หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล (ชื่อเล่น: อุ๋ย; เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2490) เป็นนักการเมืองชาวไทยและเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 17 อดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์และประยุทธ์ จันทร์โอชา และอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง เป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมราชวงศ์
ปรีดิยาธร เทวกุล
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
31 พฤษภาคม 2544 – 7 ตุลาคม 2549
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
ถัดไป ธาริษา วัฒนเกส
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
31 สิงหาคม 2557 – 19 สิงหาคม 2558
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม 2549 – 28 กุมภาพันธ์ 2550
นายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม 2549 – 28 กุมภาพันธ์ 2550
นายกรัฐมนตรี สุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
ถัดไป ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม 2534 – 22 มีนาคม 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ดำรงตำแหน่ง
14 เมษายน 2535 – 10 มิถุนายน 2535
นายกรัฐมนตรี สุจินดา คราประยูร
ดำรงตำแหน่ง
18 มิถุนายน 2535 – 22 กันยายน 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534
นายกรัฐมนตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ
ก่อนหน้า สุวิทย์ ยอดมณี
ถัดไป ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส ประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

เกิดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 เป็นโอรสของพลตรี หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหม่อมแตงไทย เดชผล เคยสมรสกับปอลิน อินทสุกิจ มีบุตรชาย 2 คน คือ หม่อมหลวงปรมาภรณ์ เทวกุล (คุณเปรม) และหม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล (พิธีกรรายการโทรทัศน์ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ "คุณปลื้ม") ต่อมาสมรสใหม่กับประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา มีบุตรสาว คือ หม่อมหลวงพุดจีบ เทวกุล

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จาก Wharton School มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เมื่อปี 2513 และอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2532[1][2]

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ปี 2514 จนได้รับตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จากนั้นดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อปี 2533 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน[3] และพลเอกสุจินดา คราประยูร และดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก ช่วงปี 2535–2536 [4]

จากนั้นรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2544[5] ต่อจากหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ได้รับรางวัลผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งเอเชีย ประจำปี 2549 (Central Bank Governor of the Year -Asia 2006) จากการคัดเลือกของนิตยสาร The Banker ในเครือ Financial Times ประเทศอังกฤษ [6][7]

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอาจารย์ป๋วย ประธานกรรมการสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

งานการเมืองแก้ไข

รัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุนแก้ไข

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2533 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน เมื่อปี พ.ศ. 2534[8] และได้รับแต่งตั้งอีกครั้ง ใน ครม. 48

รัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูรแก้ไข

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร[9] ต่อจากนั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกุวฒิสภา ในปี พ.ศ. 2535-2536

รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์แก้ไข

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ [10] ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้ง ภายหลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ต่อมาได้ยื่นใบลาออกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 โดยเหตุผลหลักตามที่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรได้แถลงในการลาออกนั้นคือ ความไม่พอใจในการนำคนจากรัฐบาลที่แล้ว (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) มาทำงาน และการดำเนินงานของรัฐมนตรีบางคนที่เอื้อประโยชน์ให้สื่อบางรายเป็นการเฉพาะ[11]

นโยบายที่สำคัญแก้ไข

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 ในสมัยที่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการสกัดกั้นการเก็งกำไรค่าเงินบาท ด้วยการสำรองเงินลงทุนจากต่างประเทศ 30 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่ให้ดอกเบี้ย ผลของมาตรการนั้นทำให้ ตลาดหลักทรัพย์ตกไปมากกว่า 100 จุดในหนึ่งวันและทำให้ต้องมีการพักการซื้อขายชั่วคราว ภายหลังจากการออกมาตรการไม่ถึงหนึ่งวัน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวโดยยกเว้น เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในอีกหลายประเภท

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาแก้ไข

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[12] และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2557[13] ถึง 30 กันยายน 2558[14]

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เขากล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจสามเดือนแรก ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2557 ใช้เงินทั้งสิ้น 364,465.4 ล้านบาท โดยมีการใช้งบคงค้างและงบประมาณประจำปี 2558 เพื่อสร้างงาน เร่งลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศโดยเน้นซ่อม สร้าง มากกว่าสนองตอบความต้องการของประชาชนจริง ๆ บางส่วนให้แต่ละกระทรวงไปคิดหาวิธีใช้เงินเอง และแจกเงินให้ชาวนาในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ เขายังกล่าวว่า "ที่รัฐบาลใช้เงินรอบนี้ 40,000 ล้านบาท ก็ดีกว่าไปขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวปีละ 250,000 ล้านบาท และทำแค่ปีเดียวเท่านั้น ไม่เรียกว่าเป็นโครงการประชานิยม เพราะไม่ได้ต้องการคะแนนเสียง ตอนนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ"[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ชีวประวัติ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-04. สืบค้นเมื่อ 2006-08-20.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
 4. การทำงานดำรงตำแหน่ง หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
 5. ผู้ว่าการจากอดีตถึงปัจจุบัน
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-02-22. สืบค้นเมื่อ 2006-08-20.
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-03-25. สืบค้นเมื่อ 2006-08-20.
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (แต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สมัย นายอานันท์ ปันยารชุน))
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี ชุดที่มี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี)
 11. คนในข่าว - "อุ๋ย"หนีถอย! "อ๋อย"ท้าชน! (1)
 12. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 32 ราย)
 13. ที่เป็นที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 14. ที่เป็นที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 15. 4หมื่นล.แจกชาวนา ไร่ละพัน กระตุ้นเศรษฐกิจ
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๒๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๓, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ถัดไป
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล    
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(31 พฤษภาคม 2544 – 7 ตุลาคม 2549)
  ธาริษา วัฒนเกส
กิตติรัตน์ ณ ระนอง    
รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ
(ครม.61)

(31 สิงหาคม 2557 – 19 สิงหาคม 2558)
  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์   รองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายเศรษฐกิจ
(ครม.56)

(8 ตุลาคม 2549 – 28 กุมภาพันธ์ 2550)
  โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ทนง พิทยะ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.56)
(8 ตุลาคม 2549 – 28 กุมภาพันธ์ 2550)
  ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
สุวิทย์ ยอดมณี    
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ครม.46)
(9 ธันวาคม 2533 – 23 กุมภาพันธ์ 2534)
  ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์