อำเภอรัตนวาปี

อำเภอในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

รัตนวาปี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

อำเภอรัตนวาปี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Rattanawapi
คำขวัญ: 
รัตนวาปี ธานีจอมนาคา
ยางพาราสวยสด สับปะรดฉ่ำหวาน
แผนที่จังหวัดหนองคาย เน้นอำเภอรัตนวาปี
แผนที่จังหวัดหนองคาย เน้นอำเภอรัตนวาปี
พิกัด: 18°13′12″N 103°10′48″E / 18.22000°N 103.18000°E / 18.22000; 103.18000
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองคาย
พื้นที่
 • ทั้งหมด204.007 ตร.กม. (78.768 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด38,057 คน
 • ความหนาแน่น186.55 คน/ตร.กม. (483.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 43120
รหัสภูมิศาสตร์4316
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี หมู่ที่ 5 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอรัตนวาปีตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ แก้

ท้องที่อำเภอรัตนวาปีเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอรัตนวาปี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2538[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น 'อำเภอรัตนวาปี' โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2] ส่วนนายอำเภอคนแรกของอำเภอคือ นายคณกร เครือวรรณ

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอรัตนวาปีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ได้แก่

1. รัตนวาปี (Rattanawapi) 12 หมู่บ้าน
2. นาทับไฮ (Na Thap Hai) 11 หมู่บ้าน
3. บ้านต้อน (Ban Ton) 9 หมู่บ้าน
4. พระบาทนาสิงห์ (Phra Bat Na Sing) 17 หมู่บ้าน
5. โพนแพง (Phon Phaeng) 13 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอรัตนวาปีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรัตนวาปีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทับไฮทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านต้อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระบาทนาสิงห์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนแพงทั้งตำบล

การศึกษา แก้

อำเภอรัตนวาปีมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่

 • โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพนแพง
 • โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลรัตนวาปี (โรงเรียนขยายโอกาส)
 • โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลพระบาทนาสิงห์

ศาสนา แก้

อำเภอรัตนวาปีมีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้

 • วัดเปงจานเหนือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เขตตำบลโพนแพง
 • วัดโพนคำ ตั้งอยู่ติดทางหลวงในเขตตำบลโพนแพง
 • วัดหนองคอน ตั้งอยู่ติดทางหลวงในเขตตำบลโพนแพง
 • วัดทรงธรรม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลโพนแพง
 • วัดเปงจานคราราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลบ้านต้อน
 • วัดธาตุชัยศรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลรัตนวาปี
 • วัดน้ำเป ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลรัตนวาปี
 • วัดพระบาทนาหงส์ ตั้งอยู่เขตตำบลพระบาทนาสิงห์
 • วัดเจริญชัย ตั้งอยู่เขตทางหลวงเขตตำบลรัตนวาปี
 • วัดชัยศรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขตตำบลบ้านต้อน

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายตั้งเป็นกิ่งอำเภอรัตนวาปี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 112 (พิเศษ 9 ง): 51. 22 มีนาคม 2538. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2008-05-28.
 2. "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฆ้องชัย...และอำเภอเหล่าเสือโก้ก พ.ศ. ๒๕๕๐" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 124 (46 ก): 14–21. 24 สิงหาคม 2550. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-09-30. สืบค้นเมื่อ 2008-05-28.