สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ก่อตั้งเมื่อปี 2538 เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่สำรวจ วิจัย ข้อมูลทางสถิติ โดยเริ่มต้นจากการที่ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทำโพลมาตั้งแต่ปี 2536 เพื่อนำเสนอผลสำรวจต่อสื่อมวลชน เช่น วิจัยการทำงานของกรมศุลกากร การท่าอากาศยานฯ หลังจากที่เกิดเอแบคโพลล์ขึ้นมา จึงเปิดสำนักวิจัย มีออฟฟิสโดยได้รับงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพียง 2 แสนบาท ในช่วงแรก จากเริ่มแรกที่มีทีมงานนักศึกษา 2-3 คน ปัจจุบันมีพนักงานถึง 300-400 คนที่ทำงานประจำ โครงสร้างขององค์กร มีพนักงานประจำโครงการ ,พนักงานประจำเอแบคโพล และ เจ้าหน้าที่ประจำมหาวิทยาลัย โดยในส่วนเจ้าหน้าที่โครงการเก็บข้อมูล เป็นนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ 90%

ในปี 2545 รัฐบาลส่งตำรวจทหารไปตรวจค้นสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ โดยนำเอกสารไปตรวจสอบโดยอ้างว่า มีการวิจัยด้วยอคติหรือไม่[1]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้