ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) (Export-Import Bank of Thailand หรือ EXIM Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2536[1] เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
Export-Import Bank of Thailand
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง7 กันยายน พ.ศ. 2536; 30 ปีก่อน (2536-09-07)
สำนักงานใหญ่1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.พสุ โลหารชุน​, ประธานกรรมการ
 • ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร, กรรมการผู้จัดการ
 • วรางคณา วงศ์ข้าหลวง, รองกรรมการผู้จัดการ
 • ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี, รองกรรมการผู้จัดการ
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการคลัง
เว็บไซต์www.exim.go.th

การดำเนินงาน แก้

ธสน. มีขอบเขตอำนาจในการทำธุรกิจไว้อย่างกว้างขวาง ธสน. จึงสามารถให้สินเชื่อได้ทุกรูปแบบ เช่น สินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาว สินเชื่อในประเทศและสินเชื่อต่างประเทศ โดยสามารถทำธุรกิจได้ทั้งที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศและออกตราสารการเงินระยะสั้นและระยะยาวขายแก่สถาบันการเงินและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวโดยสรุป ธสน. สามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปเท่านั้น สำหรับนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ สนับสนุนการลงทุนในรูปของการให้บริการทางการเงินทั้งสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ยังพร้อมที่จะร่วมลงทุนถือหุ้นในกิจการอีกด้วย การรับประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากการส่งออก

สาขา แก้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มีจำนวนสาขาทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 9 สาขา[2]

สาขา แก้

 • สาขาบางนา-ตราด กม.3
 • สาขาพระราม 2
 • สาขาพระราม 4
 • สาขารังสิต
 • สาขาเสรีไทย
 • สาขาขอนแก่น
 • สาขาเชียงใหม่
 • สาขาหาดใหญ่
 • สาขาแหลมฉบัง

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้