สถานที่ปฏิบัติงาน
Hospitals, Clinics