แขวงวังทองหลาง

แขวงในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วังทองหลาง เป็นแขวงหนึ่งของเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

แขวงวังทองหลาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wang Thonglang
แผนที่เขตวังทองหลาง เน้นแขวงวังทองหลาง
แผนที่เขตวังทองหลาง เน้นแขวงวังทองหลาง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตวังทองหลาง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.558 ตร.กม. (2.146 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด23,953 คน
 • ความหนาแน่น4,309.64 คน/ตร.กม. (11,161.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10310
รหัสภูมิศาสตร์104501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงวังทองหลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตวังทองหลาง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้[3]

การคมนาคม แก้ไข

ทางสายหลักในพื้นที่แขวงวังทองหลาง ได้แก่

ทางสายรองและทางลัดในพื้นที่แขวง ได้แก่

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตวังทองหลาง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1045&rcodeDesc=เขตวังทองหลาง 2565. สืบค้น 8 พฤษภาคม 2565.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงวังทองหลาง และตั้งแขวงสะพานสอง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ และแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 137 ง): 55–60. 21 กันยายน 2552.