พลพีร์ สุวรรณฉวี

พลพีร์ สุวรรณฉวี เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล) ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา[1] ปัจจุบันสังกัดพรรคภูมิใจไทย และเป็นอดีตประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมา[2]

พลพีร์ สุวรรณฉวี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 (37 ปี)
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

พลพีร์ เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2525 เป็นบุตรของว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การทำงานแก้ไข

พลพีร์ ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ย้ายไปสังกัดพรรคชาติพัฒนา และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2556 พลพีร์ ได้เข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย[3] ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 พลพีร์ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทย แต่ได้คะแนนมาเป็นอันดับสอง 34,817 คะแนน รองจากทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ ที่ได้ 36,473 คะแนน

ในปี พ.ศ. 2562 พลพีร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล)[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ทำเนียบ สส./สว. - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  2. คุณพลพีร์ สุวรรณฉวี ประธานสโมสรฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมาคนไหม่
  3. 'พลพีร์ สุวรรณฉวี'ชิ่ง'ชพน.'ซบ'เพื่อไทย'อีกราย
  4. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๗๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๗ คน ๑. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ ฯลฯ)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2552