อำเภอบ้านดุง

อำเภอในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

บ้านดุง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีและเป็นอำเภอที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับสอง ของจังหวัดอุดรธานี เป็นอำเภอที่มีความเจริญอันดับ 2 รองจาก อำเภอเมืองอุดรธานี

อำเภอบ้านดุง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Ban Dung
ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ
ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ
คำขวัญ: 
เจ้าปู่ศรีสุทโธรวมศรัทธา ตำนานแดนนาคาคำชะโนด รุ่งโรจน์อุตสาหกรรมเกลือ ถิ่นเชื้อคนดีคุณธรรม สืบสานหัตถกรรมศูนย์ศิลปาชีพ วิทยุข้ามทวีป I.B.B
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอบ้านดุง
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอบ้านดุง
พิกัด: 17°42′6″N 103°15′36″E / 17.70167°N 103.26000°E / 17.70167; 103.26000
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด923.768 ตร.กม. (356.669 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด126,705 คน
 • ความหนาแน่น137.16 คน/ตร.กม. (355.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41190
รหัสภูมิศาสตร์4111
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ถนนสันติราษฎร์บำรุง ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอบ้านดุง เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองหาร (หนองหาน) กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่ตำบลบ้านดุง ตำบลบ้านจันทน์ และตำบลดงเย็น ของอำเภอหนองหาร ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านดุง[1] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2502 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ปีเดียวกัน

และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบ้านดุง[2] ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2506 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2502 แยกพื้นที่ตำบลบ้านดุง ตำบลบ้านจันทน์ และตำบลดงเย็น ของอำเภอหนองหาร มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอบ้านดุง[1] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอหนองหาร
 • วันที่ 16 กรกฎาคม 2506 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบ้านดุง อำเภอหนองหาร เป็น อำเภอบ้านดุง[2]
 • วันที่ 31 มีนาคม 2507 ตั้งตำบลนาไหม แยกออกจากตำบลบ้านดุง ตั้งตำบลอ้อมกอ แยกออกจากตำบลดงเย็น[3]
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2507 จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านดุง ในท้องที่บางส่วนของตำบลบ้านดุง[4]
 • วันที่ 25 เมษายน 2510 ตั้งตำบลบ้านชัย แยกออกจากตำบลบ้านดุง[5]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ตั้งตำบลศรีสุทโธ (เดิมชื่อตำบลดงคำ) แยกออกจากตำบลบ้านดุง และตำบลดงเย็น[6]
 • วันที่ 19 กันยายน 2515 ตั้งตำบลถ่อนนาลับ แยกออกจากตำบลนาไหม และตำบลบ้านจันทน์[7]
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2521 ตั้งตำบลวังทอง แยกออกจากตำบลบ้านจันทน์ และตำบลบ้านดุง[8]
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลบ้านม่วง แยกออกจากตำบลดงเย็น[9]
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2526 ตั้งตำบลโพนสูง แยกออกจากตำบลศรีสุทโธ[10]
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2529 ตั้งตำบลบ้านตาด แยกออกจากตำบลอ้อมกอ[11]
 • วันที่ 31 สิงหาคม 2531 ตั้งตำบลนาคำ แยกออกจากตำบลบ้านชัย[12]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านดุง เป็นเทศบาลตำบลบ้านดุง[13] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 6 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลศรีสุทโธ รวมกับเทศบาลตำบลบ้านดุง[14]
 • วันที่ 7 มีนาคม 2550 ยกฐานะเทศบาลตำบลบ้านดุง เป็นเทศบาลเมืองบ้านดุง[15]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอบ้านดุงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอบ้านดุงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 13 ตำบล 147 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอบ้านดุงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองบ้านดุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสุทโธทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลบ้านดุง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดุง (นอกเขตเทศบาลเมืองบ้านดุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเย็นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนสูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมกอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอ้อมกอทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านจันทน์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านชัยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาไหม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาไหมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถ่อนนาลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ่อนนาลับทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังทองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านตาดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาคำทั้งตำบล

สถานที่สำคัญ แก้

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 76 (53 ง): 1368–1369. May 19, 1959. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-28. สืบค้นเมื่อ 2021-02-18.
 2. 2.0 2.1 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอบ่อพลอย อำเภอไทรโยค อำเภอหนองปรือ อำเภอหนองสองห้อง อำเภอประทาย อำเภอห้วยแถลง อำเภอละหานทราย อำเภอกุยบุรี อำเภอตาพระยา อำเภอหนองไผ่ อำเภอนาเชือก อำเภอวัดเพลง อำเภอพนัสนิคม อำเภอภูกระดึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอท่าช้าง อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอบ้านดุง อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอกุดชุม พ.ศ. ๒๕๐๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (72 ก): 362–366. July 16, 1963. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-05-21. สืบค้นเมื่อ 2021-02-18.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านดุง อำเภอโนนสัง และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (29 ง): 884–898. March 31, 1964.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (107 ง): 2704–2705. November 3, 1964.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (36 ง): 1293–1330. April 25, 1967.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภาวาปี อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (120 ง): 3137–3157. November 9, 1971.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอบ้านดุง และกิ่งอำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (139 ง): 2371–2379. September 19, 1972.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 95 (124 ง): 3835–3837. November 7, 1978.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอบ้านดุง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสะอาด อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (181 ง): 3795–3814. October 23, 1979.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (119 ง): 2328–2330. July 19, 1983.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอบ้านดุง อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอวังสามหมอ และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (175 ง): (ฉบับพิเศษ) 162-184. October 10, 1986.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอบ้านดุง อำเภอหนองแสง และกิ่งอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 105 (143 ง): (ฉบับพิเศษ) 138-162. August 31, 1988.
 13. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-02-19.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมสภาตำบลกับเทศบาล" (PDF). July 6, 2004: 1–3. {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)
 15. สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง. "ประวัติเทศบาลเมืองบ้านดุง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://203.172.139.92/tesbandung/index.php?mod=blog&path=web/blog&id_sub_menu=33&namemenu=ประวัติเทศบาลเมืองบ้านดุง เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [ม.ป.ป.]. สืบค้น 3 เมษายน 2556.