อำเภอโซ่พิสัย

อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย

อำเภอโซ่พิสัย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคาย ตาม พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป[1]

อำเภอโซ่พิสัย
แผนที่จังหวัดบึงกาฬ เน้นอำเภอโซ่พิสัย
คำขวัญ: หลวงพ่อพระแสน ดินแดนน้ำใส
หาดหินคำไผ่ ยอใหญ่ท่าหลี่
พิกัดภูมิศาสตร์: 18°4′42″N 103°26′36″E / 18.07833°N 103.44333°E / 18.07833; 103.44333
อักษรไทยอำเภอโซ่พิสัย
อักษรโรมันAmphoe So Phisai
จังหวัดบึงกาฬ
พื้นที่
 • ทั้งหมด985.262 ตร.กม. (380.412 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด72,666 คน
 • ความหนาแน่น73.75 คน/ตร.กม. (191.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์38170
รหัสภูมิศาสตร์3803
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย ถนนปากคาด-พรเจริญ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

อำเภอโซ่พิสัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1มีนาคม พ.ศ. 2515 โดยมีการปกครอง 3ตำบล คือ ตำบลโซ่ ตำบลศรีชมภู และตำบลหนองพันทา ภายใต้การปกครองของกิ่งอำเภอโซ่พิสัย อำเภอโพนพิสัย[2] และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอโซ่พิสัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520 [3]

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโซ่พิสัยมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโซ่พิสัยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 95 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โซ่ (So) 18 หมู่บ้าน 5. บัวตูม (Bua Tum) 14 หมู่บ้าน
2. หนองพันทา (Nong Phan Tha) 12 หมู่บ้าน 6. ถ้ำเจริญ (Tham Charoen) 12 หมู่บ้าน
3. ศรีชมภู (Si Chomphu) 16 หมู่บ้าน 7. เหล่าทอง (Lao Thong) 10 หมู่บ้าน
4. คำแก้ว (Kham Kaeo) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโซ่พิสัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 8 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโซ่พิสัย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโซ่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโซ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโซ่พิสัย)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองพันทาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีชมภูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำแก้วทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวตูมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าทองทั้งตำบล

สถานศึกษาแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา (in Thai). 128 (18 ก): 1. 2011-03-22.
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโซ่พิสัย (PDF). Royal Gazette (in Thai). 89 (31 ง special): 9. March 1, 1972.
 3. พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอปลายพระยา อำเภอห้วยเม็ก อำเภอละแม อำเภอแม่จริม อำเภอหนองกี่ อำเภอโคกปีบ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอสนม อำเภอโซ่พิสัย อำเภอโนนสะอาด และอำเภอนาจะหลวย พ.ศ. ๒๕๒๐ (PDF). Royal Gazette (in Thai). 98 (31 ก): 326–330. April 12, 1977.