เปิดเมนูหลัก

นายธานี เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธานี เทือกสุบรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 กันยายน พ.ศ. 2499 (62 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ (2552 - 2561)
รวมพลังประชาชาติไทย (2561 - ปัจจุบัน)
คู่สมรส ชุติมา (อุ่นใจ) เทือกสุบรรณ
ลายมือชื่อ

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นายธานี เทือกสุบรรณ เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2499 มีชื่อเล่นว่า "เล็ก" เป็นบุตรของนายจรัส กับนางละม้าย เทือกสุบรรณ มีพี่น้อง 7 คน ได้แก่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ นางศิริรัตน์กับนางรัชนี (เป็นคู่แฝด) นายเชน เทือกสุบรรณ นางจิราภรณ์ เทือกสุบรรณ นายธานี เทือกสุบรรณ และนางกิ่งกาญจน์ เทือกสุบรรณ

นายธานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี และระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ประวัติการทำงานแก้ไข

นายธานี เทือกสุบรรณ เคยทำงานการเมืองท้องถิ่น เป็นกำนันตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน ในระหว่างปี พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2543 เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "กำนันเล็ก" ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อบจ.) ในปี พ.ศ. 2543-2552 จากนั้นได้เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติ โดยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเลือกตั้งซ่อม พ.ศ. 2552[1] และได้รับเลือกตั้งอีกสมัยในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข