พรรคพลังประชาชน

พรรคพลังประชาชน อาจหมายถึง

พรรคการเมืองในประเทศไทย
พรรคการเมืองในต่างประเทศ