ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์

ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ นักการเมืองสตรีชาวไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาติดต่อกัน 3 สมัย อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลของดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เป็นสตรีคนแรกของประเทศไทยในคณะรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และ อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง 11

ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดำรงตำแหน่ง
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
นายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร
ก่อนหน้า อนุสรณ์ วงศ์วรรณ
ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์
ถัดไป นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ถัดไป วิษณุ เครืองาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 (64 ปี)
จังหวัดพะเยา
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ (2535-2544)
ไทยรักไทย (2544-2550)
เพื่อไทย (2555-2563)
เสมอภาค (2563-ปัจจุบัน)
คู่สมรส สุวิทย์ วงศ์ศรีวงศ์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา (ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย) เป็นบุตรของนายบุญเป็ง กับนางบัวจันทร์ [1] สมฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยครูสวนดุสิต และวิทยาลัยครูพระนคร ระดับปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2531 และปริญญาโท ด้านบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2538[2]

การทำงานแก้ไข

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เริ่มทำงานเป็นพนักงานพิสูจน์อักษร สำนักข่าวไทย อสมท. เป็นผู้ประกาศข่าวช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ด้านการเมือง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาหลายสมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในปี พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แทนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ต่อมาได้ลาออกไปสังกัดพรรคไทยรักไทย ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2544 และย้ายมาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ จนได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในรัฐบาลของดร.ทักษิณ ชินวัตร (ครม.54) ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย[4]

ในอดีตนั้นนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เคยดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน เมื่อปี พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535 มาก่อน

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ดำรงตำแน่ง ประธานชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทย[5]

ในปี พ.ศ. 2556 เธอร่วมกับแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินำกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าร้องเรียนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยอ้างว่านายชัย ราชวัตร หมิ่นประมาท[6]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 54[7]

ในปี พ.ศ. 2563 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลทันที[8] โดยได้จัดตั้งพรรคการเมืองชื่อว่า พรรคเสมอภาค[9] [10] แต่ต่อมาได้เข้าสังกัดพรรคไทยธรรม และการจัดประชุมใหญ่สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่[11]

บทบาทด้านการศึกษาแก้ไข

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันการจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. 2553 จนเป็นผลสำเร็จ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกประจำจังหวัดพะเยา[12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://ladawan.net/lw/content_botkwam.html
 2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.
 3. เปิดรายชื่อ ทั้ง 111 กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา 5 ปี !!!
 4. บ้านเลขที่ 111 ซบอก'เพื่อไทย'แล้ว
 5. https://www.thairath.co.th/content/408530
 6. http://www.isranews.org/investigative/investigate-news-person/item/20972-2013-05-06-13-34-03.html
 7. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
 8. หนังสือพิมพ์ออนไลน์มติชน "ลดาวัลลิ์ รอตั้งพรรคการเมืองใหม่ ปัดโดนทาบทาม ชี้ ‘อุดมการณ์ต้องตรงกัน’" 5 มีนาคม 2563 14:24 น.
 9. 'ลดาวัลลิ์'เปิดตัวตั้งพรรคใหม่ 8 มีนาฯ มีอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยไหลเข้า
 10. 'ลดาวัลลิ์' เปิดตัวพรรคใหม่ชื่อ 'พรรคเสมอภาค' บ่าย 2 วันนี้!
 11. "ลดาวัลลิ์" กลับลำไม่ตั้งพรรคสวม "ไทยธรรม" แทน ค่อยเปลี่ยนชื่อ "เสมอภาค"
 12. ส.ส.พท.ดี๊ด๊าครม.ไฟเขียวตั้งม.พะเยาเตรียมฉลองใหญ่ ยกความดี"ลดาวัลลิ์"ผู้ผลักดัน
 13. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย) เล่ม 116 ตอนที่ 20ข วันที่ 2 ธันวาคม 2542
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๕,๐๑๖ ราย ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑)