หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล (เกิด 28 กันยายน 2486) นักการเมืองและนายธนาคารชาวไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย[1] กรรมการกฤษฎีกา[2]กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (โควิด-19) เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[3][4] ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและรองประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตปลัดกระทรวงการคลัง สื่อมวลชนเรียก หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล กันติดปากว่า คุณชายเต่า หรือ หม่อมเต่า(ขณะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)

จัตุมงคล โสณกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ดำรงตำแหน่ง
10 กรกฎาคม 2562 – 20 กรกฎาคม 2563
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ถัดไป สุชาติ ชมกลิ่น
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม 2541 – 30 พฤษภาคม 2544
ก่อนหน้า ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ถัดไป หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 กันยายน พ.ศ. 2486 (76 ปี)
พรรคการเมือง รวมพลังประชาชาติไทย (2561–2563)
คู่สมรส รัชนี คชเสนี (หย่า)
คุณหญิงบูลย์วิภา โสณกุล ณ อยุธยา
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล โอรสของพลตรี หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นโอรสคนสุดท้องในจำนวนสี่คน คือ

 • หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล (นักหนังสือพิมพ์ ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น) [5]
 • พันเอก หม่อมราชวงศ์ถวัลย์มงคล โสณกุล (ถึงแก่กรรม)
 • หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โชติกเสถียร (โสณกุล) (ถึงแก่กรรม)
 • หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล จบการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนแฮร์โรว์ จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เมื่อปี 2508 ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ จาก Kennedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมื่อปี 2512 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อปี 2532

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล สมรสกับ รัชนี คชเสนี มีบุตร 1 คน คือ

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล สมรสครั้งที่สองกับ คุณหญิงบูลย์วิภา โสณกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ทองไข่มุกข์) มีบุตร 2 คน คือ

การรับราชการแก้ไข

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล เริ่มรับราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จนกระทั่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในภายหลังได้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพากร และปลัดกระทรวงการคลัง เป็นสมาชิกวุฒิสภาในปี 2539[7] เมื่อปี 2540 ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง เกิดความขัดแย้งด้านนโยบายการคลังกับรัฐบาลในยุคพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และถูกคำสั่งย้ายไปประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงลาออกจากราชการทันที ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย[8] เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 ในรัฐบาลชวน หลีกภัย

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544 เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตรที่ต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทบทวนนโยบายด้านดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ธุรกิจแก้ไข

หลังจากเกษียณราชการแล้ว ได้หันมาประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้านอาหาร Orangery และ Lemongery ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ร้านเสื้อผ้า และร้านชุดชั้นในสตรี [9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://prachatai.com/journal/2018/08/78135
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/309/1.PDF
 3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
 4. ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 5. http://www.ayumongol-sonakul.com/
 6. http://www.apimongkol.org
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 8. ผู้ว่าการจากอดีตถึงปัจจุบัน
 9. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล “ชีวิตเริ่มต้นเมื่อเกษียณ”
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เล่ม 105 ตอน 201ง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2531
 11. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หน้า ๑ เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๗ ข ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและจักรมาลา ฉบับพิเศษ หน้า ๓๑๕ เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๑๐, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ถัดไป
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์    
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
(7 พฤษภาคม 2541 – 30 พฤษภาคม 2544)
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล