อำเภอบ้านม่วง

อำเภอในจังหวัดสกลนคร ประเทศไทย

บ้านม่วง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

อำเภอบ้านม่วง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ban Muang
คำขวัญ: 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร ถิ่นฐานภูไท ลำน้ำใหญ่สงคราม
สวยลือนามแก่งเต่าลี่ผี พุทธสถานงามดีศิลาอาสน์
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอบ้านม่วง
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอบ้านม่วง
พิกัด: 17°51′6″N 103°34′12″E / 17.85167°N 103.57000°E / 17.85167; 103.57000
ประเทศ ไทย
จังหวัดสกลนคร
พื้นที่
 • ทั้งหมด850.0 ตร.กม. (328.2 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด70,996 คน
 • ความหนาแน่น83.53 คน/ตร.กม. (216.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 47140
รหัสภูมิศาสตร์4710
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง หมู่ที่ 2 ถนนบ้านดุง-คำตากล้า ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

ท้องที่อำเภอบ้านม่วง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวานรนิวาส ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านม่วง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ้านม่วง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน

 • วันที่ 19 มีนาคม 2511 แยกพื้นที่ตำบลมาย ตำบลม่วง และตำบลดงหม้อทอง อำเภอวานรนิวาส มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านม่วง ขึ้นกับอำเภอวานรนิวาส[1]
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2514 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบ้านม่วง อำเภอวานรนิวาส เป็น อำเภอบ้านม่วง[2]
 • วันที่ 23 กันยายน 2518 ตั้งตำบลดงเหนือ แยกออกจากตำบลดงหม้อทอง[3]
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2520 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านม่วง ในท้องที่บางส่วนของหมู่ที่ 1,2 และ 3 ตำบลม่วง[4]
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2523 ตั้งตำบลดงหม้อทองใต้ แยกออกจากตำบลดงหม้อทอง[5]
 • วันที่ 2 สิงหาคม 2526 ตั้งตำบลห้วยหลัว แยกออกจากตำบลมาย[6]
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2530 ตั้งตำบลโนนสะอาด แยกออกจากตำบลม่วง[7]
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ตั้งตำบลหนองกวั่ง แยกออกจากตำบลมาย และตั้งตำบลบ่อแก้ว แยกออกจากตำบลม่วง[8]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านม่วง เป็นเทศบาลตำบลบ้านม่วง

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

อำเภอบ้านม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

อำเภอบ้านม่วงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 ตำบล 98 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ม่วง (Muang) 11 หมู่บ้าน 6. ห้วยหลัว (Huai Lua) 9 หมู่บ้าน
2. มาย (Mai) 10 หมู่บ้าน 7. โนนสะอาด (Non Sa-at) 10 หมู่บ้าน
3. ดงหม้อทอง (Dong Mo Thong) 11 หมู่บ้าน 8. หนองกวั่ง (Nong Kwang) 11 หมู่บ้าน
4. ดงเหนือ (Dong Nuea) 12 หมู่บ้าน 9. บ่อแก้ว (Bo Kaeo) 14 หมู่บ้าน
5. ดงหม้อทองใต้ (Dong Mo Thong Tai) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่อำเภอบ้านม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลบ้านม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลม่วง
 • เทศบาลตำบลห้วยหลัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยหลัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วง (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงหม้อทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเหนือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงหม้อทองใต้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสะอาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกวั่งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแก้วทั้งตำบล

อ้างอิง

แก้
 1. [1] เก็บถาวร 2012-03-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ
 2. [2] เก็บถาวร 2012-02-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลาปาก อำเภอเชียงกลาง อำเภอปากชม อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอดอนสัก อำเภอพนม อำเภอเวียงสระ อำเภอสังคม และอำเภอหัวตะพาน พ.ศ. ๒๕๑๔
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอวานรนิวาส อำเภอพังโคน และอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 5. [5]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอสว่างแดนดิน อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง กิ่งอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภูมิ และกิ่งอำเภอเต่างอย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 6. [6]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 7. [7]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 8. [8]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร