ธาริษา วัฒนเกส

ธาริษา วัฒนเกส (30 พฤศจิกายน 2492 - ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1] อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย[2] สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรียนจบเศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเคโอ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเรียนจบเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน เซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา และอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ธาริษา วัฒนเกส
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ถัดไป ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 (71 ปี)

ดร.ธาริษา วัฒนเกส เริ่มทำงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518

การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแก้ไข

ดร.ธาริษา วัฒนเกส ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป็นสตรีไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ ผลงานโดดเด่นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง คือ การพัฒนาระบบการชำระเงินให้ทันสมัย ยังผลให้เกิดระบบการโอนเงินรายใหญ่ที่มีการปรับกระทบยอดหักบัญชีกันทันที (RTGS: Real-Time-Gross-Settlement) เป็นระบบ RTGS ระบบแรกของทวีปเอเชีย ปัจจุบันเรียกว่า BAHTNET[3]

อ้างอิงแก้ไข