พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: The Farmer Network of Thailand Party; ตัวย่อ: พนท.) เป็นพรรคการเมืองในประเทศไทย จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2549[4]

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
หัวหน้าวชิร ศุภรมย์[1]
รองหัวหน้า
 • วรินทร เสมอใจ
 • วิเชียร ควรเอี่ยม
 • สุรกิต กาญจนเตชะ
เลขาธิการวันชัย ปารมีกาศ
เหรัญญิกปิ่นแก้ว แก้วสุกแท้
นายทะเบียนสมาชิกวัฒณพัฒฐ์ สินตรีขันธ์
รองโฆษกกุลจิณัณท์ ผิวแดง
กรรมการบริหาร
 • อินทร์สอน จันทร์เป็ง
 • สมชาย เทพสุวรรณ
ผู้ช่วยเหรัญญิกเตือนใจ น้ำใจสัตย์
ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกกุลจิณัณท์ ผิวแดง
ก่อตั้ง20 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ที่ทำการเลขที่ 29/2 หมู่ 1 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220[2]
สมาชิกภาพ  (ปี 2562)10,071[3]
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

เป็นพรรคที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ในช่วงที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมขับไล่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร โดยเปลี่ยนสถานะจากเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีเจตนารมณ์จะเป็นพรรคการเมืองภาคประชาชน มุ่งเน้นนโยบายไปที่เกษตรกรและชั้นชนใช้แรงงานในสังคม

นโยบาย

แก้

พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย มีแนวนโยบายหลัก 7 ด้าน คือ[5]

 1. พัฒนาประชาธิปไตยทางตรง
 2. สร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 3. อุตสาหกรรมสะอาด
 4. คุณภาพชีวิต การเข้าถึงโอกาส และความเท่าเทียม
 5. รัฐต้องรับผิดชอบต่อประชาชนตั้งแต่ครรภ์มารดา สู่เชิงตะกอน
 6. ปฏิวัติสีเขียว
 7. ผู้ก่อมลพิษ ต้องเป็นผู้จ่าย

การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

แก้

ในการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ได้สร้างความฮือฮาเมื่อนำกลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากไปในเช้าวันรับสมัคร ส.ส. แบบสัดส่วนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง เพราะเป็นพรรคที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก จึงไม่ได้รับเลือกตั้งมาเลยแม้แต่ที่นั่งเดียว

ต่อมาในการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2554 ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 30 คน โดยมีหมายเลขประจำพรรคคือหมายเลข 19[6]

อ้างอิง

แก้
 1. ข้อมูลพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
 2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและข้อบังคับพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 167ง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 หน้า 93
 3. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
 4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 70ง
 5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 161ง วันที่ 28 ตุลาคม 2553
 6. เปิดรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ วันแรกคึกคัก 6 พรรคการเมืองส่งผู้สมัครเต็มจำนวน 125 คน[ลิงก์เสีย]