แขวงลาดพร้าว

แขวงในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ลาดพร้าว เป็นแขวงหนึ่งของเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แขวงลาดพร้าว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Lat Phrao
วัดลาดพร้าว
แผนที่เขตลาดพร้าว เน้นแขวงลาดพร้าว
แผนที่เขตลาดพร้าว เน้นแขวงลาดพร้าว
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตลาดพร้าว
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด15.102 ตร.กม. (5.831 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด89,135 คน
 • ความหนาแน่น5,902.20 คน/ตร.กม. (15,286.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10400
รหัสภูมิศาสตร์103801
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงลาดพร้าวตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตลาดพร้าว มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตลาดพร้าว." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1038&rcodeDesc=เขตลาดพร้าว 2565. สืบค้น 5 พฤษภาคม 2565.