โสภณ เพชรสว่าง

โสภณ เพชรสว่าง อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1[1] อดีตเลขาธิการพรรคมวลชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อชาติ

โสภณ เพชรสว่าง
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2483 (80 ปี)
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
พรรคการเมือง เพื่อชาติ
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

โสภณ เพชรสว่าง เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2519[2]

การทำงานแก้ไข

โสภณ เพชรสว่าง เคยทำงานเป็นทนายความ ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2526 (สังกัดพรรคประชาธิปัตย์) พ.ศ. 2531 (สังกัดพรรคมวลชน) พ.ศ. 2535/2 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 (สังกัดพรรคชาติพัฒนา) พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2548 (สังกัดพรรคไทยรักไทย) และเคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2526 และเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1

ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 ลงสมัครในสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง[3] ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทย[4] ลงสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 80[5] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อมาได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)[6][7]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 83[8]

ใน พ.ศ. 2561 นายโสภณได้ย้ายจากพรรคเพื่อไทยมาสังกัด พรรคพลังพลเมืองไทย เป็นรองหัวหน้าพรรค[9] จากนั้นจึงได้ย้ายมาสมัครเป็นสมาชิก พรรคเพื่อชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายวันมูหะหมัดนอร์ มะทา นายโสภณ เพชรสว่าง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.
  3. “โสภณ” แฉแผนซื้อเสียง “พลังแม้ว” เทแต้ม - ส่ง “มฌ.” กวาด ส.ส.บุรีรัมย์
  4. “เผาไทย”บุรีรัมย์เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.9 เขต-โวล้มช้าง “ยี้ห้อย”
  5. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 50/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน 12 ราย)
  7. ครม.ตั้ง ขรก.การเมือง"ปู 2"ครบทุกตำแหน่ง "วัน อยู่บำรุง"นั่งที่ปรึกษา รมช.คค.-"ผดุง"ตามโผเลขาฯ มท.1จาก มติชน
  8. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคเพื่อไทย)
  9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/D/070/T137.PDF
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๒๓๘ ราย)