แขวงสามเสนนอก

แขวงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สามเสนนอก เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นแขวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเขตห้วยขวาง สภาพโดยทั่วไปของแขวงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและหนาแน่นปานกลาง ในอนาคตจะเป็นที่ตั้งของสถานีภาวนา รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

แขวงสามเสนนอก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Sam Sen Nok
แผนที่เขตห้วยขวาง เน้นแขวงสามเสนนอก
แผนที่เขตห้วยขวาง เน้นแขวงสามเสนนอก
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด4.283 ตร.กม. (1.654 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด37,260 คน
 • ความหนาแน่น8,699.51 คน/ตร.กม. (22,531.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10310
รหัสภูมิศาสตร์101704
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงสามเสนนอกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตห้วยขวาง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1017&rcodeDesc=เขตห้วยขวาง 2564. สืบค้น 25 เมษายน 2565.