เปิดเมนูหลัก

ดร.กุสุมาลวตี ศิริโกมุท (เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2505) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคาม เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม[1]

ดร.กุสุมาลวตี ศิริโกมุท
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 10 ธันวาคม พ.ศ. 2505 (56 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

กุสุมาลวตี ศิริโกมุท เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2505 เป็นบุตรของนายสวาท ศิริโกมุท อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม และ นางสุภาภรณ์ ศิริโกมุท มีพี่น้อง 2 คน สำเร็จการศึกษาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สาขาการวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สมรสและหย่า มีบุตร 2 คน[ต้องการอ้างอิง]

งานการเมืองแก้ไข

พ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2548 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคไทยรักไทย สามารถเอาชนะนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ อดีต ส.ส. จากพรรคชาติไทย ได้ทั้ง 2 ครั้ง หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2550 ดร.กุสุมาลวตีย้ายไปลงสมัครกับพรรคเพื่อแผ่นดิน พร้อมกับนายกริช กงเพชร[2] รวมทั้งรับตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค แต่ไม้ได้รับการเลือกตั้ง จึงย้ายกลับมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย และลงเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2554 ได้เป็น ส.ส. สมัยที่ 3 โดยเอาชนะนายยิ่งยศ อุดรพิมพ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เธอได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 53[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ดร.กุสุมาลวตี ศิริโกมุท ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 จังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคไทยรักไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคไทยรักไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข