กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงอุตสาหกรรม)

กระทรวงอุตสาหกรรม (อังกฤษ: Ministry of Industry) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
Seal of the Ministry of Industry of Thailand.svg
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม
Lanchakon (1950, p. 72c).svg
ตรานารายณ์เกษียรสมุทร
ที่ทำการ
ไทย
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (78 ปี)[1]
สืบทอดจาก กระทรวงการอุตสาหกรรม (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2495)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 5,965.3722 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, รัฐมนตรีว่าการ
ผู้บริหารหลัก กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ [3], ปลัดกระทรวง
วรวรรณ ชิตอรุณ, รองปลัดกระทรวง
สุรพล ชามาตย์, รองปลัดกระทรวง
จุลพงศ์ ทวีศรี, รองปลัดกระทรวง[4]
ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี, รองปลัดกระทรวง [5]
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
INDUSTRY.go.th

ประวัติแก้ไข

กระทรวงอุตสาหกรรม เริ่มจากการก่อตั้ง กองอุตสาหกรรม ในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ เมื่อ พ.ศ. 2479 ก่อนจะยกฐานะขึ้นเป็น กองอิสระรัฐพาณิชย์ ใน พ.ศ. 2480 ถัดมาเมื่อ พ.ศ. 2484 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการกองเศรษฐการใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงเศรษฐกิจ และจัดตั้ง กรมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมจัดตั้ง "กระทรวงการอุตสาหกรรม" โดยมีส่วนราชการในสังกัด คือ

  • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
  • สำนักงานปลัดกระทรวง
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตั้งใหม่)
  • กรมโลหกิจ (โอนมาจากกระทรวงมหาดไทย)
  • กรมวิทยาศาสตร์ (โอนมาจากกระทรวงการเศรษฐกิจ)
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจเดิม)

กระทรวงการอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2495[6]โดยมีปลัดกระทรวงคนแรก ได้แก่ พ.อ.สุวรรณ เพ็ญจันทร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2495 และ ดร.พร ศรีจามร[7]ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2495 เป็นปลัดคนต่อมา

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นาย กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ตรานารายณ์เกษียรสมุทร ซึ่งนำจากเรื่องนารายณ์สิบปาง ปางที่สองหรือกูรมาวตาร โดยถือเอาสัญลักษณ์ขณะที่พระนารายณ์ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ประกอบพิธีกวนน้ำอมฤต ซึ่งในการกวนน้ำอมฤตนี้ ก็ได้เกิดผลิตผลอย่างอื่น ๆ ขึ้นในโลกอีกด้วย[8]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

ส่วนราชการแก้ไข

รัฐวิสาหกิจแก้ไข

สถาบันเครือข่ายแก้ไข

หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข