การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2552

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 สกลนคร พ.ศ. 2552 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสกลนคร แทนที่ นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล ซี่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2552

← พ.ศ. 2550 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 →

เขตเลือกตั้งที่ 3 สกลนคร
ลงทะเบียน233,205
ผู้ใช้สิทธิ58.06%
  First party Second party
 
ผู้สมัคร อนุรักษ์ บุญศล พิทักษ์ จันทศรี
พรรค เพื่อไทย ภูมิใจไทย
คะแนนเสียง 83,348 47,235
% 63.83 36.17

สส. เขตก่อนการเลือกตั้ง

พงษ์ศักดิ์ บุญศล
พลังประชาชน

ว่าที่สส. เขต

อนุรักษ์ บุญศล
เพื่อไทย

ที่มา

แก้

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 สกลนคร พ.ศ. 2552 เกิดขึ้นเนื่องจาก นายพงษ์ศักดิ์ บุญศล ส.ส. เดิมในพื้นที่จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ของพรรคพลังประชาชนได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรค ทำให้ตำแหน่งในเขตนี้ (อำเภอคำตากล้า, อำเภอส่องดาว, อำเภอสว่างแดนดิน, อำเภอเจริญศิลป์ และ อำเภอบ้านม่วง ) ว่างลงหนึ่งตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงมีมติให้จัดการเลือกตั้งซ่อมในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ผู้สมัคร

แก้

การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีมติส่งนางอนุรักษ์ บุญศล ซึ่งเป็นภรรยาของนายพงษ์ศักดิ์ บุญศล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชาชน ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ ส่วนพรรคภูมิใจไทยมีมติส่งนายพิทักษ์ จันทศรี ลงแข่ง

การเปิดรับสมัครมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ผู้สมัครทั้ง 2 คนได้จับสลาก ปรากฏว่า นายพิทักษ์ได้เบอร์ 1 และนางอนุรักษ์ได้เบอร์ 2[1]

ผู้สมัคร พรรค หมายเลข
นายพิทักษ์ จันทศรี พรรคภูมิใจไทย
1
นางอนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย
2

ผลการเลือกตั้ง

แก้
สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
** ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบไปด้วยอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอส่องดาว และอำเภอเจริญศิลป์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 3 จังหวัดสกลนคร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อนุรักษ์ บุญศล (2) 83,348 63.83
ภูมิใจไทย พิทักษ์ จันทศรี (1) 47,235 36.17
ผลรวม 130,583 100.00
บัตรดี 130,583 96.45
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,207 2.37
บัตรเสีย 1,604 1.18
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 135,394 58.06
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 233,205 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เหตุการณ์ต่อเนื่อง

แก้

อัยการสูงสุด เป็นโจท์ฟ้องร้องนายศุภชัย โพธิ์สุ แกนนำพรรคภูมิใจไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในขณะนั้น) ว่าจงใจกระทําความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 จากการที่นายศุภชัย กล่าวในระหว่างเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครหมอดิน ของสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552 แต่ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษายกฟ้อง[2]

อ้างอิง

แก้