อำเภอสุวรรณคูหา

อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย

อำเภอสุวรรณคูหา [—สุ-วัน-นะ-คู-หา][1] เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอสุวรรณคูหา
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอสุวรรณคูหา
คำขวัญ: 
ถิ่นกำเนิด ทสปช. ต้นตอมะขามหวานฉ่ำ แผ่นดินธรรมพระไชยเชษฐา ภูซางภู่ผาก้องกังวาน ทิวทัศน์ธรรมชาติล้ำถ้ำทอง
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°33′48″N 102°16′47″E / 17.56333°N 102.27972°E / 17.56333; 102.27972
อักษรไทยอำเภอสุวรรณคูหา
อักษรโรมันAmphoe Suwannakhuha
จังหวัดหนองบัวลำภู
พื้นที่
 • ทั้งหมด646.1 ตร.กม. (249.5 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)
 • ทั้งหมด68,843 คน
 • ความหนาแน่น106.55 คน/ตร.กม. (276.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์39270
รหัสภูมิศาสตร์3905
ที่ตั้ง
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา ถนนพระไชยเชษฐา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

เดิมอำเภอสุวรรณคูหาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนากลาง แยกออกมาเป็น กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสุวรรณคูหา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2522 โดยพระราชกฤษฎีกา ที่มาของชื่ออำเภอมาจากถ้ำสุวรรณคูหาหรือชื่อเดิมคือสุพรรณคูหา เป็นถ้ำซึ่งมีโบราณวัตถุสมัยล้านช้าง เช่น รูปพระไชยเชษฐา และศิลาจารึกโบราณราว พ.ศ. 2106

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอสุวรรณคูหาตั้งอยู่ทางตอนบนของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอสุวรรณคูหาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 ตำบล 91 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาสี (Na Si) 14 หมู่บ้าน 5. ดงมะไฟ (Dong Mafai) 13 หมู่บ้าน
2. บ้านโคก (Ban Khok) 15 หมู่บ้าน 6. สุวรรณคูหา (Suwannakhuha) 08 หมู่บ้าน
3. นาดี (Na Di) 13 หมู่บ้าน 7. บุญทัน (Bun Than) 09 หมู่บ้าน
4. นาด่าน (Na Dan) 11 หมู่บ้าน 8. กุดผึ้ง (Kut Phueng) 08 หมู่บ้าน
 

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอสุวรรณคูหาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลบ้านโคก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านโคก
  • เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาสี บางส่วนของตำบลสุวรรณคูหา และบางส่วนของตำบลกุดผึ้ง
  • เทศบาลตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลนาด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาด่านทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลบุญทัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุญทันทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสี (นอกเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโคก (นอกเขตเทศบาลตำบลบ้านโคก)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะไฟทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุวรรณคูหาและตำบลกุดผึ้ง (นอกเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา)

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 55.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข