เชน เทือกสุบรรณ

เชน เทือกสุบรรณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

เชน เทือกสุบรรณ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 กันยายน พ.ศ. 2496 (69 ปี)
พรรค ประชาธิปัตย์ (2544 - 2561)
รวมพลังประชาชาติไทย (2561 - ปัจจุบัน)

ประวัติแก้ไข

เชน เทือกสุบรรณ เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2496 เป็นบุตรของจรัส เทือกสุบรรณ กับละม้าย เทือกสุบรรณ มีพี่น้อง 7 คน ได้แก่ สุเทพ ศิริรัตน์ รัชนี (ฝาแฝด) เชน จิราภรณ์ ธานี และกิ่งกาญจน์

สมรส กับพรรณี เทือกสุบรรณ (นิยมธรรม สกุลเดิม) มีบุตร 1 คน คือ แชน เทือกสุบรรณ

นายเชน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนพิษณุเวช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากนั้นได้เข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนั้น นายเชน ได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า และปริญญาบัตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและ การเมือง จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานแก้ไข

นายเชน เทือกสุบรรณ เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

กรณีอื้อฉาวแก้ไข

  • 2556 นายเชน ได้ก่อเหตุทุ่มเก้าอี้ในสภา เนื่องจากมีการโต้แย้งในสภากับ ส.ส.พรรคเพื่อไทย

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข