แขวงห้วยขวาง

แขวงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ห้วยขวาง เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นที่ตั้งของเดอะแกรนด์ พระราม 9 ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางแขวง มีถนนสำคัญในย่านนี้ คือ ถนนรัชดาภิเษก[3] ปัจจุบันแขวงเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสายสีส้ม ซึ่งเป็นโครงการในอนาคต[4]

แขวงห้วยขวาง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Huai Khwang
เซ็นทรัลพระราม 9
เซ็นทรัลพระราม 9
แผนที่เขตห้วยขวาง เน้นแขวงห้วยขวาง
แผนที่เขตห้วยขวาง เน้นแขวงห้วยขวาง
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตห้วยขวาง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.342 ตร.กม. (2.063 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด27,325 คน
 • ความหนาแน่น5,115.13 คน/ตร.กม. (13,248.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10310
รหัสภูมิศาสตร์101701
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงห้วยขวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขตห้วยขวาง มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=664&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1017&rcodeDesc=เขตห้วยขวาง 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. https://www.noplink.com
  4. https://mrta-oranglineeast.com[ลิงก์เสีย] รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทร์วงศ์)