ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เกิด 19 กันยายน พ.ศ. 2489 กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา [1] ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่ 16[2][3] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รักษาการรัฐมนตรีว่าการฯ) และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ม.ว.ม., ป.ช.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน 2539 – 24 พฤศจิกายน 2539
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2541
ก่อนหน้า เริงชัย มะระกานนท์
ถัดไป หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 กันยายน พ.ศ. 2489 (74 ปี)
คู่สมรส พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์

การศึกษาแก้ไข

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ หรือ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เรียนชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ท.ศ. 9020 และจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยสอบได้คะแนนสูงเป็นอันดับ ที่ 3 ของประเทศแผนกวิทยาศาสตร์ ได้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา, ศึกษาขั้นปริญญาตรีที่ Williams College, ศึกษาขั้นปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่ M.I.T.

การทำงานแก้ไข

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรวม 25 ปี ได้เป็น ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540- พ.ศ. 2541 เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รักษาการ) ในปี พ.ศ. 2539 และช่วยงานบริหารนโยบายเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลหลายชุด

นอกจากนั้นยังทำงานด้านการเงินการธนาคาร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทย ( 2547-2553) และเป็นรองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( 2549-2551) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียนเทพศิรินทร์

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

งานด้านวรรณกรรมแก้ไข

เป็นนักเขียนใช้นามปากกา “วินนี่ เดอะ ปุ๊”[4] เขียนหนังสือสารคดีในแนวสาระบันเทิง มีผลงานมากกว่า 10 เล่ม เคยเป็นอุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมเช่น ซีไรต์ นายอินทร์อะวอร์ด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF
  2. http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000121319
  3. ประวัติผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  4. "ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์" ศิลปะสร้างสุข กับ วินนี่ เดอะ ปุ๊
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวม ๗,๒๕๖ ราย ]
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย [ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๖,๐๐๔ ราย]