ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
8 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้าหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ถัดไปสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 เมษายน พ.ศ. 2493 (74 ปี)

การทำงาน แก้

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ เริ่มทำงานที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้นำโครงการวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2520-2522 ได้ทำงานเป็นอาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จากนั้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้กลับมาทำงานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จนได้รับตำแหน่งเป็นประธานสถาบันทีดีอาร์ไอ เมื่อปี พ.ศ. 2539

ในทางการเมืองเคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบายเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ (ชวลิต ยงใจยุทธ) และเป็นกรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ต่อจากนั้นในปี พ.ศ. 2550 จึงได้เข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นายพลเดช ปิ่นประทีป นายมรกต กรเกษม)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๒๙, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๐๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
ก่อนหน้า ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(ครม.56)
(8 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
  นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี