หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล (เกิด 28 กันยายน 2486) เป็นนักการเมืองและนายธนาคารชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และปลัดกระทรวงการคลัง

หม่อมราชวงศ์
จัตุมงคล โสณกุล
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม 2562 – 20 กรกฎาคม 2563
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ถัดไป จุติ ไกรฤกษ์
(รักษาการ)
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม 2541 – 30 พฤษภาคม 2544
ก่อนหน้า ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ถัดไป หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 กันยายน พ.ศ. 2486 (79 ปี)
พรรค รวมพลังประชาชาติไทย (2561–2563)
บิดา หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล
มารดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
คู่สมรส รัชนี คชเสนี (หย่า)
คุณหญิงบูลย์วิภา โสณกุล ณ อยุธยา

ประวัติแก้ไข

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล โอรสของพลตรี หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นโอรสคนสุดท้องในจำนวนสี่คน คือ หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล (นักหนังสือพิมพ์ ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น) [1] พันเอก หม่อมราชวงศ์ถวัลย์มงคล โสณกุล และหม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โชติกเสถียร เดิมชื่อเล่นว่า คุณสี่ แต่ในช่วงที่หม่อมราชวงศ์จัตุมงคลยังเด็ก อาศัยอยู่หัวหิน ไม่ยอมเดินเพราะเจ็บเท้าและคลานสี่ขาแทน หม่อมเจ้าฉัตรมงคลจึงเรียกว่า คุณเต่า ตามลักษณะการเดินในวัยเยาว์[2]

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล จบการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนแฮร์โรว์ จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมื่อปี 2508 ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ จาก Kennedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมื่อปี 2512 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี 2532

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล สมรสกับ รัชนี คชเสนี มีบุตร 1 คน คือ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล สมรสครั้งที่สองกับ คุณหญิงบูลย์วิภา โสณกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ทองไข่มุกข์) มีบุตร 2 คน คือ

การรับราชการแก้ไข

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เริ่มรับราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จนกระทั่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในภายหลังได้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพากร และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นสมาชิกวุฒิสภาในปี 2539[4] เมื่อปี 2540 ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง เกิดความขัดแย้งด้านนโยบายการคลังกับรัฐบาลในยุคพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ และถูกคำสั่งย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงลาออกจากราชการทันที ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย[5] เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 ในรัฐบาลชวน หลีกภัย

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544 เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรที่ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทบทวนนโยบายด้านดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธุรกิจแก้ไข

หลังจากเกษียณราชการแล้ว ได้หันมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้านอาหาร Orangery และ Lemongery ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร้านเสื้อผ้า และร้านชุดชั้นในสตรี [6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-08-14. สืบค้นเมื่อ 2006-08-20.
  2. ฟ้ารุ่ง ศรีขาว (23 กุมภาพันธ์ 2565). "เปิดชีวิตข้าหลวงจากรั้ววังบางขุนพรหม อยู่กับ "เจ้านาย" อย่างไร หลัง 2475". ศิลปวัฒนธรรม. สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2565. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-05-16. สืบค้นเมื่อ 2021-10-03.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา, เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๗ ง หน้า ๒, ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๙
  5. ผู้ว่าการจากอดีตถึงปัจจุบัน
  6. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล “ชีวิตเริ่มต้นเมื่อเกษียณ”
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๑, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๑๐ ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑๕, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ถัดไป
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์    
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(7 พฤษภาคม 2541 – 30 พฤษภาคม 2544)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล