ธาริษา วัฒนเกส (30 พฤศจิกายน 2492 - ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย[2] สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรียนจบเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเคโอ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเรียนจบเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา และอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ธาริษา วัฒนเกส
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ก่อนหน้าหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ถัดไปประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 (74 ปี)

ดร.ธาริษา วัฒนเกส เริ่มทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518

การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แก้

ดร.ธาริษา วัฒนเกส ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป็นสตรีไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ ผลงานโดดเด่นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง คือ การพัฒนาระบบการชำระเงินให้ทันสมัย ยังผลให้เกิดระบบการโอนเงินรายใหญ่ที่มีการปรับกระทบยอดหักบัญชีกันทันที (RTGS: Real-Time-Gross-Settlement) เป็นระบบ RTGS ระบบแรกของทวีปเอเชีย ปัจจุบันเรียกว่า BAHTNET[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. "ผู้ว่าการจากอดีตถึงปัจจุบัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-06-22.
  3. "เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-07-18. สืบค้นเมื่อ 2010-08-10.
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔, เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓ ข หน้า ๒๕๓, ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๑, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๒๔, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
ก่อนหน้า ธาริษา วัฒนเกส ถัดไป
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล    
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553)
  ประสาร ไตรรัตน์วรกุล