รักเกียรติ สุขธนะ

นายรักเกียรติ สุขธนะ (4 เมษายน พ.ศ. 2497 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 7 สมัย และอดีตรัฐมนตรี 5 สมัย เมื่อปี พ.ศ. 2541 ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ถูกกล่าวหาว่ารับสินบน 5 ล้านบาทจากบริษัทยาและมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ศาลมีคำพิพากษาในปี พ.ศ. 2546 ให้จำคุกและยึดทรัพย์

รักเกียรติ สุขธนะ
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 15 กันยายน พ.ศ. 2541
นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
ถัดไป นายกร ทัพพะรังสี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 เมษายน พ.ศ. 2497
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
เสียชีวิต 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (65 ปี)
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
พรรคการเมือง ความหวังใหม่
คู่สมรส สุรกัญญา สุขธนะ
ศาสนา พุทธ

คดีทุจริตรับสินบนแก้ไข

นายรักเกียรติ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 14 พฤศจิกายน 2540 (ลาออก 15 ก.ย. 2541)) เป็นรัฐมนตรีคนแรก[1]ที่ต้องโทษจำคุกในคดีทุจริตรับสินบน ตามการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ฐานทุจริตรับเงินสินบน 5 ล้านบาทจากบริษัทยา ทำให้สาธารณสุขจังหวัดต้องจัดซื้อยาในราคาแพงกว่าปกติตั้งแต่ 50 % ถึงกว่า 300% ในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ ความเสียหายโดยประมาณ 181.7 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2546 [2] ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษาว่า

...จำเลยสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางกฎหมายแต่กลับมาทำความผิดคอร์รัปชันเช่นนี้ จึงเห็นสมควรลงโทษสถานหนัก พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 ให้ลงโทษจำคุก 15 ปี— คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๖

นายรักเกียรติยังเป็นจำเลยในคดีร่ำรวยผิดปกติอีกด้วย โดยวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินของนายรักเกียรติจำนวน 233.88 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน[3] อนึ่งระหว่างที่ดำเนินกระบวนพิจารณานั้นได้มีการเคลื่อนย้ายเงินสดออกจากบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทำให้ในที่สุดกรมบังคับคดีต้องยึดอสังหาริมทรัพย์ของนายรักเกียรติแทน[ต้องการอ้างอิง]

นอกจากนี้มีโทษจำคุกตามคดีเช็ค อีก 30 เดือน[ต้องการอ้างอิง] รวมทั้งสิ้นเป็น 17 ปี 6 เดือน

การหลบหนีและการรับโทษแก้ไข

นายรักเกียรติหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา จนกระทั่งมีผู้พบเห็นนายรักเกียรติออกกำลังกายในสวนสาธารณะย่านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงถูกตำรวจจับกุมตัวมารับโทษตามคำพิพากษาตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547[4]

ภายหลังที่เข้ารับโทษที่เรือนจำคลองเปรม นายรักเกียรติ ได้รับการลดโทษเหลือ 9 ปี 2 เดือน และ 7 ปี 6 เดือน ตามลำดับ[5]

นายรักเกียรติได้รับโทษจำคุกนานกว่า 5 ปี เหลือโทษจำคุกจริงอีก 2 ปี 6 เดือน หรือประมาณ 1 ใน 3 จึงเป็นคุณสมบัติตามเกณฑ์การขอพักการลงโทษ คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษฯ จึงอนุมัติให้พักการลงโทษและได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อให้ปล่อยตัว[6] นายรักเกียรติออกจากเรือนจำตั้งแต่เวลาประมาณ 17.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บวชเป็นพระสงฆ์แก้ไข

นายรักเกียรติได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา โดยได้รับฉายาว่า รกฺขิตธมฺโม จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังพญานาค วัดใหม่สุขธนะศรีนคราราม บ้านวังชัย ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเคยเป็นสำนักงานเก่าเมื่อสมัยเป็นนักการเมือง มีบทบาทในการเทศนาและให้ข้อเตือนใจนักการเมืองทั้งหลาย[7] และได้ลาสิกขาบท เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556[8] รวมระยะเวลาบวชทั้งสิ้น 3 พรรษา 2 เดือน

พิธีฌาปณกิจศพแก้ไข

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่บ้านเลขที่ 153 บ้านแม่มะ หมู่ 1 ต.ศีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชาวบ้านและพระสงฆ์ในหมู่บ้านแม่มะ ต่างช่วยกันตกแต่งปราสาทเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นคืนสุดท้ายให้กับ นายรักเกียรติ สุขธนะ ภายหลังนายรักเกียรติ ได้เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีกำหนดฌาปณกิจศพที่สุสานบ้านแม่มะ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562[9]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. เรือนจำปล่อยตัว 'รักเกียรติ' พ้นโทษคดีสินบน
 2. คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๔๖
 3. คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๔๖
 4. http://www.bangkokpost.com/print/158506/ Rakkiat to be released from jail today Published: 29/10/2009 at 05:36 PM
 5. http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?newid=71682
 6. ราชทัณฑ์อนุมัติพักการลงโทษ'รักเกียรติ สุขธนะ'
 7. เปิดใจ พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) “ถ้ารู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก จากมติชน
 8. 'พระรักเกียรติ สุขธนะ'ลาสิกขาบทแล้วที่อุดรธานี
 9. ญาติจัดงานศพ'รักเกียรติ สุขธนะ'เรียบง่ายที่เชียงราย ฌาปนกิจพรุ่งนี้
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งสิ้น ๓,๑๙๒ ราย เล่ม ๑๑๐ ตอน ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ หน้า ๑
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)เล่ม ๑๐๙ ตอน ๑๕๔ ง เล่มที่ ๐๐๑ ฉบับพิเศษ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หน้า ๔
ก่อนหน้า รักเกียรติ สุขธนะ ถัดไป
สมศักดิ์ เทพสุทิน    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 15 กันยายน พ.ศ. 2541)
  กร ทัพพะรังสี