พรรครวมพลังประชาชาติไทย

พรรครวมพลังประชาชาติไทย (อังกฤษ: Action Coalition for Thailand; ชื่อย่อ:รปช./ACT.) กลุ่มการเมืองที่ได้ยื่นจดแจ้งชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มีนาย ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ทนายความส่วนตัวของทนาย สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้ยื่นจดแจ้ง [1] โดยจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงานกับพรรคอาทิ พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร อดีตรอง อธิบดีกรมตำรวจ นาย ประสาร มฤคพิทักษ์ นาย สุริยะใส กตะศิลา นาย พิเชฐ พัฒนโชติ นาย สำราญ รอดเพชร และ นาย จาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ เป็นต้น [2] โดยได้มีการเปิดตัวพรรคในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ สวนลุมพินี แต่ในเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เปิดตัวเป็น ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

พรรครวมพลังประชาชาติไทย
Action Coalition for Thailand
หัวหน้าพรรคทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
นายทะเบียนพรรคธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย
โฆษกพรรคเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
เพชรชมพู กิจบูรณะ
ผู้ก่อตั้งพรรคสุเทพ เทือกสุบรรณ
เอนก เหล่าธรรมทัศน์
แนวร่วม กปปส.
คำขวัญพรรคคนธรรมดาสร้างชาติ
ก่อตั้ง25 พฤษภาคม 2018; 2 ปีก่อน (2018-05-25)
ที่ทำการพรรค446 อาคารพีเคแอล ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สี     น้ำเงิน
เว็บไซต์
http://act-party.org
เหรัญญิกพรรคจุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์
อุดมการณ์พรรคปฏิรูปนิยม
อนุรักษนิยม
ชาตินิยม
ต่อต้านลัทธิชังชาติ
การกระจายอำนาจ
สิทธิชุมชน
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

กระทั่งวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ที่นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นผู้เสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรค นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นเลขาธิการพรรคโดย ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ซึ่งสมาชิกพรรคได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคได้ขอถอนตัวไปโดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้เป็นชุดชั่วคราวส่วนคณะกรรมบริหารพรรคชุดแรกจะทำการประชุมเพื่อเลือกเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งพรรคสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

ต่อมาในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคลได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคต่อ กกต. ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้าน 5 แสนบาทและผู้ร่วมก่อตั้งพรรคทั้งสิ้น 607 คน

ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล และนายทวีศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต่อไป

ในปี พ.ศ. 2562 ทางพรรคได้แต่งตั้ง นายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรค เพื่อเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านลัทธิชังชาติและให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน

คณะกรรมการบริหารพรรคแก้ไข

ชุดชั่วคราว (5 สิงหาคม - 15 ธันวาคม 2561)แก้ไข

ลำดับที่ รูป ชื่อ ตำแหน่ง
1 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค
2 ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค
3 จุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิกพรรค
4 ผศ. ร.ต.อ. ดร. จอมเดช ตรีเมฆ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
5 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค
6 วีระชัย คล้ายทอง กรรมการบริหารพรรค
7 สุเนตตา แซ่โก๊ะ กรรมการบริหารพรรค

ชุดที่ 1 (15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)แก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ ตำแหน่ง
1 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรค
2 ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขาธิการพรรค
3 จุฑาทัตต เหล่าธรรมทัศน์ เหรัญญิกพรรค
4 ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
5 อนุสรี ทับสุวรรณ ผู้อำนวยการพรรค
6 สุเนตตา แซ่โก๊ะ รองผู้อำนวยการพรรค
7 พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรค
8 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหารพรรค
9 รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร กรรมการบริหารพรรค

ประวัติการทำงานในรัฐสภาแก้ไข

ครั้งที่ การเลือกตั้ง จำนวน ส.ส. สถานภาพพรรค นายกรัฐมนตรี หมายเหตุ
1. 2562 5 คน ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข