พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2535)

พรรคพลังประชาชน พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 เป็นลำดับที่ 32/2535 โดยมีพันเอก โสภณ หาญเจริญ เป็นหัวหน้าพรรคและนาย โสพล โกสุมา เป็นเลขาธิการพรรค [1]

พรรคพลังประชาชน
หัวหน้าพันเอก โสภณ หาญเจริญ
รองหัวหน้าดนัย สิงหเสนี
พยงค์ พงษ์พวงเพชร
เลขาธิการโสพล โกสุมา
รองเลขาธิการอนุชาติ อนุรักษ์วงศ์ศรี
อานนท์ เลาหทวีโชค
คำขวัญจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด
ก่อตั้ง21 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
ถูกยุบ16 มกราคม พ.ศ. 2539 (3 ปี 179 วัน)
ที่ทำการ111/89 ซอยวัดประชาระบือธรรม ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2535 หรือ 35/2 พรรคพลังประชาชนส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่คนเดียวทำให้ถูกยุบตามคำสั่ง ศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ ปค. 125/2535 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 [2]

อ้างอิง แก้