การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งที่ 23 และเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และครั้งแรกภายหลังการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550[1] ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 480 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจำนวน 80 คน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550

← พ.ศ. 2549 (โมฆะ) 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 →

ทั้งหมด 480 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ต้องการ 241 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ลงทะเบียน44,002,593
ผู้ใช้สิทธิ74.52% (เพิ่มขึ้น 1.96 จุด)
  First party Second party
 
Samak Sundaravej.JPG
Abhisit Vejjajiva 2010.jpg
ผู้นำ สมัคร สุนทรเวช อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พรรค พลังประชาชน ประชาธิปัตย์
ผู้นำตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2550 6 มีนาคม 2548
เขตของผู้นำ สัดส่วน กลุ่มที่ 6 สัดส่วน กลุ่มที่ 6
เลือกตั้งล่าสุด 377 ที่นั่ง, 61.17%[a] 96 ที่นั่ง, 23.22%
ที่นั่งที่ชนะ 233 164
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง 144 เพิ่มขึ้น 68
คะแนนเสียง 12,338,903 12,148,504
% 41.08% 40.45%
%เปลี่ยน ลดลง 20.09 จุด เพิ่มขึ้น 17.23 จุด

  Third party Fourth party
 
Banharn Silpa-archa (cropped).jpg
Suwit Khunkitti (9to12).jpg
ผู้นำ บรรหาร ศิลปอาชา สุวิทย์ คุณกิตติ
พรรค ชาติไทย เพื่อแผ่นดิน
ผู้นำตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2537 2 ตุลาคม 2550
เขตของผู้นำ สุพรรณบุรี เขต 1 ขอนแก่น เขต 3 (แพ้)
เลือกตั้งล่าสุด 25 ที่นั่ง, 6.56%
ที่นั่งที่ชนะ 37 25
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 12 พรรคใหม่
คะแนนเสียง 1,542,282 1,981,021
% 4.24% 5.44%
%เปลี่ยน ลดลง 2.42 จุด พรรคใหม่

ผลการเลือกตั้ง

องค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร หลังจากการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

สุรยุทธ์ จุลานนท์
แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหาร คปค.

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

สมัคร สุนทรเวช
พลังประชาชน

การเลือกตั้งครั้งนี้มีการกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตวันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยต้องไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดได้ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ส่วนเลือกตั้งในเขตไม่ต้องลงทะเบียน แต่ไปใช้สิทธิได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

แก้
 
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 
บรรยากาศการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550

วันที่ 26 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต[2] จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด มี 400 คนจาก 76 จังหวัด

 • มี 1 เขตเลือกตั้ง
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 1 คน มี 4 จังหวัด ได้แก่ ระนอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ตราด
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 2 คน มี 10 จังหวัด ได้แก่ พังงา นครนายก แม่ฮ่องสอน สตูล อ่างทอง ภูเก็ต อุทัยธานี มุกดาหาร ชัยนาท อำนาจเจริญ
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 3 คน มี 17 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ลำพูน ปราจีนบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร อุตรดิตถ์ ยะลา แพร่ น่าน ชุมพร พะเยา ประจวบคีรีขันธ์ หนองบัวลำภู จันทบุรี พัทลุง ตาก สระแก้ว
 • มี 2 เขตเลือกตั้ง
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 4 คน มี 11 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร พิจิตร ระยอง ตรัง สุโขทัย สระบุรี เลย ปัตตานี ฉะเชิงเทรา นครพนม นราธิวาส
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 5 คน มี 9 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ลำปาง นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พิษณุโลก
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 6 คน มี 7 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี หนองคาย มหาสารคาม สุราษฏร์ธานี กาฬสินธุ์ นนทบุรี เพชรบูรณ์
 • มี 3 เขตเลือกตั้ง
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 7 คน มี 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ สมุทรปราการ สกลนคร ชัยภูมิ
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 8 คน มี 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 9 คน มี 2 จังหว้ด ได้แก่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
 • มี 4 เขตเลือกตั้ง
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 10 คน มี 3 จังหว้ด ได้แก่ นครศรีธรรมราช อุดรธานี บุรีรัมย์
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 11 คน มี 3 จังหว้ด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลราชธานี
 • มี 6 เขตเลือกตั้ง
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 16 คน มี 1 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา
 • มี 12 เขตเลือกตั้ง
  • จังหวัดที่มี ส.ส.ได้ 36 คน มี 1 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน

แก้
 
เขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน

วันที่ 17 ตุลาคม 2550 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน[3][4] มี 8 กลุ่มจังหวัด แต่ละกลุ่มมี ส.ส. 10 คน ดังนี้

หมายเลขพรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน

แก้
 
หีบลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550

หมายเลขประจำพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550[5] (19 พรรคแรกได้จากการจับสลากเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน) [6] หมายเลขเหล่านี้ไม่เหมือนกับ ส.ส.แบบแบ่งเขตที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550[7]

หมายเลข พรรค
1 พรรคเพื่อแผ่นดิน
2 พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา
3 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
4 พรรคประชาธิปัตย์
5 พรรคพลังเกษตรกร
6 พรรครักเมืองไทย
7 พรรคแรงงาน
8 พรรคเกษตรกรไทย
9 พรรคประชาราช
10 พรรคนิติศาสตร์ไทย
11 พรรคพัฒนาประชาธิปไตย
12 พรรคพลังประชาชน
13 พรรคชาติไทย
14 พรรคดำรงไทย
15 พรรคมัชฌิมาธิปไตย
16 พรรคชาติสามัคคี
17 พรรคความหวังใหม่
18 พรรคประชากรไทย
19 พรรคประชามติ
20 พรรคไทเป็นไท
21 พรรคพลังแผ่นดินไทย
22 พรรคมหาชน
23 พรรคคุณธรรม
24 พรรคราษฎรรักไทย
25 พรรคกฤษไทยมั่นคง
26 พรรคอยู่ดีมีสุข
27 พรรคไทยร่ำรวย
28 พรรคเอกราช
29 พรรคพลังแผ่นดิน
30 พรรคสังคมประชาธิปไตย
31 พรรคนำวิถี

สถิติผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วน

แก้
 
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองแบบ

จากรายงานของ กกต.[5] สรุปได้ว่าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครครบทั้ง 8 กลุ่มจังหวัด มี 10 พรรค จากทั้งหมด 31 พรรค จำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนมีจำนวนรวม 1,260 คน ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ชายร้อยละ 78.57 ที่เหลือเป็นผู้หญิง กลุ่มจังหวัดที่ 6 มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมากที่สุด (19.05%) กลุ่มจังหวัดที่ 2 มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งน้อยที่สุด (9.52%) ผู้สมัครส่วนใหญ่ (33.33%) มีธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่าปริญญาตรี และมีอายุระหว่าง 51-60 ปี รองลงไปคือ 41-50 ปี

ผล Exit Poll

แก้
ไฟล์:บรรยากาศเลือกตั้ง 2550.jpg
บรรยากาศการแถลงข่าวเรื่องผลการเลือกตั้งของพรรคการเมือง ทางช่อง TITV

หลังจากมีการปิดหีบการเลือกตั้ง ผล Exit Poll จากหน่วยงานต่าง ๆ มีดังนี้

สวนดุสิตโพล

แก้
+ผล Exit Poll จากสวนดุสิตโพล [8]
พรรค แบ่งเขต สัดส่วน รวม
พรรคพลังประชาชน 221 35 256
พรรคประชาธิปัตย์ 127 35 162
พรรคชาติไทย 24 5 29
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 14 1 15
พรรคเพื่อแผ่นดิน 8 2 10
พรรคประชาราช 3 1 4
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 3 1 4
รวม 400 80 480

เอแบคโพล

แก้
+ผล Exit Poll จากเอแบคโพล [9]
พรรค แบ่งเขต สัดส่วน รวม
พรรคพลังประชาชน 165 37 202
พรรคประชาธิปัตย์ 111 35 146
พรรคชาติไทย 46 3 49
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 17 2 19
พรรคเพื่อแผ่นดิน 39 3 42
พรรคประชาราช 7 0 7
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 15 0 15
รวม 400 80 480

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แก้
+ผล Exit Poll จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง [10]
พรรค แบ่งเขต สัดส่วน รวม
พรรคพลังประชาชน 218 37 255
พรรคประชาธิปัตย์ 125 34 159
พรรคชาติไทย 33 5 38
พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 13 1 14
พรรคเพื่อแผ่นดิน 10 3 13
พรรคประชาราช 1 0 1
พรรคมัชฌิมาธิปไตย 0 0 0
รวม 400 80 480

ผลการเลือกตั้ง

แก้

ผลอย่างเป็นทางการ

แก้
 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแบบสัดส่วน โดยแสดงพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในแต่ละจังหวัด
▇  พลังประชาชน
▇  ประชาธิปัตย์
▇  ชาติไทย
▇  ประชาราช
233
37
24
21
165
พลังประชาชน
ชท.
พผ.
อื่นๆ
ประชาธิปัตย์
e • d  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550
 
พรรค แบบแบ่งเขต แบบสัดส่วน รวม
คะแนนเสียง % ที่นั่ง คะแนนเสียง % ที่นั่ง ที่นั่ง %
พลังประชาชน 26,293,456 36.21 199 12,338,903 41.08% 34 233 48.54%
ประชาธิปัตย์ 21,745,696 29.95 132 12,148,504 40.45% 33 165 34.38%
ชาติไทย 6,363,475 8.76 33 1,213,532 4.04% 4 37 7.71%
เพื่อแผ่นดิน 6,599,422 9.09 17 1,596,500 5.32% 7 24 5.00%
รวมใจไทยชาติพัฒนา 3,395,197 4.68 8 740,461 2.47% 1 9 1.88%
มัชฌิมาธิปไตย 3,844,673 5.30 7 450,382 1.50% 0 7 1.45%
ประชาราช 1,632,795 2.25 4 408,851 1.36% 1 5 1.04%
อื่น ๆ 2,730,033 3.76 1,136,365 3.78%
คะแนนสมบูรณ์ 72,607,256 100% 400 30,033,498 100% 80 480 100%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,499,707 4.58% 953,306 2.85%
คะแนนเสีย 837,775 2.56% 1,823,436 5.56%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 32,775,868 74.49% 32,792,246 74.52%
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 44,002,593 44,002,593
ที่มา: ศูนย์กลางข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งซ่อม 11 มกราคม 2552

แก้
พรรค กทม ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง รวม
พรรคชาติไทยพัฒนา - 1 - 1 8 10
พรรคประชาธิปัตย์ 1 - 1 - 5 7
พรรคเพื่อไทย - - 1 4 - 5
พรรคประชาราช - - - 3 1 4
พรรคเพื่อแผ่นดิน - - - 2 1 3
รวม 1 1 2 10 15 29

การเลือกตั้งซ่อม เขต 3 สกลนคร

แก้

เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสกลนคร แทนที่นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล ซี่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี โดยมีการเลือกตั้งในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน คือ นางอนุรักษ์ บุญศล (พรรคเพื่อไทย) กับนายพิทักษ์ จันทศรี (พรรคภูมิใจไทย) ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งซ่อม เขต 1 ศรีสะเกษ (มิถุนายน พ.ศ. 2552)

แก้

เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสกลนคร แทนที่นายสุตา พรหมดวง ซี่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีการเลือกตั้งในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน คือ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ (พรรคเพื่อไทย) กับนางสกุลทิพย์ อังคสกุลเกียรติ (พรรคชาติไทยพัฒนา) ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งซ่อม เขต 1 สุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2552)

แก้

เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี แทนที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ซี่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีการเลือกตั้งในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน คือ นายธานี เทือกสุบรรณ (พรรคประชาธิปัตย์) กับนายสมพล วิชัยดิษฐ (พรรคเพื่อไทย) ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายธานี เทือกสุบรรณ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งซ่อม เขต 6 กรุงเทพมหานคร

แก้

เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร แทนที่นายทิวา เงินยวง ซึ่งถึงแก่กรรมไปก่อนหน้านี้ โดยมีการเลือกตั้งในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผู้สมัครคนสำคัญ 2 คน คือ นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ (พรรคประชาธิปัตย์) กับนายก่อแก้ว พิกุลทอง (พรรคเพื่อไทย) ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งซ่อม เขต 1 สุราษฎร์ธานี (พ.ศ. 2553)

แก้

เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุราษฎร์ธานี แทนที่นายชุมพล กาญจนะ ซึ่งถูกตัดสิทธิ์จากการเมืองเป็นระยะ 5 ปี โดยมีการเลือกตั้งในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผู้สมัครคนสำคัญ 2 คน คือ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (พรรคประชาธิปัตย์) กับนายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์ (พรรคเพื่อไทย) ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งซ่อมเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553

แก้

เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยจำนวน 5 ตำแหน่ง ที่พ้นสมาชิกสภาพสืบเนื่องจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ โดยมีการเลือกตั้งในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ผลการเลือกตั้งปรากฏดังนี้

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน (พรรคประชาธิปัตย์) เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช (พรรคเพื่อไทย) เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

นายศุภรักษ์ ควรหา (พรรคภูมิใจไทย) เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร (พรรคชาติไทยพัฒนา) เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (พรรคภูมิใจไทย) เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง

เชิงอรรถ

แก้
 1. ที่นั่งเดิมของพรรคพลังประชาชนเทียบกับที่นั่งเดิมที่พรรคไทยรักไทยเคยได้รับ

หลังการเลือกตั้ง

แก้

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ใบเหลือง - ใบแดง กับผู้สมัครดังต่อไปนี้

รูปแบบ ความหมาย
  ให้มีการเลือกตั้ง สส. ใหม่
  เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง-ดำเนินคดีอาญา
  เพิกถอนสิทธิสมัคร-ดำเนินคดีอาญา
ลำดับ นาม จังหวัด พรรค ข้อกล่าวหา มติ กกต. หมายเหตุ
1 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล แพร่ เขต 1 พลังประชาชน แจกเงินซื้อเสียง[11]   เลือกตั้งซ่อม 20 มกราคม พ.ศ. 2551
2 ปานหทัย เสรีรักษ์  
3 นิยม วิวรรธนดิฐกุล  
4 ธนาธร โล่ห์สุนทร ลำปาง เขต 1 [12]  
5 เฉลิมชาติ การุญ สกลนคร เขต 1 สัญญาว่าจะให้ หลอกลวง และจูงใจ[13]  
6 ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ นครนายก เขต 1 ประชาธิปัตย์  
7 สุทัศน์ จันทร์แสงศรี เพชรบูรณ์ เขต 1 [14]  
8 ประกิจ พลเดช บุรีรัมย์ เขต 1 พลังประชาชน สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินเพื่อจูงใจในการเลือกตั้ง[15]  
9 พรชัย ศรีสุริยันโยธิน  
10 รุ่งโรจน์ ทองศรี  
11 เอี่ยม ทองใจสด เพชรบูรณ์ เขต 2 การแจกเงิน เพื่อจูงใจให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง[16]   เลือกตั้งซ่อม 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551
12 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์  
13 สุรศักดิ์ อนรรคฆพันธ์  


ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐
 2. "ประกาศ กกต. กำหนดเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-11-25. สืบค้นเมื่อ 2007-11-11.
 3. กกต. แบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วนแล้ว เก็บถาวร 2007-11-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - ข่าวสำนักงาน กกต.
 4. "ประกาศ กกต. กำหนดเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-11-25. สืบค้นเมื่อ 2007-11-04.
 5. 5.0 5.1 "สรุปรายงานผลการรับสมัคร ส.ส. แบบสัดส่วน วันที่ 7-11 พ.ย. 50" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-11-25. สืบค้นเมื่อ 2007-11-16.
 6. ผลการจับสลากหมายเลขประจำพรรค เก็บถาวร 2008-01-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - กปส.
 7. ผลการจับสลากหมายเลขประจำพรรค เก็บถาวร 2008-01-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน - กปส.
 8. = 1052 Exit Poll ผลการเลือกตั้งทั่วประเทศ ของ สวนดุสิตโพล
 9. = 1053 Exit Poll ผลการเลือกตั้งทั่วประเทศ ของ เอแบคโพล
 10. = 1062 Exit Poll ผลการเลือกตั้งทั่วประเทศ ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 11. "กกต.โปรยใบเหลืองว่อน! "พลังแม้ว" แพร่เขต 1 โดนอีก 3 คน". mgronline.com. 2008-01-14.
 12. "กกต.แจกใบเหลืองใบที่ 4 แก่ว่าที่ ส.ส.พปช". mgronline.com. 2008-01-04.
 13. ""พลังแม้ว" เขต 1 สกลนคร ไม่รอด กกต.แจกเหลืองอีก 1". mgronline.com. 2008-01-11.
 14. "กกต.รับรอง ส.ส.เพิ่มอีก 6 คน - แจกอีก 1 เหลือง ปชป.เพชรบูรณ์". mgronline.com. 2008-01-07.
 15. "กกต.มีมติให้ใบแดง 3 ว่าที่ ส.ส.เขต 1 บุรีรัมย์ พรรคพลังประชาชน". ryt9.com.
 16. "กกต.แจงเหตุยื้อลงมติสำนวนทุจริต 3 ส.ส.เพชรบูรณ์ พปช". mgronline.com. 2008-02-13.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้