ศาสตราภิชาน ทนง พิทยะ (ชื่อเดิม ทนง ลำใย[1][2]) (เกิด 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2490) เป็น ประธานกรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) เป็นบุตรของนายเสงี่ยม กับ นางสายทอง ลำใย และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยรัฐบาลพล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ และ รัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 และการลดค่าเงินบาทของประเทศไทย[3][4] กรรมการมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา สมรสกับ นาง มธุรส พิทยะ มีบุตร 3 คน ได้แก่ นางสาว วิชชุญา พิทยะ บุตรสาวคนโต นาย ธราธร พิทยะ บุตรชาย นางสาว ศรัญญา พิทยะ บุตรสาวคนเล็ก เรียนที่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรียนในโครงการเด็กออทิสติก เช่นเดียวกับบุตรชาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อมาเข้าเรียนภาคปรัชญาและศาสนา[5] ในโครงการรับตรงเด็กพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทนง พิทยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
21 มิถุนายน พ.ศ. 2540 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ก่อนหน้าอำนวย วีรวรรณ
ถัดไปโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ดำรงตำแหน่ง
3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้าสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ถัดไปหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้าวัฒนา เมืองสุข
ถัดไปสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด28 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 (76 ปี)
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสมธุรส พิทยะ

การศึกษา แก้

ศาสตราภิชาน ทนง พิทยะ หรือที่รู้จักกันในาม ดร. ทนง พิทยะ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นที่ 18 รุ่นเดียวกับ สนธิ ลิ้มทองกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน แก้

งานราชการ แก้

ทนง พิทยะ เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งคณบดีในคณะดังกล่าว

งานธุรกิจ แก้

ทนง พิทยะ เคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟก บริวเวอรี่ จำกัด และเป็นประธานกรรมการ บริษัท อวีว่า ประกันภัย (ไทย) จำกัด

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด

งานการเมือง แก้

ทนง พิทยะ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในช่วงวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์[6] ในรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ในปี พ.ศ. 2548 หลังจากได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพียง 6 เดือน จึงย้ายมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สลับกันกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประวัติย่อ นายทนง (ลำใย) พิทยะ
  2. "ทนง ลำใย: เศรษฐศาสตร์กับประชากร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-05-28. สืบค้นเมื่อ 2010-08-31.
  3. “ทนง พิทยะ” ลดค่าเงินบาท ชื่อนี้ไม่มีพลาด
  4. วิกฤตต้มยำกุ้ง 2 ก.ค. 2540 : ใครเป็นใครใน 5 ตัวละครเอกของวิกฤตเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
  5. "รายนามนิสิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ปีการศึกษา 2560". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-06. สืบค้นเมื่อ 2022-05-03.
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๒๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๗, ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘
  10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒ ข หน้า ๑๔, ๑ กันยายน ๒๕๔๘
ก่อนหน้า ทนง พิทยะ ถัดไป
อำนวย วีรวรรณ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.52)
(21 มิถุนายน - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540)
  โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
วัฒนา เมืองสุข    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ครม.55)
(11 มีนาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548)
  สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ครม.55)
(2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล