ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เกิด 19 กันยายน พ.ศ. 2489 กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา [1] ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่ 16[2] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รักษาการรัฐมนตรีว่าการฯ) และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน 2539 – 24 พฤศจิกายน 2539
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
ก่อนหน้าเริงชัย มะระกานนท์
ถัดไปหม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด19 กันยายน พ.ศ. 2489 (77 ปี)
คู่สมรสพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์
ลายมือชื่อ

การศึกษา

แก้

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ หรือ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เรียนชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ท.ศ. 9020 และจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยสอบได้คะแนนสูงเป็นอันดับ ที่ 3 ของประเทศแผนกวิทยาศาสตร์ ได้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ศึกษาขั้นปริญญาตรีที่ Williams College, ศึกษาขั้นปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ M.I.T.

การทำงาน

แก้

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม 25 ปี ได้เป็น ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540- พ.ศ. 2541 เคยดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในปี พ.ศ. 2539 และช่วยงานบริหารนโยบายเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลหลายชุด

นอกจากนั้นยังทำงานด้านการเงินการธนาคาร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย ( 2547-2553) และเป็นรองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 2549-2551) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

งานด้านวรรณกรรม

แก้

เป็นนักเขียนใช้นามปากกา “วินนี่ เดอะ ปุ๊” เขียนหนังสือสารคดีในแนวสาระบันเทิง มีผลงานมากกว่า 10 เล่ม เคยเป็นอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรม เช่น ซีไรต์ นายอินทร์อะวอร์ด นอกจากนี้เขายังได้รับรางวัลนราธิป ในปี พ.ศ. 2564[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
  2. "ประวัติผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-07-18. สืบค้นเมื่อ 2011-04-22.
  3. ประกาศ 3 รางวัลนักเขียน "นราธิปฯ-แม่น้ำโขง-ศรีบูรพา"
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒๘, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๕๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
ก่อนหน้า ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ถัดไป
เริงชัย มะระกานนท์    
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2541)
  หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล