สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 (24​ มีนาคม​ พ.ศ. 2562​ – 20 มีนาคม พ.ศ. 2566) เป็นสภาล่างของรัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คน 350 คนเป็นผู้แทนเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งลดจำนวนลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และอีก 150 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อที่ใช้สูตรที่นั่งปรับระดับ (leveling seat) ในบรรดา ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้ง มีถึง 250 คนที่ไม่เคยได้รับเลือกตั้งมาก่อน และสภาฯ ชุดนี้ยังมีพรรคการเมือง 25 พรรค ซึ่งนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
ชุดที่ 24 ชุดที่ 26
ห้องประชุมพระสุริยัน สัปปายะสภาสถาน
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมสัปปายะสภาสถาน
วาระ24 มีนาคม 2562 – 20 มีนาคม 2566
(3 ปี 361 วัน)
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2
ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 5 พรรค
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิก500
ประธานชวน หลีกภัย
รองประธานคนที่ 1สุชาติ ตันเจริญ
รองประธานคนที่ 2ศุภชัย โพธิ์สุ
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้นำฝ่ายค้านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
จนถึง 28 ตุลาคม 2564
ชลน่าน ศรีแก้ว
ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2564
พรรคครองพรรคพลังประชารัฐ
สมัยประชุม
ที่ 124 พฤษภาคม – 18 กันยายน 2562
ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ 322 พฤษภาคม – 24 กันยายน 2563
ที่ 41 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ 522 พฤษภาคม – 18 กันยายน 2564
ที่ 61 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ที่ 722 พฤษภาคม – 19 กันยายน 2565
ที่ 82 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566
สมัยประชุมวิสามัญ
ที่ 117 – 20 ตุลาคม 2562
ที่ 226 – 27 ตุลาคม 2563
ที่ 317 – 18 มีนาคม 2564
ที่ 47 – 8 เมษายน 2564

มีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับมติเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ โดยได้รับการสนับสุนนจากพรรคการเมือง 19 พรรค ทีแรกสื่อคาดกันว่ารัฐบาลผสมดังกล่าวจะมีความอ่อนแอเพราะมีคะแนนเสียงห่างจากพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มากนัก และมีโอกาสล้มได้หากแพ้เสียงในกฎหมายสำคัญ อย่างไรก็ตาม สมาชิกของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมี ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านหลายคนหันไปเข้ากับฝ่ายรัฐบาลแทน

สภาชุดนี้สิ้นสุดสมาชิกภาพลง เนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

เหตุการณ์สำคัญ

แก้

กฎหมายสำคัญ

แก้

ร่างกฎหมาย

แก้
  • ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [หรือกฎหมายสมรสเท่าเทียม]
  • ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต[10]
  • ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง

องค์ประกอบของสภา

แก้

สภาผู้แทนราษฎรไทย ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 500 ที่นั่ง

พรรค จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ผลการเลือกตั้ง ณ วันสิ้นอายุสภา
เพื่อไทย 136 118
พลังประชารัฐ 115 73
ภูมิใจไทย 51 63
ประชาธิปัตย์ 52 48
ก้าวไกล - 44
ชาติไทยพัฒนา 10 11
เสรีรวมไทย 10 10
ประชาชาติ 7 7
เศรษฐกิจใหม่ 6 6
เพื่อชาติ 5 6
พลังท้องถิ่นไท 3 5
รวมพลัง 5 4
ชาติพัฒนากล้า 3 3
รวมไทยสร้างชาติ - 3
โอกาสไทย
(เดิมชื่อ รักษ์ผืนป่าประเทศไทย)
2 2
พลังปวงชนไทย 1 1
พลังชาติไทย 1 1
ประชาภิวัฒน์ 1 1
ไทยศรีวิไลย์ 1 1
ครูไทยเพื่อประชาชน 1 1
ประชาธิปไตยใหม่ 1 1
พลังธรรมใหม่ 1 1
อนาคตใหม่ 80 -
เศรษฐกิจไทย - -
ไทรักธรรม 1 -
ประชาธรรมไทย 1 -
ประชานิยม 1 -
ประชาชนปฏิรูป 1 -
เพื่อชาติไทย 1 -
พลเมืองไทย 1 -
รวม 500 410
ว่าง - 90

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

แก้
ได้รับการเลือกตั้ง   ดำรงตำแหน่งนับถึงวันยุบสภา
  พ้นจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายชื่อดังนี้[11]

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
-   วรรณวิภา ไม้สน ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ / หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ / พ้นจากตำแหน่ง[12]
-   พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   อภิชาติ ศิริสุนทร ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   ศิริกัญญา ตันสกุล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   รังสิมันต์ โรม ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   วินท์ สุธีรชัย ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ / ลาออกจากพรรค 6 ตุลาคม 2564[13]
-   สุเทพ อู่อ้น ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   คารม พลพรกลาง ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ / ลาออก 15 ธันวาคม 2565
-   สมชาย ฝั่งชลจิตร ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   วาโย อัศวรุ่งเรือง ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   คำพอง เทพาคำ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   นิติพล ผิวเหมาะ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ / ลาออก 3 กุมภาพันธ์ 2565 [14]
-   ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   วรภพ วิริยะโรจน์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   เบญจา แสงจันทร์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   ณัฐวุฒิ บัวประทุม ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   ทวีศักดิ์ ทักษิณ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   องค์การ ชัยบุตร ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   เกษมสันต์ มีทิพย์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ / ลาออก 15 ธันวาคม 2565
-   ธีรัจชัย พันธุมาศ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   มานพ คีรีภูวดล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ หยุดปฏิบัติหน้าที่ 24​ กุมภาพันธ์​ 2564​[15] / ลาออก 29 พฤษภาคม 2564
2   สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ลาออกจากพรรค 17 มีนาคม 2566, ยุบสภาก่อนจะมีการเลื่อนขึ้นมาแทน
3   พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ หยุดปฏิบัติหน้าที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564[15]/ พ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
4   สมศักดิ์ เทพสุทิน ลาออกจากพรรค 17 มีนาคม 2566, ยุบสภาก่อนจะมีการเลื่อนขึ้นมาแทน
5   นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออก 29 กรกฎาคม 2562[16]
6   สันติ กีระนันทน์ ลาออก 17 มกราคม พ.ศ. 2565[17]
7   วิรัช รัตนเศรษฐ หยุดปฏิบัติหน้าที่ 2 พฤศจิกายน 2564[18]
8   สันติ พร้อมพัฒน์
9   สุพล ฟองงาม ลาออก 17 มกราคม พ.ศ. 2565[19]
10   ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ลาออก 24 พฤศจิกายน 2565[20]
11   เอกราช ช่างเหลา พรรคมีมติขับออก / ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
12   พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ ลาออกจากพรรค 3 มกราคม 2566 [21]
13   บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ พรรคมีมติขับออก / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย ทว่าพรรคเศรษฐกิจไทยมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค จึงกลับมาเป็นสมาชิกพรรพลังประชารัฐ[22]
14   สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
15   สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
16   พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
17   วิเชียร ชวลิต ลาออก 18 เมษายน 2565 [23]
18   อรรถกร ศิริลัทธยากร
19   วทันยา วงษ์โอภาสี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562 / ลาออก 16 สิงหาคม 2565[24]
20   พรชัย ตระกูลวรานนท์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 30 กรกฎาคม 2562 [25]
21   ยุทธนา โพธสุธน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 31 พฤษภาคม 2564 [26] / พรรคมีมติขับออก ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[27]
22   ต่อศักดิ์ อัศวเหม เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 10 ธันวาคม 2564[28]
23   ชวน ชูจันทร์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 มกราคม 2565[29]
25   สุรพร ดนัยตั้งตระกูล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 มกราคม 2565[30] (ข้ามคนที่ 24)
26   ภาคิน สมมิตรธนกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 19 เมษายน 2565[31] / ลาออก 17 กุมภาพันธ์ 2566
27   ธนกร วังบุญคงชนะ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 19 สิงหาคม 2565[32] / ลาออก 19 มกราคม 2566[33]
29   วลัยพร รัตนเศรษฐ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 พฤศจิกายน 2565[34] (ข้ามคนที่ 28)
30   เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 มกราคม 2566[35], ลาออก 7 มีนาคม 2566
31   โกมินทร์ ทีฆธนานนท์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 20 มกราคม 2566[36]
32   กิตติประภา จิวะสันติการ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566[37]
35   ตติรัฐ รัตนเศรษฐ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 10 มีนาคม 2566[38] (ข้ามลำดับที่ 33,34)
-   ไพบูลย์ นิติตะวัน ย้ายมาจากพรรคประชาชนปฏิรูป[39][40][a]
-   พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ ย้ายมาจากพรรคประชานิยม / พรรคมีมติขับออก / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย ทว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[41]
-   พิเชษฐ สถิรชวาล ย้ายมาจากพรรคประชาธรรมไทย / ลาออก 15 มีนาคม 2566[42]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออก 5 มิถุนายน 2562
2   ชวน หลีกภัย
3   บัญญัติ บรรทัดฐาน
4   เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5   คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลาออก 8 สิงหาคม 2562
6   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
7   กรณ์ จาติกวณิช ลาออก 15 มกราคม 2563
8   จุติ ไกรฤกษ์ ลาออก 13 กันยายน 2562[43]
9   องอาจ คล้ามไพบูลย์
10   ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ลาออก 23 กุมภาพันธ์ 2566
11   อิสสระ สมชัย หยุดปฏิบัติหน้าที่ 24​ กุมภาพันธ์​ 2564[15] / ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี / พ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
12   อัศวิน วิภูศิริ
13   เกียรติ สิทธีอมร
14   กนก วงษ์ตระหง่าน ลาออก 16 ธันวาคม 2565
15   ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ลาออก 20 มกราคม 2566[44]
16   พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลาออก 9 ธันวาคม 2562
17   พนิต วิกิตเศรษฐ์
18   อภิชัย เตชะอุบล ลาออก 16 มีนาคม 2565
19   วีระชัย วีระเมธีกุล ลาออก 15 มิถุนายน 2565
20   จิตภัสร์ กฤดากร[45] เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562
21   สุทัศน์ เงินหมื่น[46] เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 มิถุนายน 2562
22   พิสิฐ ลี้อาธรรม เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 9 สิงหาคม 2562[47]
23   อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 กันยายน 2562 [48] / ลาออก 20 มกราคม 2566
24   พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 11 ธันวาคม 2562[49]
26   จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 16 มกราคม 2563[50] และยุติการปฏิบัติหน้าที่ 28 มกราคม 2563[51] / เริ่มปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง 10 ธันวาคม 2564[52] (ข้ามคนที่ 25)
27   นราพัฒน์ แก้วทอง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 21 มีนาคม 2565[53] / ลาออก 26 สิงหาคม 2565[54]
28   ไชยยศ จิรเมธากร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 17 มิถุนายน 2565[55] / ลาออก 26 สิงหาคม 2565[54]
29   เจือ ราชสีห์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 สิงหาคม 2565[56] / ลาออก 1 มีนาคม 2566[57]
30   มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 สิงหาคม 2565[58]
31   นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 16 ธันวาคม 2565[59]
32   ชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 21 มกราคม 2566[60]
33   สุรบถ หลีกภัย เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 21 มกราคม 2566[61]
34   ยุพ นานา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566[62]
36   ราเมศ รัตนะเชวง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 2 มีนาคม 2566[63] (ข้ามลำดับที่ 35)
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   อนุทิน ชาญวีรกูล
2   ชัย ชิดชอบ ถึงแก่อนิจกรรม 24 มกราคม 2563
3   ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
4   นาที รัชกิจประการ พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้จำคุก
5   สรอรรถ กลิ่นประทุม
6   ทรงศักดิ์ ทองศรี ลาออก 23 กรกฎาคม 2562
7   วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ลาออก 23 กรกฎาคม 2562
8   ศุภมาส อิศรภักดี
9   กรวีร์ ปริศนานันทกุล
10   ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
11   เพชรดาว โต๊ะมีนา
12   ศุภชัย ใจสมุทร
13   พันเอกเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 กรกฎาคม 2562[64]
14   มารุต มัสยวาณิช เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 กรกฎาคม 2562[65]
15   สวาป เผ่าประทาน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 27 มกราคม 2563[66]
16   กนกวรรณ วิลาวัลย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 สิงหาคม 2563[67] / ลาออก 2 กันยายน 2563[68]
17   สุชาติ โชคชัยวัฒนากร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 3 กันยายน 2563[69]
-   วิรัช พันธุมะผล ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
-   สำลี รักสุทธี ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ / หยุดปฏิบัติหน้าที่ 3 พฤศจิกายน 2564[70] / พ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ[71]
-   เอกราช ช่างเหลา เดิมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่พรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค [72]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
2   วัชรา ณ วังขนาย
3   วิรัตน์ วรศสิริน
4   เรวัต วิศรุตเวช
5   ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ลาออก 3 กุมภาพันธ์ 2566
6   นภาพร เพ็ชร์จินดา
7   เพชร เอกกำลังกุล
8   ธนพร โสมทองแดง
9   อำไพ กองมณี
10   พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี
13   ศุภชัย นาคสุวรรณ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566[73] (ข้ามลำดับที่ 11-12)
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ลาออก 17 กุมภาพันธ์ 2565
2   สุภดิช อากาศฤกษ์
3   นิยม วิวรรธนดิฐกุล ลาออก 19 มกราคม 2566
4   ภาสกร เงินเจริญกุล ลาออก 1 มีนาคม 2566[74]
5   มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
6   มารศรี ขจรเรืองโรจน์
8   จิราพร นาคดิลก เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565[75] (ข้ามลำดับที่ 7)
9   พิชัย ขจรเรืองโรจน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 20 มกราคม 2566[76]
10   อาทิตยา อะนะฝรั่ง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 2 มีนาคม 2566[77]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ลาออก 31 มกราคม 2566[78]
2   ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ลาออก 31 มกราคม 2566[78]
3   อารี ไกรนรา ลาออก 15 ธันวาคม 2565
4   เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
5   ลินดา เชิดชัย
6   บุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 15 ธันวาคม 2565[79]
17   เกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566[80] (ข้ามคนที่ 7-16)
18   วารีรัตน์ แก้วเงิน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566[81]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   วราวุธ ศิลปอาชา
2   ธีระ วงศ์สมุทร
3   นิกร จำนง
4   นพดล มาตรศรี
-   จุลพันธ์ โนนศรีชัย ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ลาออก 31 กรกฎาคม 2562[82]
2   เพชรชมพู กิจบูรณะ ลาออก 18 ตุลาคม 2564
3   เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ลาออก 17 มกราคม 2566[83]
4   อนุสรี ทับสุวรรณ ลาออก 15 ธันวาคม 2565
5   ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 31 กรกฎาคม 2562[82] / ลาออก 2 สิงหาคม 2562[84]
6   จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 สิงหาคม 2562[85]
8   สุเนตตา แซ่โก๊ะ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 19 ตุลาคม 2564[86] (ข้ามคนที่ 7)
9   เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 15 ธันวาคม 2565[87]
12   เบญญา นันทขว้าง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 19 มกราคม 2566[88] / ลาออก 24 มกราคม 2566[89] (ข้ามคนที่ 10–11)
15   ร้อยตำรวจเอกจอมเดช ตรีเมฆ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 26 มกราคม 2566[90] (ข้ามคนที่ 13–14)
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
-   บุญญาพร นาตะธนภัทร เดิมสังกัดพรรครวมแผ่นดิน แต่ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
-   ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ เดิมสังกัดพรรคพลเมืองไทย แต่ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ชัชวาลล์ คงอุดม ลาออก 26 ธันวาคม 2565[91]
2   โกวิทย์ พวงงาม ลาออก 8 มีนาคม 2566[92]
3   นพดล แก้วสุพัฒน์ ลาออก 26 ธันวาคม 2565[93]
12   ยอดยิ่ง แสนยากุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 ธันวาคม 2565[94] (ข้ามอันดับ 4–11)
16   สิทธิพงศ์ วงศ์เลิศศักดิ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 28 ธันวาคม 2565[95] (ข้ามอันดับ 13–15)
21   ศิริรัตน์ สุขสนาน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 มีนาคม 2566[96] (ข้ามอันดับ 17-20)
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   เทวัญ ลิปตพัลลภ
2   ดล เหตระกูล
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ดำรงค์ พิเดช
2   ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ปรีดา บุญเพลิง
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ลาออก 17 กุมภาพันธ์ 2566[97]
3   ภคอร จันทรคณา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566[98] (ข้ามลำดับที่ 2) / ลาออก 3 มีนาคม 2566[99]
4   พลโท อัศวิน รัชฎานนท์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 มีนาคม 2566[100], ลาออก 10 มีนาคม 2566
5   วิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 มีนาคม 2566[101]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   วันมูหะมัดนอร์ มะทา ลาออก 11 กันยายน 2563
2   พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 11 กันยายน 2563[102]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   สุรทิน พิจารณ์ ลาออก 2 กุมภาพันธ์ 2566[103]
3   แพงศรี พิจารณ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566[104] (ข้ามลำดับที่ 2) / ลาออก 14 กุมภาพันธ์ 2566[105]
5   ปฏิวัติ พิจารณ์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566[106] (ข้ามลำดับที่ 4)
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   สมเกียรติ ศรลัมพ์ ลาออก 11 สิงหาคม 2562
2   นันทนา สงฆ์ประชา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 สิงหาคม 2562[107] / ลาออก 15 ธันวาคม 2565
3   รองรักษ์ บุญศิริ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 15 ธันวาคม 2565[108]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ระวี มาศฉมาดล
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   นิคม บุญวิเศษ ลาออก 2 กุมภาพันธ์ 2565[109]
6   พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 (ข้ามลำดับ 2-5)
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ[110]
2   ปิยบุตร แสงกนกกุล ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
3   วรรณวิภา ไม้สน ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
4   พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
5   กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
6   พลโท พงศกร รอดชมภู ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
7   พรรณิการ์ วานิช ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
8   สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
9   ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
10   พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
11   เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
12   สุรชัย ศรีสารคาม ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
13   ชำนาญ จันทร์เรือง ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
14   อภิชาติ ศิริสุนทร ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
15   ศิริกัญญา ตันสกุล ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
16   รังสิมันต์ โรม ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
17   เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
18   จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
19   วินท์ สุธีรชัย ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
20   ไกลก้อง ไวทยการ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
21   สุเทพ อู่อ้น ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
23   ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล (ข้ามลำดับที่ 22)
24   ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
25   ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
26   คารม พลพรกลาง ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
27   สมชาย ฝั่งชลจิตร ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
28   วาโย อัศวรุ่งเรือง ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
29   คำพอง เทพาคำ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
30   อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
31   พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
32   นิรามาน สุไลมาน ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี
33   นิติพล ผิวเหมาะ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
34   วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
36   วิรัช พันธุมะผล ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย (ข้ามลำดับที่ 35)
37   ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
38   วรภพ วิริยะโรจน์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
39   กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
40   เบญจา แสงจันทร์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
41   พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
42   ณัฐวุฒิ บัวประทุม ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
43   ทวีศักดิ์ ทักษิณ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
44   ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
45   รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
46   องค์การ ชัยบุตร ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
47   สำลี รักสุทธี ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย
48   เกษมสันต์ มีทิพย์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
49   ธีรัจชัย พันธุมาศ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
50   สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
51   ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
52   จุลพันธ์ โนนศรีชัย ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา
53   มานพ คีรีภูวดล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 22 พฤศจิกายน 2562[111] / ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกล
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ไพบูลย์ นิติตะวัน ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พิเชษฐ สถิรชวาล ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ยุติการปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562 – 28 มกราคม 2563[112][113][51] / ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี[114]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ลาออก 25 ตุลาคม 2564[115]
2   บุญญาพร นาตะธนภัทร เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 25 ตุลาคม 2564[116] , ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[117] / ย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ ถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติ[118]
# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
-   บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เดิมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่พรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ
-   ยุทธนา โพธสุธน เดิมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่คาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ
-   พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ เดิมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่พรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

แก้
  ดำรงสมาชิกภาพ
  สิ้นสุดสมาชิกภาพ

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน

กรุงเทพมหานคร

แก้
หน่วยการปกครอง เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออกจากพรรค 10 มกราคม 2566 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
2 พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
3 วรรณวรี ตะล่อมสิน พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล  
4 กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 20 ธันวาคม 2565[119] / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
5 ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
6 ภาดาท์ วรกานนท์ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 20 ธันวาคม 2565 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
7 ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ   หยุดปฏิบัติหน้าที่ 18 ส.ค. 64[120]/ ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำคุก[121]
8 กษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
9 สิระ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ   พ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ[122]
สุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งซ่อม[123]
10 การุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย   ลาออก 18 มกราคม 2566[124] / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
11 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย   ลาออกจากพรรค 27 มกราคม 2566[125] / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
12 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย  
13 ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 27 กุมภาพันธ์ 2566[126] / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
14 พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย  
15 ชาญวิทย์ วิภูศิริ พรรคพลังประชารัฐ  
16 จิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย  
17 ศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ  
18 ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย  
19 ประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 24 กุมภาพันธ์ 2566 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
20 ร้อยตำรวจตรี มณฑล โพธิ์คาย พรรคอนาคตใหม่พรรคภูมิใจไทย  
21 สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล   ลาออก 15 มีนาคม 2566[127] / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
22 เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล  
23 โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคอนาคตใหม่พรรคภูมิใจไทย  
24 ทศพร ทองศิริ พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล  
25 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล  
26 วัน อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย  
27 จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล   ลาออกจากพรรค 4 พฤศจิกายน 2565[128]/ ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]
28 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล  
29 สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย  
30 จักรพันธ์ พรนิมิตร พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีเลือกตั้งใหม่[b]

ภาคกลาง

แก้

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ   เดิมพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[129]
2 พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ   ศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง
เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ   เลือกตั้งซ่อม[130][131]
3 อนันต์ ผลอำนวย พรรคพลังประชารัฐ  
4 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคพลังประชารัฐ  
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 17 กุมภาพันธ์ 2566[132] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
2 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
นครนายก 1 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
นครปฐม 1 พันโท สินธพ แก้วพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์  
2 พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
3 สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา พรรคก้าวไกล   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
4 ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
5 จุมพิตา จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่   ลาออก 10 กันยายน 2562
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งซ่อม[133][134]
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 วีระกร คำประกอบ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออกจากพรรค 10 มกราคม 2566 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
3 สัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ  
4 มานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย  
5 ทายาท เกียรติชูศักดิ์ พรรคเพื่อไทย  
6 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคพลังประชารัฐ   ลาออกจากพรรค 10 มีนาคม 2566[135] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
นนทบุรี 1 เจริญ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 9 กุมภาพันธ์ 2566[109] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
2 จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย  
3 มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย  
4 มนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย  
5 วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย   ลาออก 28 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
6 ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย  
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย  
2 ศุภชัย นพขำ พรรคเพื่อไทย  
3 อนาวิล รัตนสถาพร พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[136]
4 ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย  
5 พรพิมล ธรรมสาร พรรคภูมิใจไทย   เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
6 พิษณุ พลธี พรรคภูมิใจไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคภูมิใจไทย  
2 นพ ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
3 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย  
4 จิรทัศ ไกรเดชา พรรคเพื่อไทย  
พิจิตร 1 พรชัย อินทร์สุข พรรคพลังประชารัฐ   เดิมพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[137]
2 ภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 9 กุมภาพันธ์ 2565[109] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
3 สุรชาติ ศรีบุศกร พรรคพลังประชารัฐ  
พิษณุโลก 1 ปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคก้าวไกล   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
2 นพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย  
3 อนุชา น้อยวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
4 นิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
5 มานัส อ่อนอ้าย พรรคพลังประชารัฐ  
เพชรบูรณ์ 1 พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคพลังประชารัฐ  
3 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ  
4 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ  
5 เอี่ยม ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ  
ลพบุรี 1 ประทวน สุทธิอำนวยเดช พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
2 มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย  
3 อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคเพื่อไทย  
4 เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย  
สมุทรปราการ 1 อัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ  
2 ยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคพลังประชารัฐ  
3 ภริม พูลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ  
4 วุฒินันท์ บุญชู พรรคก้าวไกล   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
5 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ   ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่[138] และได้รับเลือกตั้งซ่อม
6 ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ  
7 ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 21 กุมภาพันธ์ 2566 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสาคร 1 ทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคก้าวไกล   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่
2 สมัคร ป้องวงษ์ พรรคชาติพัฒนากล้า   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ / ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
3 จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ   เดิมพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าถูกพรรคขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เพราะได้ย้ายกลับพรรคพลังประชารัฐตามแกนนำกลุ่มธรรมนัสบางส่วน[139]
สระบุรี 1 กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคพลังประชารัฐ  
2 สมบัติ อำนาคะ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 24 กุมภาพันธ์ 2566 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
3 องอาจ วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย   ลาออก 1 กุมภาพันธ์ 2566[78] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
สิงห์บุรี 1 โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ  
สุโขทัย 1 พรรณสิริ กุลนาถศิริ พรรคพลังประชารัฐ  
2 ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 9 กุมภาพันธ์ 2565[109] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคภูมิใจไทย  
สุพรรณบุรี 1 สรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา  
3 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา  
4 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา  
อ่างทอง 1 ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย  
อุทัยธานี 1 เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย  
2 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย  


ภาคเหนือ

แก้

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 เอกภพ เพียรพิเศษ พรรคก้าวไกล   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ / ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
2 วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
4 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย   ลาออก 1 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
5 พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย  
6 พีรเดช คำสมุทร พรรคก้าวไกล   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่ / ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
7 ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย  
เชียงใหม่ 1 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พรรคเพื่อไทย  
2 นพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย  
3 จักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย  
4 วิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย  
5 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
6 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
7 ประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย  
8[c] ศรีนวล บุญลือ พรรคภูมิใจไทย   เดิมสังกัดพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
9 ศรีเรศ โกฎคำลือ พรรคเพื่อไทย  
น่าน 1 สิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย  
2 ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย  
3 ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย  
พะเยา 1 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ   เดิมพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[140]
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย  
3 จีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ   เดิมพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[141]
แพร่ 1 เอกการ ซื่อทรงธรรม พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[142]
2 กฤติเดช สันติวชิระกุล พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[143]
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ   เดิมพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[144]
ลำปาง 1 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย  
2 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย  
3 จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย  
4 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย   เสียชีวิต 7 พฤษภาคม 2563[145]
วัฒนา สิทธิวัง พรรคเศรษฐกิจไทย   เลือกตั้งซ่อม[146] / กกต.มีมติให้ใบเหลือง [147] / ศาลฎีกามีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่[148] / เดิมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่พรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / พ้นจากตำแหน่งตามคำพิพากษาศาลฎีกา[149]
เดชทวี ศรีวิชัย พรรคเสรีรวมไทย   เลือกตั้งซ่อม / ลาออก 14 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
ลำพูน 1 สงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย  
2 รังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
อุตรดิตถ์ 1 กนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย  
2 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พรรคเพื่อชาติ   เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย  
2 วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย  
3 คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย  
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย  
5 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย  
ขอนแก่น 1 ฐิตินันท์ แสงนาค พรรคภูมิใจไทย   ย้ายมาจากพรรคอนาคตใหม่[150]
2 วัฒนา ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย   เดิมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่พรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
3 จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย  
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย  
5 ภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย  
6 สิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย  
7 นวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย   พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ[151]
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ   เลือกตั้งซ่อม[152][153] / เดิมพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[154]
8 สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย  
9 วันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย  
10 บัลลังก์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย  
ชัยภูมิ 1 โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย  
2 เชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 22 ธันวาคม 2565 [155] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
3 สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
4 มานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย  
5 พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อไทย  
6 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย  
นครพนม 1 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย  
2 มนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย  
3 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย  
4 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย   ลาออกจากพรรค 23 มกราคม 2566[156] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
นครราชสีมา 1 เกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ   เดิมพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[157]
2 วัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนากล้า  
3 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย  
4 ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ  
5 โกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย  
6 อธิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ  
7 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ   หยุดปฏิบัติหน้าที่ 2 พฤศจิกายน 2564[158]
8 ทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ   หยุดปฏิบัติหน้าที่ 2 พฤศจิกายน 2564[159] / เดิมพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย และคาดว่าพรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค[160]
9 อภิชา เลิศพชรกมล พรรคภูมิใจไทย   ลาออก 20 มกราคม 2566[161] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
10 พรชัย อำนวยทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย  
11 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคภูมิใจไทย   เดิมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่พรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
12 ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย  
13 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย  
14 สุชาติ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
บึงกาฬ 1 เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย  
2 ไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย  
บุรีรัมย์ 1 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย  
2 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย  
3 สมบูรณ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย  
4 โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย  
5 อดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย  
6 ไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย  
7 จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย  
8 รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย  
มหาสารคาม 1 กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย  
2 ไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย  
4 จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย  
5 สุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย  
มุกดาหาร 1 อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย   หยุดปฏิบัติหน้าที่ 15 ธ.ค. 2564[162] / พ้นจากตำแหน่งตามคำพิพากษาของศาลฎีกา[163] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
2 บุญฐิน ประทุมลี พรรคเพื่อไทย  
ยโสธร 1 ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ พรรคเพื่อไทย  
2 บุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
3 ธนกร ไชยกุล พรรคเพื่อไทย  
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย  
3 นิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย  
4 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย  
5 จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย  
6 กิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย  
7 ศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย  
เลย 1 เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย  
2 ศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย  
3 ธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย  
ศรีสะเกษ 1 สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย  
2 สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย  
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย  
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
5 ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย  
7 อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย  
8 ผ่องศรี แซ่จึง พรรคเพื่อไทย  
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย  
2 นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย  
3 พัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย  
4 อนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย  
5 สกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย  
6 เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย  
สุรินทร์ 1 ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย  
2 ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พรรคเศรษฐกิจไทย   เดิมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่พรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ลาออก 22 ธันวาคม 2565[164]/ ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
3 คุณากร ปรีชาชนะชัย พรรคเพื่อไทย  
4 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย   เสียชีวิต 4 กุมภาพันธ์ 2566[165] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
5 ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย  
6 สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย  
7 ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคเพื่อไทย  
หนองคาย 1 กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ พรรคเพื่อไทย  
2 ชนก จันทาทอง พรรคเพื่อไทย  
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคเพื่อไทย  
หนองบัวลำภู 1 สยาม หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย  
2 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย  
3 ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี พรรคเพื่อไทย   ลาออกจากพรรค 10 มกราคม 2566[166] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย  
2 อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย  
3 ขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย  
4 อาภรณ์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย  
5 จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย  
6 จักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย   ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
7 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย  
8 เทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย  
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย  
2 วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
3 กิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย  
4 เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย  
5 รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
6 ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พรรคเศรษฐกิจไทย   เดิมสังกัดพรรคพลังประชารัฐ แต่พรรคมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค / ลาออก 15 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
7 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย  
8 บุณย์ธิดา สมชัย พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก 13 ธันวาคม 2565 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
9 ประภูศักดิ์ จินตะเวช พรรคเพื่อไทย  
10 สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย  
อำนาจเจริญ 1 สมหญิง บัวบุตร พรรคเพื่อไทย   หยุดปฏิบัติหน้าที่ 23 พ.ย. 2565[167]
2 ดะนัย มะหิพันธ์ พรรคเพื่อไทย  

ภาคใต้

แก้

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กระบี่ 1 สาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์  
2 สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย  
ชุมพร 1 ชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์   หยุดปฏิบัติหน้าที่​ 24​ ก.พ.​ 2564[15] / ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี / พ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
อิสรพงษ์ มากอำไพ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งซ่อม[168]
2 สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
3 สุพล จุลใส พรรครวมพลัง   ลาออก 27 มกราคม 2566[78] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
ตรัง 1 นิพันธ์ ศิริธร พรรคพลังประชารัฐ  
2 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์  
3 สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 รงค์ บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ  
2 สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 22 กุมภาพันธ์ 2566[169] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
3 เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์   พ้นจากตำแหน่งตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ   เลือกตั้งซ่อม[170]
4 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์  
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
6 ชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์  
7 สายัณห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ   ลาออก 27 กุมภาพันธ์ 2566 / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
8 พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์   ลาออกจากพรรค 14 กุมภาพันธ์ 2566[171] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
นราธิวาส 1 วัชระ ยาวอหะซัน พรรคพลังประชารัฐ  
2 สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ  
3 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ  
4 กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ  
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์   ลาออก 16 ธันวาคม 2565[172] / ไม่มีการเลือกตั้งซ่อมในช่วง 180 วันก่อนสภาชุดนี้ครบวาระตามกฎหมาย[b]
2 อับดุลบาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย  
3 อนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ  
4 สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ  
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 ภูมิศิษฏ์ คงมี พรรคภูมิใจไทย   หยุดปฏิบัติหน้าที่ 3 ก.ย. 2564