แขวงพลับพลา

แขวงในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

พลับพลา เป็นแขวงหนึ่งของเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยแยกจากแขวงวังทองหลางพร้อมกับแขวงสะพานสองและแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์[3]

แขวงพลับพลา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Phlapphla
แผนที่เขตวังทองหลาง เน้นแขวงพลับพลา
แผนที่เขตวังทองหลาง เน้นแขวงพลับพลา
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตวังทองหลาง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด7.708 ตร.กม. (2.976 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด42,046 คน
 • ความหนาแน่น5,454.85 คน/ตร.กม. (14,128.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10310
รหัสภูมิศาสตร์104504
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงพลับพลาตั้งอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของเขตวังทองหลาง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้[3]

การคมนาคม แก้

ทางสายหลักในพื้นที่แขวงพลับพลา ได้แก่

ทางสายรองในพื้นที่แขวง ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตวังทองหลาง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1045&rcodeDesc=เขตวังทองหลาง 2566. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. 3.0 3.1 "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงวังทองหลาง และตั้งแขวงสะพานสอง แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ และแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 126 (พิเศษ 137 ง): 55–60. 21 กันยายน 2552.