ศราวุธ เพชรพนมพร

นายศราวุธ เพชรพนมพร เป็นรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ชุดปัจจุบัน[1] ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 สังกัดพรรคชาติพัฒนา ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

ศราวุธ เพชรพนมพร
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี
ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 เมษายน พ.ศ. 2513 (53 ปี)
พรรคการเมืองเพื่อไทย
คู่สมรสนุดี เพชรพนมพร

ประวัติ แก้

นายศราวุธ เพชรพนมพร เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2513 เป็นบุตรของนาย สุวิทย์-นางวิไล เพชรพนมพร มีพี่น้อง 5 คน สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนดอสบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี จบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การคลัง และการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ,และปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมรสกับนางนุดี เพชรพนมพร (พรหมนอก) บุตรสาวคนที่ 3 ของ พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนแรก และรองนายกรัฐมนตรี มีบุตร 2 คน

เส้นทางและประสบการณ์ด้านการเมือง แก้

 • นายศราวุธ เพชรพนมพร อดีตเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และได้รับเลือกให้เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 สังกัดพรรคชาติพัฒนาได้รับการเลือกตั้งเปป็น ส.ส.ครั้งแรก
 • ในขณะเดียวกันที่ยังทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภา นายศราวุธ เพชรพนมพร ก็ยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์) ทำหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก) โดยได้ทำหน้าที่ควบคู่กันไปในขณะนั้น จนอยู่จนครบวาระ4ปี [2]
 • ต่อมาการเมืองในยุคนั้น เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะเป็นการต่อสู้ชิงชัยกันเหลือแค่2พรรคการเมืองใหญ่เท่านั้น คือพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์ นายศราวุธ เพชรพนมพร จึงได้ย้ายไปอยู่ พรรคไทยรักไทย พ.ศ. 2548และลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่สองเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548 ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ครั้งที่2
 • อยู่ในตำแหน่ง ส.ส.ได้ประมาณ1ปีกับอีกไม่กี่วัน ถึงวันที่24 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2549ได้มีการประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่2 เมษายน 2549 นายศราวุธ เพชรพนมพรก็ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่สาม ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.ครั้งที่3 แต่ครั้งนี้ไม่นับ เพราะว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่ง ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะทั่วประเทศ[3] และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2549
 • แต่ยังไม่ถึงวันนั้นก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร 19 กันยายน 25459 พรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรค เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และเปลี่ยนไปเป็น พรรคพลังประชาชน นายศราวุธ เพชรพนมพร จึงได้ทำการย้ายพรรคไปอยู่ที่พรรคเพื่อแผ่นดิน และเป็นรองเลขาธิการพรรค เมื่อปี 2551 [4] และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่สี่ ในปี พ.ศ. 2551 แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา(ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีการแก้ไขเขตเลือกตั้งจากเขตเดียวเบอร์เดียวเป็นแบบเขตใหญ่แบบเรียงเบอรฺ์)

ตำแหน่งที่เคยดำรงด้านการเมือง แก้

 1. อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เขต อำเภอเมือง (ปี2538-2542)
 2. อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ปี2541-2542)สมัย นายสมเกียรติ สุขธนะ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
 3. อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต1 (ปี2544-2548) (พรรคชาติพัฒนา)สมัย นาย กร ทัพพะรังษี เป็นหัวหน้าพรรค และรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
 4. อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ปี2545-2548)สมัย นาง สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้นทำหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมัย พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ซึ่งมี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
 5. อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี (ปี2548-2549)(พรรคไทยรักไทย)สมัย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นเป็นหัวหน้าพรรค และ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
 6. อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อแผ่นดิน (ปี2551-2552)สมัย พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก เป็นหัวหน้าพรรค และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในขณะนั้น
 7. อดีตเลขานุการรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ปี2551-2552)สมัย นายมั่น พัธโนทัย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีนายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
 8. อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด พ.ศ. 2554
 9. อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต1 (ปี2554-2556)(พรรคเพื่อไทย)โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

บทบาทที่สำคัญทางการเมือง แก้

นายศราวุธ เพชรพนมพร มีบทบาทสำคัญยิ่งในปี 2544-2545 ที่ได้ยื่นกระทู้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ถามไปยัง นาย วันนอร์ มูหะหมัดนอร์มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัยนั้น เกี่ยวกับการเร่งแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างถนนนิตโย ซึ่งเป็นถนนคมนาคมสายหลักของจังหวัดอุดรธานี ที่เชื่อมต่อระหว่างถนนโพธิ์ศรี(ถนนใจกลางเมือง) กับ ถนนอุดรธานี-สกลนคร (ถนนเชื่อมเส้นรอบเมือง) มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ที่กระทรวงคมนาคมในขณะนั้นก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งถนนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จนได้รับการแก้ไขและก่อสร้างแล้วเสร็จในเวลาต่อมาไม่นานภายหลังจากการอภิปรายในสภา

อ้างอิง แก้

 1. เปิดชื่อ 35 ประธาน กมธ. “เสรีพิศุทธ์”นั่งปราบทุจริต
 2. http://www.eppo.go.th/admin/cab/cab-2545-10-15.html เก็บถาวร 2012-08-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์
  มติคณะรัฐมนตรี เรื่องที่27 ข้อ11 เรื่องแต่งตั้ง นายศราวุธ เพชรพนมพรเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 15 ตุลาคม 2545
  สืบค้นวันที่ 25 กันนายน 2555
 3. http://www.bangkokbiznews.com/2006/05/08/w001_101597.php?news_id=101597 เก็บถาวร 2020-09-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์
  กรุงเทพธุรกิจ สรุปคำวินิจฉัยตุลาการศาลรธน.ให้เลือกตั้งเป็น'โมฆะ' เมื่อ 8 พฤษภาคม 2549
  สืบค้นวันที่ 25 กันนายน 2555
 4. http://politicalbase.in.th/index.php/พรรคเพื่อแผ่นดิน เก็บถาวร 2013-07-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเว็บไซต์
  ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย ลำดับที่11 นายศราวุธ เพชรพนมพร รองเลขาธิการพรรค สืบค้นวันที่ 25 กันนายน 2555
 5. http://www.ryt9.com/s/cabt/304137 จากเว็บไซต์
  ryt9 มติคณะรัฐมนตรี ข้อ31 เรื่องแต่งตั้ง นายศราวุธ เพชรพนมพร
  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2551
  สืบค้นวันที่ 25 กันนายน 2555
 6. ยุทธพงศ์อดีตสส.ปชป.ย้ายซบพท.พร้อมลูกเขยประชา จากเว็บไซต์TTN24 สืบค้นวันที่ 22 กันยายน 2555
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เก็บถาวร 2022-10-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

นายศราวุธ เพชรพนมพรเว็บไซต์รัฐสภาไทย

นายศราวุธ เพชรพนมพร เว็บไซต์พรรคเพื่อไทย

นายศราวุธ เพชรพนมพร ศูนย์ข้อมูลนักการเมืองไทย