ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
ป.ช., จ.ภ.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
8 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ถัดไป สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 เมษายน พ.ศ. 2493 (71 ปี)

การทำงานแก้ไข

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ เริ่มทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้นำโครงการวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2520-2522 ได้ทำงานเป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากนั้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้กลับมาทำงานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จนได้รับตำแหน่งเป็นประธานสถาบันทีดีอาร์ไอ เมื่อปี พ.ศ. 2539

ในทางการเมืองเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ (ชวลิต ยงใจยุทธ) และเป็นกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 จึงได้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(ครม.56)
(8 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
  นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี