อำเภอทุ่งฝน

อำเภอในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ทุ่งฝน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านเชียง และตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน ปี พ.ศ. 2510 ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลสะแบงตั้งเป็นตำบลทุ่งใหญ่[1] ปี พ.ศ. 2514 ได้แบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านเชียงตั้งเป็นตำบลทุ่งฝน[2] ก่อนที่จะรวมตำบลทุ่งใหญ่ และตำบลทุ่งฝนตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2519[3] และยกฐานะเป็นอำเภอปี พ.ศ. 2533[4] รวมระยะเวลาการเป็นกิ่งอำเภอ 13 ปี นับว่าเป็นอำเภอที่มีระยะเวลาการเป็นกิ่งอำเภอยาวนานที่สุดอันดับสองในจังหวัดอุดรธานี

อำเภอทุ่งฝน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Thung Fon
คำขวัญ: 
ทุ่งฝนแดนอีสาน คู่บ้านวัดโพธิ์ศรีทุ่ง
นุ่งผ้าหมี่ขิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทองคำ
งามล้ำธรรมชาติหนองแล้ง
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอทุ่งฝน
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอทุ่งฝน
พิกัด: 17°28′18″N 103°15′36″E / 17.47167°N 103.26000°E / 17.47167; 103.26000
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด227.903 ตร.กม. (87.994 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด32,109 คน
 • ความหนาแน่น140.88 คน/ตร.กม. (364.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41310
รหัสภูมิศาสตร์4107
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน ถนนทุ่งฝนสามัคคี ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 41310
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอทุ่งฝนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอทุ่งฝน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองหาน ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2519 กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่การปกครองบางตำบลของอำเภอหนองหาน ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งฝน[3] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอทุ่งฝน[4] จนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 25 เมษายน 2510 ตั้งตำบลทุ่งใหญ่ แยกออกจากตำบลสะแบง[5]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ตั้งตำบลทุ่งฝน แยกออกจากตำบลบ้านเชียง[6]
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2519 แยกพื้นที่ตำบลทุ่งฝน และตำบลทุ่งใหญ่ จากอำเภอหนองหาน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งฝน[3] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอหนองหาน
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2520 ตั้งตำบลนาชุมแสง แยกออกจากตำบลทุ่งใหญ่[7]
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะกิ่งอำเภอทุ่งฝน อำเภอหนองหาน เป็น อำเภอทุ่งฝน[4]
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2534 จัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งฝน ในท้องที่บางส่วนของตำบลทุ่งฝน[8]
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2536 ตั้งตำบลนาทม แยกออกจากตำบลนาชุมแสง[9]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลทุ่งฝน เป็นเทศบาลตำบลทุ่งฝน[10] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารตำบลทุ่งฝน เป็น องค์การบริหารตำบลกุดค้า[11]

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอทุ่งฝนแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน

1. ทุ่งฝน (Thung Fon) 13 หมู่บ้าน
2. ทุ่งใหญ่ (Thung Yai) 10 หมู่บ้าน
3. นาชุมแสง (Na Chum Saeng) 8 หมู่บ้าน
4. นาทม (Na Thom) 6 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอทุ่งฝนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทุ่งฝน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งฝน
 • เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งฝน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาชุมแสงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทมทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (36 ง): 1293–1330. April 25, 1967.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภาวาปี อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (120 ง): 3137–3157. November 9, 1971.
 3. 3.0 3.1 3.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งฝน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (87 ง): 1637. June 29, 1976. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2021-03-17.
 4. 4.0 4.1 4.2 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอวังวิเศษ อำเภอคลองหาด อำเภอป่าบอน อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังโป่ง อำเภอควนเนียง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอหนองนาเดิม อำเภอทุ่งฝน อำเภอสร้างคอม และอำเภอทองแสนขัน พ.ศ. ๒๕๓๓" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 107 (83 ก): (ฉบับพิเศษ) 1-4. May 21, 1990. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2021-03-17.
 5. [1]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
 6. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภาวาปี อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง อำเภอบ้านตุง กิ่งอำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอทุ่งฝน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (68 ง): 2998–3002. July 26, 1977.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (177 ง): (ฉบับพิเศษ) 34-36. October 7, 1991.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (182 ง): (ฉบับพิเศษ) 24-29. November 8, 1993.
 10. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-03-17.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (ตอนพิเศษ 270 ง): 9. November 3, 2017.