เปิดเมนูหลัก

อำเภอพรเจริญ

อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ ประเทศไทย

อำเภอพรเจริญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคาย ตาม พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป[1]

อำเภอพรเจริญ
แผนที่จังหวัดบึงกาฬ เน้นอำเภอพรเจริญ
หนองเลิงกว้างใหญ่ ภูมิใจวัดดาน
ปู่ซอคู่บ้าน ถิ่นฐานพรเจริญ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยอำเภอพรเจริญ
อักษรโรมันAmphoe Phon Charoen
จังหวัดบึงกาฬ
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่362.4 ตร.กม.
ประชากร44,229 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น122.04 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์3802
รหัสไปรษณีย์38180
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอพรเจริญ หมู่ที่ 4 ถนนพังโคน-บึงกาฬ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
พิกัด18°1′54″N 103°42′30″E / 18.03167°N 103.70833°E / 18.03167; 103.70833
โทรศัพท์0 4248 7060
โทรสาร0 4248 7060
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอพรเจริญมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอพรเจริญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ศรีชมภู (Si Chomphu) 7 หมู่บ้าน 5. วังชมภู (Wang Chomphu) 8 หมู่บ้าน
2. ดอนหญ้านาง (Don Ya Nang) 7 หมู่บ้าน 6. ป่าแฝก (Pa Faek) 7 หมู่บ้าน
3. พรเจริญ (Phon Charoen) 11 หมู่บ้าน 7. ศรีสำราญ (Si Samran) 7 หมู่บ้าน
4. หนองหัวช้าง (Nong Hua Chang) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอพรเจริญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลพรเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรเจริญทั้งตำบล[2]
  • เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนหญ้านางทั้งตำบล[3]
  • เทศบาลตำบลศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสำราญทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีชมภูทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหัวช้างทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังชมภูทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแฝกทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยมศึกษาแก้ไข

ท้องที่อำเภอพรเจริญประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา (in Thai). 128 (18 ก): 1. 2011-03-22.
  2. [1]๙ มีนาคม ๒๕๒๕ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย
  3. [2]๙ เมษายน ๒๕๓๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย