เปิดเมนูหลัก

กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงอุตสาหกรรม)

กระทรวงอุตสาหกรรม (อังกฤษ: Ministry of Industry) เป็นส่วนราชการของรัฐบาลไทย ประเภทกระทรวง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงอุตสาหกรรม
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม.png
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม
Lanchakon - 043.jpg
ตรานารายณ์เกษียรสมุทร
ที่ทำการ
ไทย
ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (77 ปี)[1]
สืบทอดจาก กระทรวงการอุตสาหกรรม (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2495)
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 5,965.3722 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[2]
รัฐมนตรี สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, รัฐมนตรีว่าการ
ผู้บริหารหลัก ดร. พสุ โลหารชุน[3], ปลัดกระทรวง
สุรพล ชามาตย์, รองปลัดกระทรวง
อภิจิณ โชติกเสถียร, รองปลัดกระทรวง
ศิริรุจ จุลกะรัตน์, รองปลัดกระทรวง
นิสากร จึงเจริญธรรม, รองปลัดกระทรวง
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
INDUSTRY.go.th

ประวัติแก้ไข

กระทรวงอุตสาหกรรม เริ่มจากการก่อตั้ง กองอุตสาหกรรม ในกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ เมื่อ พ.ศ. 2479 ก่อนจะยกฐานะขึ้นเป็น กองอิสระรัฐพาณิชย์ ใน พ.ศ. 2480 ถัดมาเมื่อ พ.ศ. 2484 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการกองเศรษฐการใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงเศรษฐกิจ และจัดตั้ง กรมอุตสาหกรรม สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมจัดตั้ง "กระทรวงการอุตสาหกรรม" โดยมีส่วนราชการในสังกัด คือ

  • สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
  • สำนักงานปลัดกระทรวง
  • กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตั้งใหม่)
  • กรมโลหกิจ (โอนมาจากกระทรวงมหาดไทย)
  • กรมวิทยาศาสตร์ (โอนมาจากกระทรวงการเศรษฐกิจ)
  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจเดิม)

กระทรวงการอุตสาหกรรม เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2495[4]โดยมีปลัดกระทรวงคนแรก ได้แก่ พ.อ.สุวรรณ เพ็ญจันทร์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึง 19 กันยายน พ.ศ. 2495 และ ดร.พร ศรีจามร[5]ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2495 เป็นปลัดคนต่อมา

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นาย กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ตราสัญลักษณ์แก้ไข

ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงอุตสาหกรรม คือ ตรานารายณ์เกษียรสมุทร ซึ่งนำจากเรื่องนารายณ์สิบปาง ปางที่สองหรือกูรมาวตาร โดยถือเอาสัญลักษณ์ขณะที่พระนารายณ์ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ประกอบพิธีกวนน้ำอมฤต ซึ่งในการกวนน้ำอมฤตนี้ ก็ได้เกิดผลิตผลอย่างอื่น ๆ ขึ้นในโลกอีกด้วย[6]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข