สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25 (พ.ศ. 2562) เป็นสภาล่างของรัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยสมาชิก (ส.ส.) 500 คน 350 คนเป็นผู้แทนเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตตามระบบจัดสรรปันส่วนผสม ซึ่งลดจำนวนลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และอีก 150 คนมาจากระบบบัญชีรายชื่อที่ใช้สูตรที่นั่งปรับระดับ (leveling seat)

สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
ชุดที่ 24
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
วาระ24 มีนาคม 2562[a] –
การเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2
ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทย และพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 6 พรรค
25th Thailand House of Representatives composition.svg
สมาชิก500
ประธานชวน หลีกภัย (ประชาธิปัตย์)
รองประธานคนที่ 1สุชาติ ตันเจริญ (พลังประชารัฐ)
รองประธานคนที่ 2ศุภชัย โพธิ์สุ (ภูมิใจไทย)
นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้นำฝ่ายค้านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (เพื่อไทย)
พรรคครองรัฐบาลผสมพรรคพลังประชารัฐ (15 พรรค)
สมัยประชุม
ที่ 122 พฤษภาคม[1] – 19 กันยายน 2562[2]
ที่ 21 พฤศจิกายน 2562[3] –
สมัยประชุมวิสามัญ
ที่ 117[4] – 21 ตุลาคม 2562[5]

เนื้อหา

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

 • 24 พฤษภาคม 2562: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดประชุมรัฐสภา
 • 25–26 พฤษภาคม 2562: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร[6] และเลือกสุชาติ ตันเจริญ (พรรคพลังประชารัฐ) เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และศุภชัย โพธิ์สุ (พรรคภูมิใจไทย) เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2
 • 5 มิถุนายน 2562: สภาผู้แทนราษฎร (ร่วมกับวุฒิสภา) ลงมติเลือกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ
 • 10 กรกฎาคม 2562: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 (ประยุทธ์ 2)
 • 25–26 กรกฎาคม 2562: คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนเข้าทำหน้าที่

องค์ประกอบของสภาแก้ไข

พรรค การเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
24 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562[b] 6 กันยายน 2562[c] 23 ตุลาคม 2562[d] 22 ธันวาคม 2562[e] 8 มกราคม 2563[f]
เพื่อไทย 136 136 136 136 135 135
พลังประชารัฐ 115 116 117 117 118 119
อนาคตใหม่ 80 81[g] 81 80 76 76
ประชาธิปัตย์ 52 53 53 53 53 53
ภูมิใจไทย 51 51 51 51 51 52
เสรีรวมไทย 10 10 10 10 10 10
ชาติไทยพัฒนา 10 10 10 11 11 11
ประชาชาติ 7 7 7 7 7 7
เศรษฐกิจใหม่ 6 6 6 6 6 6
เพื่อชาติ 5 5 5 5 5 5
รวมพลังประชาชาติไทย 5 5 5 5 5 5
ไม่สังกัดพรรค 0 0 0 0 4 0
ชาติพัฒนา 3 3 3 3 3 3
พลังท้องถิ่นไท 3 3 3 3 3 5
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 2 2 2 2 2
พลังปวงชนไทย 1 1 1 1 1 1
พลังชาติไทย 1 1 1 1 1 1
ประชาภิวัฒน์ 1 1 1 1 1 1
ไทยศรีวิไลย์ 1 1 1 1 1 1
พลังไทยรักไทย 1 1 1 1 1 1
ครูไทยเพื่อประชาชน 1 1 1 1 1 1
ประชานิยม 1 1 1 1 1 1
ประชาธรรมไทย 1 1 1 1 1 1
ประชาชนปฏิรูป 1 1 0 0 0 0
พลเมืองไทย 1 1 1 1 1 1
ประชาธิปไตยใหม่ 1 1 1 1 1 1
พลังธรรมใหม่ 1 1 1 1 1 1
ไทรักธรรม 1 0 0 0 0 0
รวม 498 500 500 500 500 500
ว่าง 2 0 0 0 0 0

หมายเหตุ:

 • ภาระทางการเมืองและกฎหมายของรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ มีดังนี้[7]
  • ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ต้องใช้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับวุฒิสภา (อย่างน้อย 376 เสียง)
  • ลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องใช้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับวุฒิสภา (อย่างน้อย 376 เสียง) โดยสมาชิกวุฒิสภาต้องเห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (อย่างน้อย 84 เสียง)
  • ลงมติผ่านร่างกฎหมาย ต้องใช้เสียงข้างมาก (อย่างน้อย 251 เสียง)
  • ลงมติผ่านงบประมาณ ต้องใช้เสียงข้างมาก (อย่างน้อย 251 เสียง)
  • ลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต้องใช้เสียงข้างมาก (อย่างน้อย 251 เสียง)

ความคืบหน้าของฝ่ายข้างมากรัฐบาลแก้ไข

วันที่ เหตุการณ์ ฝ่ายข้างมากรัฐบาล พปชร. ปชป. ภท. ชทพ. รปช. ชพ. พทท. รป. พรรคเล็ก รวมรัฐบาล พท. อนค. สร. ปช. ศม. พพช. พลท. รวมฝ่ายค้าน ไม่ระบุฝ่าย ว่าง
24 พฤษภาคม 2562 เปิดรัฐสภา 7 115 52 51 10 5 3 3 2 11 252 136 80 10 7 6 5 1 245 0 2
29 พฤษภาคม 2562 เลือกตั้งซ่อมเชียงใหม่ เขต 8 7 116 53 51 10 5 3 3 2 10 253 136 81 10 7 6 5 1 246 0 0
23 ตุลาคม 2562 เลือกตั้งซ่อมนครปฐม เขต 5 10 117 53 51 11 5 3 3 2 10 255 136 80 10 7 6 5 1 245 0 0
13 พฤศจิกายน 2562 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ [8] 11 117 53 51 11 5 3 3 2 10 255 135 80 10 7 6 5 1 244 0 1
16 ธันวาคม 2562 พรรคอนาคตใหม่มีมติขับสมาชิกพรรค [9] 15 117 53 51 11 5 3 3 2 10 255 135 76 10 7 6 5 1 240 4 1
22 ธันวาคม 2562 เลือกตั้งซ่อมขอนแก่น เขต 7 16 118 53 51 11 5 3 3 2 10 256 135 76 10 7 6 5 1 240 4 0
8 มกราคม 2563 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ มีสังกัดใหม่ครบทั้ง 4 คน 20 119 53 52 11 5 3 3 2 12 260 135 76 10 7 6 5 1 240 0 0
  รัฐบาลผสม

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแก้ไข

ได้รับการเลือกตั้ง   ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
  ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายชื่อดังนี้[10]

พรรคอนาคตใหม่ (50)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีคุณลักษณะต้องห้าม
2   ปิยบุตร แสงกนกกุล
3   วรรณวิภา ไม้สน
4   พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
5   กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
6   พลโท พงศกร รอดชมภู
7   พรรณิการ์ วานิช
8   สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
9   ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์
10   พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์
11   เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
12   สุรชัย ศรีสารคาม
13   ชำนาญ จันทร์เรือง
14   อภิชาติ ศิริสุนทร
15   ศิริกัญญา ตันสกุล
16   รังสิมันต์ โรม
17   เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
18   จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
19   วินท์ สุธีรชัย
20   ไกลก้อง ไวทยการ
21   สุเทพ อู่อ้น
22 - มูนีเร๊าะห์ ปอแซ ข้าม
23   ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
24   ณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
25   ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
26   คารม พลพรกลาง
27   สมชาย ฝั่งชลจิตร
28   วาโย อัศวรุ่งเรือง
29   คำพอง เทพาคำ
30   อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
31   พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
32   นิรามาน สุไลมาน
33   นิติพล ผิวเหมาะ
34   วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
35 - วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร ข้าม
36   วิรัช พันธุมะผล
37   ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
38   วรภพ วิริยะโรจน์
39   กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
40   เบญจา แสงจันทร์
41   พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
42   ณัฐวุฒิ บัวประทุม
43   ทวีศักดิ์ ทักษิณ
44   ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร
45   รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
46   องค์การ ชัยบุตร
47   สำลี รักสุทธี
48   เกษมสันต์ มีทิพย์
49   ธีรัจชัย พันธุมาศ
50   สมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
51   ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
52   จุลพันธ์ โนนศรีชัย
53   มานพ คีรีภูวดล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 22 พฤศจิกายน 2562 [11]

พรรคประชาธิปัตย์ (20)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
1   อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ลาออก 5 มิถุนายน 2562
2   ชวน หลีกภัย
3   บัญญัติ บรรทัดฐาน
4   เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
5   คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ลาออก 8 สิงหาคม 2562
6   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
7   กรณ์ จาติกวณิช ลาออก 15 มกราคม 2563
8   จุติ ไกรฤกษ์ ลาออก 13 กันยายน 2562 [12]
9   องอาจ คล้ามไพบูลย์
10   ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
11   อิสสระ สมชัย
12   อัศวิน วิภูศิริ
13   เกียรติ สิทธีอมร
14   กนก วงษ์ตระหง่าน
15   ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
16   พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลาออก 9 ธันวาคม 2562
17   พนิต วิกิตเศรษฐ์
18   อภิชัย เตชะอุบล
19   วีระชัย วีระเมธีกุล
20   จิตภัสร์ กฤดากร[13] เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562
21   สุทัศน์ เงินหมื่น[14] เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 มิถุนายน 2562
22   พิสิฐ ลี้อาธรรม เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 9 สิงหาคม 2562[15]
23   อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 กันยายน 2562 [16]
24   พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 11 ธันวาคม 2562[17]
25 - ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ข้าม (ลาออกจากพรรค)
26   จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 16 มกราคม 2563[18]

พรรคพลังประชารัฐ (19+1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
2   สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
3   พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
4   สมศักดิ์ เทพสุทิน
5   นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลาออก 29 กรกฎาคม 2562[19]
6   สันติ กีระนันทน์
7   วิรัช รัตนเศรษฐ
8   สันติ พร้อมพัฒน์
9   สุพล ฟองงาม
10   ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
11   เอกราช ช่างเหลา
12   พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
13   บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
14   สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
15   สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
16   พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
17   วิเชียร ชวลิต
18   อรรถกร ศิริลัทธยากร
19   วทันยา วงษ์โอภาสี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562
20   พรชัย ตระกูลวรานนท์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 30 กรกฎาคม 2562 [20]
-   ไพบูลย์ นิติตะวัน สมัครเป็นสมาชิกพรรค[21][22][h]

พรรคภูมิใจไทย (12)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   อนุทิน ชาญวีรกูล
2   ชัย ชิดชอบ
3   ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
4   นาที รัชกิจประการ ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง
5   สรอรรถ กลิ่นประทุม
6   ทรงศักดิ์ ทองศรี ลาออก 23 กรกฎาคม 2562
7   วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ลาออก 23 กรกฎาคม 2562
8   ศุภมาส อิศรภักดี
9   กรวีร์ ปริศนานันทกุล
10   ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
11   เพชรดาว โต๊ะมีนา
12   ศุภชัย ใจสมุทร
13   พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 กรกฎาคม 2562[23]
14   มารุต มัสยวาณิช เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 24 กรกฎาคม 2562[24]

พรรคเสรีรวมไทย (10)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
2   วัชรา ณ วังขนาย
3   วิรัตน์ วรศสิริน
4   เรวัต วิศรุตเวช
5   ประสงค์ บูรณ์พงศ์
6   นภาพร เพ็ชร์จินดา
7   เพชร เอกกำลังกุล
8   ธนพร โสมทองแดง
9   อำไพ กองมณี
10   พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี

พรรคเศรษฐกิจใหม่ (6)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
2   สุภดิช อากาศฤกษ์
3   นิยม วิวรรธนดิฐกุล
4   ภาสกร เงินเจริญกุล
5   มนูญ สิวาภิรมย์รัตน์
6   มารศรี ขจรเรืองโรจน์

พรรคเพื่อชาติ (5)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
2   ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
3   อารี ไกรนรา
4   เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล
5   ลินดา เชิดชัย

พรรคชาติไทยพัฒนา (4)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   วราวุธ ศิลปอาชา
2   ธีระ วงศ์สมุทร
3   นิกร จำนง
4   นพดล มาตรศรี

พรรครวมพลังประชาชาติไทย (4)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ลาออก 31 กรกฎาคม 2562[25]
2   เพชรชมพู กิจบูรณะ
3   เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
4   อนุสรี ทับสุวรรณ
5   ทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 31 กรกฎาคม 2562[25]
ลาออก 2 สิงหาคม 2562[26]
6   จุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 5 สิงหาคม 2562[27]

พรรคพลังท้องถิ่นไท (3)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ชัชวาลล์ คงอุดม
2   โกวิทย์ พวงงาม
3   นพดล แก้วสุพัฒน์

พรรคชาติพัฒนา (2)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   เทวัญ ลิปตพัลลภ
2   ดล เหตระกูล

พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (2)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ดำรงค์ พิเดช
2   ยรรยงก์ ถนอมพิชัยธำรง

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ปรีดา บุญเพลิง

พรรคไทยศรีวิไลย์ (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

พรรคประชาชาติ (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   วันมูหะมัดนอร์ มะทา

พรรคประชาธรรมไทย (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พิเชษฐ สถิรชวาล

พรรคประชาธิปไตยใหม่ (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   สุรทิน พิจารณ์

พรรคประชานิยม (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์

พรรคประชาภิวัฒน์ (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   สมเกียรติ ศรลัมพ์ ลาออก 11 สิงหาคม 2562
2   นันทนา สงฆ์ประชา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 13 สิงหาคม 2562[28]

พรรคพลังชาติไทย (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์

พรรคพลังธรรมใหม่ (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ระวี มาศฉมาดล

พรรคพลังปวงชนไทย (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   นิคม บุญวิเศษ

พรรคพลังไทยรักไทย (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

พรรคพลเมืองไทย (1)แก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์

พรรคไทรักธรรมแก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ยุติการปฏิบัติหน้าที่ 29 พฤษภาคม 2562[29]

พรรคประชาชนปฏิรูปแก้ไข

# รายชื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง
1   ไพบูลย์ นิติตะวัน ยุบเลิกพรรค เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562[30]

รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

  ดำรงสมาชิกภาพ
  สิ้นสุดสมาชิกภาพ

แยกตามรายภาคตามการแบ่งของราชบัณฑิตยสถาน

กรุงเทพมหานครแก้ไข

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พรรคพลังประชารัฐ  
2 พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ  
3 วรรณวรี ตะล่อมสิน พรรคอนาคตใหม่  
4 กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พรรคพลังประชารัฐ  
5 ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ พรรคเพื่อไทย  
6 ภาดาท์ วรกานนท์ พรรคพลังประชารัฐ  
7 ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ  
8 กษิดิ์เดช ชุติมันต์ พรรคพลังประชารัฐ  
9 สิระ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ  
10 การุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย  
11 นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย  
12 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย  
13 ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พรรคพลังประชารัฐ  
14 พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย  
15 ชาญวิทย์ วิภูศิริ พรรคพลังประชารัฐ  
16 จิรายุ ห่วงทรัพย์ พรรคเพื่อไทย  
17 ศิริพงษ์ รัสมี พรรคพลังประชารัฐ  
18 ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย  
19 ประสิทธิ์ มะหะหมัด พรรคพลังประชารัฐ  
20 มณฑล โพธิ์คาย พรรคอนาคตใหม่  
21 สมเกียรติ ถนอมสินธุ์ พรรคอนาคตใหม่  
22 เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคอนาคตใหม่  
23 โชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี พรรคอนาคตใหม่  
24 ทศพร ทองศิริ พรรคอนาคตใหม่  
25 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่  
26 วัน อยู่บำรุง พรรคเพื่อไทย  
27 จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ พรรคอนาคตใหม่  
28 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ พรรคอนาคตใหม่  
29 สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา พรรคเพื่อไทย  
30 จักรพันธ์ พรนิมิตร พรรคพลังประชารัฐ  

ภาคกลางแก้ไข

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ   ศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง
ว่าง เลือกตั้งใหม่
3 อนันต์ ผลอำนวย พรรคพลังประชารัฐ  
4 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคพลังประชารัฐ  
ชัยนาท 1 อนุชา นาคาศัย พรรคพลังประชารัฐ  
2 มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคพลังประชารัฐ  
นครนายก 1 วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย  
นครปฐม 1 พันโท สินธพ แก้วพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์  
2 พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
3 สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา พรรคอนาคตใหม่  
4 ปฐมพงศ์ สูญจันทร์ พรรคพลังประชารัฐ  
5 จุมพิตา จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่   ลาออก 10 กันยายน 2562
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา   เลือกตั้งใหม่ 23 ตุลาคม 2562[31]
นครสวรรค์ 1 ภิญโญ นิโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 วีระกร คำประกอบ พรรคพลังประชารัฐ  
3 สัญญา นิลสุพรรณ พรรคพลังประชารัฐ  
4 มานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย  
5 ทายาท เกียรติชูศักดิ์ พรรคเพื่อไทย  
6 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคพลังประชารัฐ  
นนทบุรี 1 เจริญ เรี่ยวแรง พรรคพลังประชารัฐ  
2 จิรพงศ์ ทรงวัชราภรณ์ พรรคเพื่อไทย  
3 มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคเพื่อไทย  
4 มนตรี ตั้งเจริญถาวร พรรคเพื่อไทย  
5 วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ พรรคเพื่อไทย  
6 ภณณัฎฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ พรรคเพื่อไทย  
ปทุมธานี 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย  
2 ศุภชัย นพขำ พรรคเพื่อไทย  
3 อนาวิล รัตนสถาพร พรรคอนาคตใหม่  
4 ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ พรรคเพื่อไทย  
5 พรพิมล ธรรมสาร ไม่สังกัดพรรค   ถูกขับออกจากพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
6 พิษณุ พลธี พรรคภูมิใจไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคภูมิใจไทย  
2 นพ ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย  
3 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย  
4 จิรทัศ ไกรเดชา พรรคเพื่อไทย  
พิจิตร 1 พรชัย อินทร์สุข พรรคพลังประชารัฐ  
2 ภูดิท อินสุวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ  
3 สุรชาติ ศรีบุศกร พรรคพลังประชารัฐ  
พิษณุโลก 1 ปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคอนาคตใหม่  
2 นพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย  
3 อนุชา น้อยวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ  
4 นิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย  
5 มานัส อ่อนอ้าย พรรคพลังประชารัฐ  
เพชรบูรณ์ 1 พิมพ์พร พรพฤติพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคพลังประชารัฐ  
3 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ  
4 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ  
5 เอี่ยม ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ  
ลพบุรี 1 ประทวน สุทธิอำนวยเดช พรรคพลังประชารัฐ  
2 มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย  
3 อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม พรรคเพื่อไทย  
4 เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย  
สมุทรปราการ 1 อัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ  
2 ยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรคพลังประชารัฐ  
3 ภริม พูลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ  
4 วุฒินันท์ บุญชู พรรคอนาคตใหม่  
5 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ   ถูกศาลฎีกาแผนกคดีการเลือกตั้งสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ กำลังจะได้ใบเหลือง[i]
6 ฐาปกรณ์ กุลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ  
7 ไพลิน เทียนสุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ  
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสาคร 1 ทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคอนาคตใหม่  
2 สมัคร ป้องวงษ์ พรรคอนาคตใหม่  
3 จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ  
สระบุรี 1 กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคพลังประชารัฐ  
2 สมบัติ อำนาคะ พรรคพลังประชารัฐ  
3 องอาจ วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย  
สิงห์บุรี 1 โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ  
สุโขทัย 1 พรรณสิริ กุลนาถศิริ พรรคพลังประชารัฐ  
2 ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคพลังประชารัฐ  
3 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคภูมิใจไทย  
สุพรรณบุรี 1 สรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา  
3 ประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา  
4 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา  
อ่างทอง 1 ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย  
อุทัยธานี 1 เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย  
2 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย  

ภาคเหนือแก้ไข

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
เชียงราย 1 เอกภพ เพียรพิเศษ พรรคอนาคตใหม่  
2 วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
4 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
5 พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย  
6 พีรเดช คำสมุทร พรรคอนาคตใหม่  
7 ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย  
เชียงใหม่ 1 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ พรรคเพื่อไทย  
2 นพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย  
3 จักรพล ตั้งสุทธิธรรม พรรคเพื่อไทย  
4 วิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย  
5 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
6 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
7 ประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย  
8[j] ศรีนวล บุญลือ พรรคภูมิใจไทย   ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
9 ศรีเรศ โกฎคำลือ พรรคเพื่อไทย  
น่าน 1 สิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย  
2 ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย  
3 ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย  
พะเยา 1 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ  
2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย  
3 จีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ  
แพร่ 1 เอกการ ซื่อทรงธรรม พรรคอนาคตใหม่  
2 กฤติเดช สันติวชิระกุล พรรคอนาคตใหม่  
แม่ฮ่องสอน 1 ปัญญา จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ  
ลำปาง 1 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย  
2 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย  
3 จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย  
4 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย  
ลำพูน 1 สงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย  
2 รังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
อุตรดิตถ์ 1 กนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย  
2 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ พรรคเพื่อไทย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย  
2 วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย  
3 คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย  
4 พีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย  
5 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย  
ขอนแก่น 1 ฐิตินันท์ แสงนาค พรรคอนาคตใหม่  
2 วัฒนา ช่างเหลา พรรคพลังประชารัฐ  
3 จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย  
4 มุกดา พงษ์สมบัติ พรรคเพื่อไทย  
5 ภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย  
6 สิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย  
7 นวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย   ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ้นสภาพเนื่องจากถูกจำคุกระหว่างการดำรงตำแหน่ง
สมศักดิ์ คุณเงิน พรรคพลังประชารัฐ   เลือกตั้งใหม่ 22 ธันวาคม 2562
8 สรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย  
9 วันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย  
10 บัลลังก์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย  
ชัยภูมิ 1 โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย  
2 เชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคพลังประชารัฐ  
3 สัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ  
4 มานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย  
5 พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล พรรคเพื่อไทย  
6 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย  
นครพนม 1 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย  
2 มนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย  
3 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย  
4 ชวลิต วิชยสุทธิ์ พรรคเพื่อไทย  
นครราชสีมา 1 เกษม ศุภรานนท์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 วัชรพล โตมรศักดิ์ พรรคชาติพัฒนา  
3 ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย  
4 ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ  
5 โกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย  
6 อธิรัฐ รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ  
7 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรคพลังประชารัฐ  
8 ทัศนาพร เกษเมธีการุณ พรรคพลังประชารัฐ  
9 อภิชา เลิศรัตนกมล พรรคภูมิใจไทย  
10 พรชัย อำนวยทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย  
11 สมศักดิ์ พันธ์เกษม พรรคพลังประชารัฐ  
12 ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย  
13 วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ พรรคภูมิใจไทย  
14 สุชาติ ภิญโญ พรรคเพื่อไทย  
บึงกาฬ 1 เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย  
2 ไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย  
บุรีรัมย์ 1 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย  
2 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย  
3 สมบูรณ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย  
4 โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย  
5 อดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย  
6 ไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย  
7 จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย  
8 รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย  
มหาสารคาม 1 กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย  
2 ไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
3 ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร พรรคเพื่อไทย  
4 จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย  
5 สุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย  
มุกดาหาร 1 อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย  
2 บุญฐิน ประทุมลี พรรคเพื่อไทย  
ยโสธร 1 ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ พรรคเพื่อไทย  
2 บุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
3 ธนกร ไชยกุล พรรคเพื่อไทย  
ร้อยเอ็ด 1 อนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย  
3 นิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย  
4 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย  
5 จิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย  
6 กิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย  
7 ศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย  
เลย 1 เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย  
2 ศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย  
3 ธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย  
ศรีสะเกษ 1 สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคภูมิใจไทย  
2 สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย  
3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย  
4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
5 ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย  
6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย  
7 อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย  
8 ผ่องศรี แซ่จึง พรรคเพื่อไทย  
สกลนคร 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย  
2 นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย  
3 พัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย  
4 อนุรักษ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย  
5 สกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย  
6 เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย  
สุรินทร์ 1 ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย  
2 ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ  
3 คุณากร ปรีชาชนะชัย พรรคเพื่อไทย  
4 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย  
5 ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย  
6 สมบัติ ศรีสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย  
7 ชูศักดิ์ แอกทอง พรรคเพื่อไทย  
หนองคาย 1 กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ พรรคเพื่อไทย  
2 ชนก จันทาทอง พรรคเพื่อไทย  
3 เอกธนัช อินทร์รอด พรรคเพื่อไทย  
หนองบัวลำภู 1 สยาม หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย  
2 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย  
3 ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี พรรคเพื่อไทย  
อุดรธานี 1 ศราวุธ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย  
2 อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย  
3 ขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย  
4 อาภรณ์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย  
5 จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย  
6 จักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย  
7 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย  
8 เทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย  
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันต์ พรรคเพื่อไทย  
2 วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
3 กิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย  
4 เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย  
5 รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
6 ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ  
7 ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย  
8 แนน บุณย์ธิดา สมชัย พรรคประชาธิปัตย์  
9 ประภูศักดิ์ จินตะเวช พรรคเพื่อไทย  
10 สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทย  
อำนาจเจริญ 1 สมหญิง บัวบุตร พรรคเพื่อไทย  
2 ดะนัย มะหิพันธ์ พรรคเพื่อไทย  

ภาคใต้แก้ไข

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กระบี่ 1 สาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์  
2 สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย  
ชุมพร 1 ชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์  
2 สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
3 สุพล จุลใส พรรครวมพลังประชาชาติไทย  
ตรัง 1 นิพันธ์ ศิริธร พรรคพลังประชารัฐ  
2 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์  
3 สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 รงค์ บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ  
2 สัณหพจน์ สุขศรีเมือง พรรคพลังประชารัฐ  
3 เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์  
5 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
6 ชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์  
7 สายันห์ ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ  
8 พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 วัชระ ยาวอหะซัน พรรคพลังประชารัฐ  
2 สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ  
3 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคประชาชาติ  
4 กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ  
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์  
2 อับดุลบาซิม อาบู พรรคภูมิใจไทย  
3 อนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ  
4 สมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ  
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 ภูมิศิษฎ์ คงมี พรรคภูมิใจไทย  
2 ฉลอง เทอดวีระพงศ์ พรรคภูมิใจไทย  
3 นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 สุทา ประทีป ณ ถลาง พรรคพลังประชารัฐ  
2 นัทธี ถิ่นสาคู พรรคพลังประชารัฐ  
ยะลา 1 อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ  
2 ซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ  
3 อับดุลอายี สาแม็ง พรรคประชาชาติ  
ระนอง 1 คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย  
สงขลา 1 วันชัย ปริญญาศิริ พรรคพลังประชารัฐ  
2 ศาสตรา ศรีปาน พรรคพลังประชารัฐ  
3 พยม พรหมเพชร พรรคพลังประชารัฐ  
4 ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี พรรคพลังประชารัฐ  
5 เดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์  
6 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
7 ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย  
8 พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 พิบูลย์ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย  
2 วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย  
สุราษฎร์ธานี 1 ภานุ ศรีบุศยกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 วิวรรธน์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
3 วชิราภรณ์ กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์  
4 สมชาติ ประดิษฐพร พรรคประชาธิปัตย์  
5 สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์  
6 ธีรภัทร พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออกแก้ไข

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
จันทบุรี 1 พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา พรรคพลังประชารัฐ   ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
2 จารึก ศรีอ่อน พรรคพลังท้องถิ่นไท   ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
3 ญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคอนาคตใหม่  
ฉะเชิงเทรา 1 กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ พรรคอนาคตใหม่  
2 ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ  
3 สุชาติ ตันเจริญ พรรคพลังประชารัฐ  
4 จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ พรรคอนาคตใหม่  
ชลบุรี 1 สุชาติ ชมกลิ่น พรรคพลังประชารัฐ  
2 ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ  
3 รณเทพ อนุวัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ  
4 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคพลังประชารัฐ  
5 ขวัญเลิศ พานิชมาท พรรคอนาคตใหม่  
6 จรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคอนาคตใหม่  
7 กวินนาถ ตาคีย์ พรรคพลังท้องถิ่นไท   ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
8 สะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ  
ตราด 1 ศักดินัย นุ่มหนู พรรคอนาคตใหม่  
ปราจีนบุรี 1 อำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย  
2 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคภูมิใจไทย  
3 สฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย  
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์  
2 บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์  
4 สมพงษ์ โสภณ พรรคพลังประชารัฐ  
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ  
2 ตรีนุช เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ  
3 สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ พรรคพลังประชารัฐ  

ภาคตะวันตกแก้ไข

มีรายชื่อดังนี้

จังหวัด เขต รายชื่อ พรรค หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ  
2 สมเกียรติ วอนเพียร พรรคพลังประชารัฐ  
3 ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย  
4 ธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ  
5 อัฎฐพล โพธิพิพิธ พรรคพลังประชารัฐ  
ตาก 1 ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ พรรคพลังประชารัฐ  
2 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ พรรคเพื่อไทย  
3 ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์  
เพชรบุรี 1 กฤษณ์ แก้วอยู่ พรรคพลังประชารัฐ  
2 สาธิต อุ๋ยตระกูล พรรคพลังประชารัฐ  
3 สุชาติ อุสาหะ พรรคพลังประชารัฐ  
ราชบุรี 1 กุลวลี นพอมรบดี พรรคพลังประชารัฐ  
2 บุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคพลังประชารัฐ  
3 ปารีณา ไกรคุปต์ พรรคพลังประชารัฐ  
4 อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
5 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย  

ประชากรศาสตร์แก้ไข

อายุเฉลี่ยของ ส.ส. 498 คนที่ กกต. ประกาศรายชื่ออยู่ที่ 52 ปี ส.ส. อายุน้อยที่สุด คือ เพชรชมพู กิจบูรณะ (25 ปี) (พรรครวมพลังประชาชาติไทย)[32] และ ส.ส. อายุมากที่สุด คือ ชัย ชิดชอบ (91 ปี) (พรรคภูมิใจไทย)[33] แบ่งเป็นชาย 418 คน หญิง 76 คน และ LGBT 4 คน[33]

ส.ส. 309 คน คิดเป็นร้อยละ 62 ของสภา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รองลงมาคือจบปริญญาตรี 127 คน คิดเป็นร้อยละ 25, ปริญญาเอก 48 คน คิดเป็นร้อยละ 10 และต่ำกว่าปริญญาตรี 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3[33] ในสภาชุดดังกล่าว สมาชิกไม่เคยได้รับเลือกตั้ง 250 คน[33]

"ส.ส. เอื้ออาทร"แก้ไข

ส.ส. เอื้ออาทร เป็นชื่อเรียก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 11 คน จากพรรคการเมืองขนาดเล็กซึ่งได้คะแนนเสียงต่ำกว่า 71,000 คะแนนจำนวน 11 พรรค ที่ได้รับการจัดสรรมาตามสูตรคำนวณ ส.ส. ของ กกต.[34] หลังการประกาศรับรอง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ได้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และการติดแฮชแท็กบนทวิตเตอร์[35][36] แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและพรรคการเมืองบางพรรคเห็นว่า อาจขัดต่อกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง[37] จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ตัวแทนพรรคการเมืองขนาดเล็ก 11 พรรคได้แถลงมติร่วมกันยืนยันสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และลงคะแนนให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย[38]

ส.ส. เอื้ออาทรทั้ง 11 คน (พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว 1 คน) มีรายชื่อดังนี้

 1. ปรีดา บุญเพลิง (ครูไทยเพื่อประชาชน)
 2. พีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (ไทรักธรรม) (พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562)
 3. มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (ไทยศรีวิไลย์)
 4. ไพบูลย์ นิติตะวัน (ประชาชนปฏิรูป)
 5. พิเชษฐ สถิรชวาล (ประชาธรรมไทย)
 6. สุรทิน พิจารณ์ (ประชาธิปไตยใหม่)
 7. พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ (ประชานิยม)
 8. สมเกียรติ ศรลัมพ์ (ประชาภิวัฒน์)
 9. ระวี มาศฉมาดล (พลังธรรมใหม่)
 10. คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล (พลังไทยรักไทย)
 11. ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ (พลเมืองไทย)

คณะกรรมาธิการแก้ไข

คณะกรรมการสามัญแก้ไข

ชื่อ ประธาน พรรค
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ปิยบุตร แสงกนกกุล อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร อนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน จิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการกีฬา บุญลือ ประเสริฐโสภา ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ มุกดา พงษ์สมบัติ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ วุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กันตวรรณ ตันเถียร ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการคมนาคม โสภณ ซารัมย์ ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พลโท พงศกร รอดชมภู อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค มานะ โลหะวณิชย์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สมศักดิ์ พันธ์เกษม พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ศราวุธ เพชรพนมพร เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการตำรวจ นิโรธ สุนทรเลขา พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ไชยา พรหมา เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการทหาร พลเอก สมชาย วิษณุวงศ์ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการปกครอง ไพจิต ศรีวรขาน เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ซูการ์โน มะทา ประชาชาติ
คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด นิพันธ์ ศิริธร พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย วุฒิชัย กิตติธเนศวร เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เสรีรวมไทย
คณะกรรมาธิการการพลังงาน กิตติกร โล่ห์สุนทร เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ปดิพัทธ์ สันติภาดา อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ศิริกัญญา ตันสกุล อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา อันวาร์ สาและ ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการแรงงาน สุเทพ อู่อ้น อนาคตใหม่
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม อัครวัฒน์ อัศวเหม พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ชาติไทยพัฒนา
คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สุชาติ อุสาหะ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการศึกษา นพคุณ รัฐผไท เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม รังสิมา รอดรัศมี ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ภูมิใจไทย
คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เพื่อไทย

คณะกรรมการวิสามัญแก้ไข

ชื่อ ประธาน พรรค
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... วิเชียร ชวลิต พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... วิเชียร ชวลิต พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนราษฎร วีระกร คำประกอบ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. .... วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประชาชาติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ชวลิต วิชยสุทธิ์ เพื่อไทย
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร อุตตม สาวนายน พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ อนันต์ ผลอำนวย พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประชาธิปัตย์
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน พรชัย ตระกูลวรานนท์ พลังประชารัฐ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ โกวิทย์ พวงงาม พลังท้องถิ่นไท

เชิงอรรถแก้ไข

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 100 ระบุว่า "สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง"
 2. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 (26 พฤษภาคม 2562)
 3. หลังการยุบพรรคประชาชนปฏิรูป
 4. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 (23 ตุลาคม 2562)
 5. หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2562 (22 ธันวาคม 2562)
 6. หลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 คน ที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ มีสังกัดพรรคการเมืองใหม่ครบทั้ง 4 คน
 7. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.
 8. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 91 วรรคสี่ ระบุว่า "เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสมาชิกที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่าการสิ้นสภาพของพรรคการเมืองตามมาตรานี้ เป็นการถูกยุบพรรคการเมือง"
 9. รอคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง หากศาลฎีกามีคำพิพากษายืน(ให้ใบเหลือง)ตามที่ กกต.ยื่นคำร้องจะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่
 10. ก่อนหน้านี้สุรพล เกียรติไชยากรจากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งในเขตนี้ แต่ต่อมา กกต. สั่งเพิกถอนสิทธิ และสั่งการเลือกตั้งใหม่ ทั้งนี้ สุรพลไม่ได้เป็น ส.ส. เมื่อมีการเปิดประชุมสภาฯ

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 2. พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 3. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 4. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมวิสามัญรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 5. พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมวิสามัญรัฐสภาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
 6. bbc.com. 25 พฤษภาคม 2562 https://www.bbc.com/thai/thailand-48408325. Missing or empty |title= (help)
 7. เลือกตั้ง 2562 : คะแนนเสียงเลือกตั้งบอกอะไรในการเมืองไทยบ้าง
 8. ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย “นวัธ เตาะเจริญสุข” พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.
 9. "อนาคตใหม่"ขับ 4 ส.ส.โหวตสวนพ้นจากพรรค
 10. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 2019-05-10.
 11. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายมานพ คีรีภูวดล)
 12. 'จุติ' ลาออกพ้นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 'อิสระ' ขยับเสียบแทน
 13. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๒)
 14. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 15. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม)
 16. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ)
 17. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสาวพิมพ์รพี พันธ์วิชาติกุล)
 18. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ ๒๖ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์)
 19. “ดร.แหม่ม” ยื่นใบลาออก จาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ลุ้นตำแหน่ง โฆษกรัฐบาล
 20. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายพรชัย ตระกูลวรานนท์)
 21. ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ค้านสอบปมถวายสัตย์ฯ ชี้ไม่มีใครมีอำนาจ
 22. ‘ไพบูลย์’ เตือนซักฟอกถวายสัตย์ ระวังผิดอาญา ‘ชวน’ เมิน ไฟเขียวให้ซักฟอกต่อ
 23. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีช่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งท่ว่าง (พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย)
 24. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีช่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งท่ว่าง (นายมารุต มัสยวณิช พรรคภูมิใจไทย)
 25. 25.0 25.1 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 26. เลขาฯ รปช. ลาออก ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคดัน "จุฑาฑัตต" ขึ้นนั่งแทน
 27. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย)
 28. ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (นางนันทนา สงฆ์ประชา)
 29. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๒) ๑. รายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 30. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
 31. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (จังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๕ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา)
 32. ใครคือ ‘น้องเพชร’ ส.ส.หน้าใหม่ พรรคลุงกำนัน น้องเล็กสุด อายุเท่านี้ ดีกรีไม่เบา!
 33. 33.0 33.1 33.2 33.3 เลือกตั้ง 62 | 498 ส.ส. หน้าใหม่ครึ่ง จบ ป.โท มากที่สุด ทหาร-ตำรวจ 15 คน
 34. "เลือกตั้ง 2562 : มติเอกฉันท์ ศาลรัฐธรรมนูญชี้ พ.ร.ป. ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ". bbc.com. BBC Thai. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.
 35. "แฮชแท็ก #สสเอื้ออาทร ทะยานติดอันดับ หลังเห็นผลประกาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ". kapook.com. Kapook.com. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.
 36. "ทวิตกระหน่ำเดือด! ส.ส.เอื้ออาทร หลังกกต.รับรองผล พรรคแต้มน้อย ตบเท้าเข้าสภา". khaosod.co.th. ข่าวสด. 8 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.
 37. "ปชป.ออกโรงค้านสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ กกต. ชี้ขัด รธน.-กม.เลือกตั้ง เตรียมหาช่องฟ้องร้องปฏิบัติหน้าที่มิชอบ". matichon.co.th. มติชน. 9 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.
 38. "มติ 11 พรรคเล็ก หนุนพปชร.เป็นแกนนำตั้งรัฐบาล โหวตบิ๊กตู่นั่งนายกฯ (คลิป)". thairath.co.th. ไทยรัฐ. 13 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 26 พฤษภาคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข