ยาชา (อังกฤษ: anesthetic) คือ ยาที่ทาหรือฉีดให้ประสาทชา มักใช้ในการผ่าตัดหรือถอนฟันเป็นต้น[1]

ประโยชน์ของยาชา แก้

ยาชานั้นมีคุณูปการต่อวงการแพทย์อย่างมหาศาล ในสมัยโบราณที่การผ่าตัดต้องผ่าตัดสด ๆ โดยไม่มียาชานั้นอาจทำให้คนไข้ทุกข์ทรมานหรือเจ็บปวดจนถึงกับเสียชีวิตได้[2] โดยยาชาเป็นยาที่ทำให้เกิดภาวะ ภาวะการหมดสติ (anesthesia) [3] หรือทำให้หมดความรู้สึก ณ บริเวณที่ได้รับยา โดยแตกต่างจากยาบรรเทาปวด (analgesics, painkillers) ตรงที่ยาบรรเทาปวดนั้นช่วยลดความเจ็บปวดโดยไม่ทำให้เกิดการสูญเสียความรู้สึกไป โดยส่วนมากยาชานั้นจะถูกใช้เพื่อความสะดวกในการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานจากบาดแผลที่เกิดขึ้น ซึ่งภายหลังจากการหมดฤทธิ์ของยาชา ผู้ป่วยจะสามารถกลับมามีความรู้สึกได้เหมือนเดิม

ประเภทของยาชา แก้

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-03. สืบค้นเมื่อ 2012-08-12.
  2. http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1160016
  3. http://www.ahc.umn.edu/rar/anesthesia.html