ธานี เทือกสุบรรณ

นายธานี เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธานี เทือกสุบรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 กันยายน พ.ศ. 2499 (66 ปี)
พรรค ประชาธิปัตย์ (2552 - 2561)
รวมพลังประชาชาติไทย (2561 - ปัจจุบัน)
คู่สมรส ชุติมา เทือกสุบรรณ

ประวัติแก้ไข

นายธานี เทือกสุบรรณ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2499 มีชื่อเล่นว่า "เล็ก" เป็นบุตรของนายจรัส กับนางละม้าย เทือกสุบรรณ มีพี่น้อง 7 คน ได้แก่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นางศิริรัตน์กับนางรัชนี (เป็นคู่แฝด) นายเชน เทือกสุบรรณ นางจิราภรณ์ เทือกสุบรรณ นายธานี เทือกสุบรรณ และนางกิ่งกาญจน์ เทือกสุบรรณ

สมรสกับ ชุติมา เทือกสุบรรณ มีบุตรธิดา 2 คน (ฝาแฝด) คือ สุธาสินี เทือกสุบรรณ และ วิศวชิต เทือกสุบรรณ

นายธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี และระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การทำงานแก้ไข

นายธานี เทือกสุบรรณ เคยทำงานการเมืองท้องถิ่น เป็นกำนันตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน ในระหว่างปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2543 เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "กำนันเล็ก" ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบจ.) ในปี พ.ศ. 2543-2552 จากนั้นได้เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติ โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเลือกตั้งซ่อม พ.ศ. 2552[1] และได้รับเลือกตั้งอีกสมัยในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี[ลิงก์เสีย]
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ รวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๒๑ ราย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๘,๙๓๔ ราย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข