สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 10 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์

แก้

ประวัติศาสตร์ทั่วไป

แก้

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดอุดรธานีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนรักษาธนากร (กลึง เพาทธทัต)

เขตเลือกตั้ง

แก้
การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2491 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/1 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 6 คน (เขตละ 6 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอหนองวัวซอ และกิ่งอำเภอกุดจับ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอเพ็ญ, อำเภอบ้านดุง, อำเภอหนองหาน, อำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอโนนสะอาด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอนากลาง, อำเภอโนนสัง, อำเภอศรีบุญเรือง และกิ่งอำเภอสุวรรณคูหา
8 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอเพ็ญ, อำเภอหนองหาน, อำเภอบ้านดุง, อำเภอศรีธาตุ, กิ่งอำเภอสร้างคอม และกิ่งอำเภอวังสามหมอ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอนากลาง, กิ่งอำเภอกุดจับ และกิ่งอำเภอสุวรรณคูหา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอโนนสัง, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอหนองวัวซอ และกิ่งอำเภอโนนสะอาด
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอกุดจับ, อำเภอเพ็ญ และอำเภอหนองวัวซอ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอหนองหาน, อำเภอบ้านดุง, กิ่งอำเภอสร้างคอม, กิ่งอำเภอวังสามหมอ, กิ่งอำเภอไชยวาน และกิ่งอำเภอทุ่งฝน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอนากลาง, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอโนนสัง และกิ่งอำเภอสุวรรณคูหา
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอเพ็ญ และอำเภอกุดจับ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอนากลาง และอำเภอสุวรรณคูหา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอหนองแสง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอหนองหาน, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอบ้านดุง, กิ่งอำเภอสร้างคอม, กิ่งอำเภอไชยวาน และกิ่งอำเภอทุ่งฝน
10 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 และเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอเพ็ญ และกิ่งอำเภอสร้างคอม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอกุดจับ, อำเภอน้ำโสม, อำเภอบ้านผือ, อำเภอนากลาง และอำเภอสุวรรณคูหา
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอหนองหาน, อำเภอบ้านดุง, กิ่งอำเภอทุ่งฝน และกิ่งอำเภอไชยวาน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ และกิ่งอำเภอหนองแสง
11 คน (เขต 1–3 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา, อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม และกิ่งอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านดุง, อำเภอหนองหาน, อำเภอไชยวาน, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, กิ่งอำเภอทุ่งฝน และกิ่งอำเภอสร้างคอม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอกุดจับ, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอหนองแสง
12 คน (4 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา, อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม และกิ่งอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านดุง, อำเภอหนองหาน, อำเภอไชยวาน, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอทุ่งฝน และอำเภอสร้างคอม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอกุดจับ, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอหนองแสง
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองบัวลำภู, อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา, อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม และกิ่งอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านดุง, อำเภอหนองหาน, อำเภอไชยวาน, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอทุ่งฝน, อำเภอสร้างคอม และกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอกุดจับ, อำเภอโนนสัง, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอหนองแสง
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองหาน, อำเภอสร้างคอม, อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน, อำเภอไชยวาน, อำเภอวังสามหมอ, กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ และกิ่งอำเภอกู่แก้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุดจับ, อำเภอบ้านผือ, อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอน้ำโสม และกิ่งอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง และอำเภอศรีธาตุ
10 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 และเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอเพ็ญ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองหาน, อำเภอสร้างคอม, อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน, อำเภอไชยวาน, อำเภอวังสามหมอ, กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ และกิ่งอำเภอกู่แก้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุดจับ, อำเภอบ้านผือ, อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง และอำเภอศรีธาตุ
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี (ยกเว้นชุมชนบ้านนาดี ชุมชนบ้านหนองหิน ชุมชนบ้านช้าง ชุมชนบ้านโพนบก ชุมชนบ้านหนองตูม และชุมชนบ้านหนองใหญ่)]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี (เฉพาะชุมชนบ้านนาดี ชุมชนบ้านหนองหิน ชุมชนบ้านช้าง ชุมชนบ้านโพนบก ชุมชนบ้านหนองตูม และชุมชนบ้านหนองใหญ่) ตำบลนาข่า ตำบลหนองบัว (นอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี) ตำบลหมูม่น ตำบลเชียงยืน ตำบลหนองนาคำ ตำบลกุดสระ ตำบลนาดี ตำบลบ้านเลื่อม ตำบลเชียงพิณ ตำบลสามพร้าว ตำบลบ้านจั่น และตำบลหนองขอนกว้าง (นอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี)]
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสร้างคอม, อำเภอเพ็ญ และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาวและตำบลนากว้าง)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง, อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านตาด ตำบลหนองไฮ ตำบลโคกสะอาด ตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลโนนสูง และตำบลหนองไผ่) และอำเภอหนองวัวซอ (เฉพาะตำบลหนองบัวบาน)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอบ้านดุงและอำเภอทุ่งฝน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอหนองหาน, อำเภอพิบูลย์รักษ์ และกิ่งอำเภอกู่แก้ว (เฉพาะตำบลโนนทองอินทร์และตำบลค้อใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอวังสามหมอ, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอไชยวาน และกิ่งอำเภอกู่แก้ว (เฉพาะตำบลคอนสายและตำบลบ้านจีต)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอกุมภวาปีและกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอกุดจับ, อำเภอหนองวัวซอ (ยกเว้นตำบลหนองบัวบาน) และอำเภอบ้านผือ (เฉพาะตำบลเขือน้ำ ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง และตำบลหนองหัวคู)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอน้ำโสม, อำเภอนายูง และอำเภอบ้านผือ (ยกเว้นตำบลเขือน้ำ ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง และตำบลหนองหัวคู)
10 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี, อำเภอหนองแสง และอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหนองหาน, อำเภอกุมภวาปี, อำเภอโนนสะอาด, อำเภอศรีธาตุ, อำเภอไชยวาน, อำเภอวังสามหมอ และอำเภอกู่แก้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเพ็ญ, อำเภอสร้างคอม, อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม, อำเภอนายูง, อำเภอกุดจับ และอำเภอหนองวัวซอ
10 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 และเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง เขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น และตำบลบ้านเลื่อม)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลหนองบัว ตำบลนาดี ตำบลเชียงพิณ ตำบลโนนสูง ตำบลหมูม่น ตำบลเชียงยืน ตำบลหนองนาคำ ตำบลกุดสระ ตำบลสามพร้าว ตำบลบ้านจั่น ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองไผ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสร้างคอม, อำเภอเพ็ญ และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว ตำบลนากว้าง และตำบลนาข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตำบลดอนกลอย)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอหนองหาน, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม, อำเภอกุมภวาปี (เฉพาะตำบลผาสุก ตำบลเชียงแหว และตำบลแชแล) และอำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตำบลดอนกลอย)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอไชยวาน, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอศรีธาตุ และอำเภอกู่แก้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอหนองแสง, อำเภอโนนสะอาด และอำเภอกุมภวาปี (ยกเว้นตำบลผาสุก ตำบลเชียงแหว และตำบลแชแล)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอกุดจับ, อำเภอบ้านผือ (เฉพาะตำบลคำบง ตำบลเขือน้ำ และตำบลหนองหัวคู) และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองไฮและตำบลบ้านตาด)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอน้ำโสม, อำเภอนายูง และอำเภอบ้านผือ (ยกเว้นตำบลคำบง ตำบลเขือน้ำ และตำบลหนองหัวคู)
9 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง เขตเทศบาลตำบลหนองบัว และตำบลนาดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเพ็ญ, อำเภอพิบูลย์รักษ์ (ยกเว้นตำบลนาทราย) และอำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะตำบลนาข่า ตำบลบ้านขาว ตำบลนากว้าง ตำบลกุดสระ ตำบลหมูม่น (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง) ตำบลหนองบัว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว) และตำบลสามพร้าว (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)]
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสร้างคอม, อำเภอบ้านดุง, อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตำบลนาทราย)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอหนองหาน, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะตำบลหนองไผ่ ตำบลโนนสูง ตำบลหนองขอนกว้าง (ในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง) และตำบลหนองนาคำ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)]
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอกู่แก้ว, อำเภอไชยวาน, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอศรีธาตุ และอำเภอกุมภวาปี (เฉพาะตำบลเวียงคำ ตำบลสีออ และตำบลท่าลี่)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง, อำเภอกุมภวาปี (ยกเว้นตำบลเวียงคำ ตำบลสีออ และตำบลท่าลี่) และอำเภอเมืองอุดรธานี [เฉพาะตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านจั่น และตำบลหนองขอนกว้าง (ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น)]
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอหนองวัวซอ, อำเภอกุดจับ และอำเภอเมืองอุดรธานี [(เฉพาะตำบลหนองไฮ ตำบลโคกสะอาด ตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลเชียงยืน ตำบลบ้านเลื่อม (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง) และตำบลเชียงพิณ (นอกเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอบ้านผือ, อำเภอน้ำโสม และอำเภอนายูง
  8 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองบัว ตำบลหมากแข้ง ตำบลบ้านเลื่อม และตำบลนาดี)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านตาด ตำบลบ้านจั่น ตำบลโนนสูง ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลหนองนาคำ ตำบลสามพร้าว ตำบลกุดสระ ตำบลหมูม่น ตำบลนากว้าง และตำบลนาข่า)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอสร้างคอม, อำเภอเพ็ญ และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ้านดุงและอำเภอทุ่งฝน
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพิบูลย์รักษ์, อำเภอหนองหาน และอำเภอกู่แก้ว (เฉพาะตำบลค้อใหญ่และตำบลคอนสาย)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอศรีธาตุ, อำเภอวังสามหมอ, อำเภอไชยวาน และอำเภอกู่แก้ว (เฉพาะตำบลโนนทองอินทร์และตำบลบ้านจีต)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอกุมภวาปี, อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองไผ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอโนนสะอาด, อำเภอหนองแสง, อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองไฮ)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอกุดจับ, อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลเชียงยืน ตำบลเชียงพิณ ตำบลนิคมสงเคราะห์ และตำบลโคกสะอาด) และอำเภอบ้านผือ (เฉพาะตำบลเขือน้ำ ตำบลหนองหัวคู ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง และตำบลหนองแวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอนายูง, อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ (ยกเว้นตำบลเขือน้ำ ตำบลคำบง ตำบลโนนทอง ตำบลหนองหัวคู และตำบลหนองแวง)
  10 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

แก้

ชุดที่ 1–3; พ.ศ. 2476–2481

แก้
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนรักษาธนากร (กลึง เพาทธทัต)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายอ้วน นาครทรรพ
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ร้อยโท ขุนสรไกรพิศิษฐ (ประจวบ มหาขันธ์)

ชุดที่ 4; พ.ศ. 2489

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหชีพ
      พรรคแนวรัฐธรรมนูญ
เขต มกราคม พ.ศ. 2489 สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายอ้วน นาครทรรพ นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
2 นายสวน พรหมประกาย

ชุดที่ 5; พ.ศ. 2491–2492

แก้
การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
พ.ศ. 2491 นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
นายสวน พรหมประกาย
พ.ศ. 2492 นายทิม จันสร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495

แก้
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 หลวงวิวิธสุรการ
2 นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
3 นายสวน พรหมประกาย

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500

แก้
      พรรคเสรีประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายญวง เอี่ยมศิลา
นายเกษม ปทุมเวียง นายศรี สงคราม
นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
นายพิมพ์ มหาพินิจ นายวรพจน์ วงศ์สง่า

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512

แก้
      พรรคสหประชาไทย
      พรรคเสรีประชาธิปไตย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายแสวง พิบูลย์สราวุธ
2 นายญวง เอี่ยมศิลา
3 นายสกรรจ์ สามเสน
4 นายสะไกร สามเสน
5 นายวิวัฒน์ อินทรอุดม
6 พันเอก สมคิด ศรีสังคม

ชุดที่ 11; พ.ศ. 2518

แก้
      พรรคพลังใหม่
      พรรคพลังประชาชน
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคสยามใหม่
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518
1 นายประยูร สุรนิวงศ์
นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
นายสมเจตน์ ฤกษะสุต
2 พันเอก สมคิด ศรีสังคม
นายโสภณ วีรชัย
นายสุรยุทธ กิติราช
3 นายสม วาสนา
นายเติม สืบพันธุ์

ชุดที่ 12–13; พ.ศ. 2519–2522

แก้
      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคพลังประชาชน
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาราษฎร์
      พรรคพลังใหม่
เขต ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 พันเอก สมคิด ศรีสังคม นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
นายญวง เอี่ยมศิลา นายประยูร สุรนิวงศ์
นายวุฒิชัย แสนประสิทธิ์ นายวิเชียร เวชสวรรค์
2 นายปณิธาน ธาระวาณิช นายดำรง ดาราธรรม
นายสมศักดิ์ เชยกำแหง นายประสพ บุษราคัม
นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย นายวุฒิชัย แสนประสิทธิ์
3 นายแสวง พิบูลย์สราวุธ นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
นายสะไกร สามเสน นายสุพรรณ สุปัญญา
นายดิเรก หลักคำ

ชุดที่ 14; พ.ศ. 2526

แก้
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติประชาธิปไตย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นางเตือนใจ นุอุปละ
นายประยูร สุรนิวงศ์
นายวิเชียร เวชสวรรค์
2 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์
นายสุพรรณ สุปัญญา
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
3 นายประจวบ ไชยสาส์น
นายรักเกียรติ สุขธนะ
4 นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์
นายประสพ บุษราคัม

ชุดที่ 15; พ.ศ. 2529

แก้
      พรรครวมไทย
      พรรคแรงงานประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคราษฎร
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติประชาธิปไตย
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529
1 นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
พันเอก สมคิด ศรีสังคม
นายทองสวย สหัสทัศน์
2 นายสมภาพ ศรีวรขาน
นายไตรภพ เมาะราษี
นายดิเรก หลักคำ
3 นายประจวบ ไชยสาส์น
นายประสพ บุษราคัม
นายจำรัส มัฆนาโส
4 นายรักเกียรติ สุขธนะ
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์

ชุดที่ 16–18; พ.ศ. 2531–2535

แก้
      พรรคปวงชนชาวไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคชาติพัฒนา
เขต ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535
1 นายประยูร สุรนิวงศ์ นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล
นางเตือนใจ นุอุปละ นายสมศักดิ์ วรคามิน นางเตือนใจ นุอุปละ
นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
2 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ นายไตรภพ เมาะราษี นายไพรัช นุชิต
นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
นายวิเชียร ขาวขำ นายวิเชียร ขาวขำ นายวิเชียร ขาวขำ
3 นายไชยยศ จิรเมธากร
นายวิชัย เอี่ยมวงศ์ นายขจิตร ชัยนิคม นายประสพ บุษราคัม
นายประสพ บุษราคัม นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์
4 นายประจวบ ไชยสาส์น นายประจวบ ไชยสาส์น
นายรักเกียรติ สุขธนะ นายรักเกียรติ สุขธนะ
นายอารมย์ ศิริสุวรรณ นายไชยา พรหมา นายไชยา พรหมา
  • สำหรับการเลือกตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เขตเลือกตั้งที่ 2 เป็นของจังหวัดหนองบัวลำภู

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539

แก้
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคเสรีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย
นายพูลศักดิ์ อยู่ประเสริฐ พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์
นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล
2 นายขจิตร ชัยนิคม
นายเกียรติชัย ชัยเชาวรัตน์
นายประสพ บุษราคัม นายวิชัย เอี่ยมวงศ์
3 นายวิเชียร ขาวขำ นายโชคสมาน สีลาวงษ์
นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์
4 นายประจวบ ไชยสาส์น
นายรักเกียรติ สุขธนะ

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548

แก้
      พรรคชาติพัฒนาพรรคไทยรักไทย
      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีธรรมพรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายศราวุธ เพชรพนมพร นายศราวุธ เพชรพนมพร
2 นายอรรถพล สนิทวงศ์ชัย นายอรรถพล สนิทวงศ์ชัย (เสียชีวิต)
นางสาวธิรดา สนิทวงศ์ชัย
(แทนนายอรรถพล)
3 นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล
4 นายธีระยุทธ วานิชชัง
5 นายไชยยศ จิรเมธากร นางสาวรสพิมล จิรเมธากร
6 นายทองดี มนิสสาร
7 นายธีระชัย แสนแก้ว
8 นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
9 นายธราพงษ์ สีลาวงษ์ นายธราพงษ์ สีลาวงษ์
10 นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550

แก้
      พรรคพลังประชาชน
      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชนพรรคภูมิใจไทย
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์ (   / เลือกตั้งใหม่)
นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ (   / เลือกตั้งใหม่)
นายอนันต์ ศรีพันธุ์ (   / เลือกตั้งใหม่)
2 นายธีระชัย แสนแก้ว
(   / เลือกตั้งใหม่ / ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์
(แทนนายธีระชัย)
นายทองดี มนิสสาร (   / เลือกตั้งใหม่)
นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น (   / เลือกตั้งใหม่)
3 นายประสพ บุษราคัม   นายไชยยศ จิรเมธากร
(แทนนายประสพ)
นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น (   / เลือกตั้งใหม่)
4 นายวิเชียร ขาวขำ
นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562

แก้
      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายศราวุธ เพชรพนมพร
2 พันตำรวจโท สุรทิน พิมานเมฆินทร์ นายอนันต์ ศรีพันธุ์
3 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ นายขจิตร ชัยนิคม
4 นายขจิตร ชัยนิคม นางอาภรณ์ สาราคำ
5 นายทองดี มนิสสาร นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
6 นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
7 นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม นางเทียบจุฑา ขาวขำ
9 นางเทียบจุฑา ขาวขำ ยุบเขต 9

ชุดที่ 26; พ.ศ. 2566

แก้
      พรรคก้าวไกล
      พรรคเพื่อไทย
      พรรคไทยสร้างไทย
เขต ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566
1 นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ
2 นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร
3 นายหรั่ง ธุระพล
4 นายภาณุ พรวัฒนา
5 นายกรวีร์ สาราคำ
6 นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์
7 นายธีระชัย แสนแก้ว
8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
9 นายวัชระพล ขาวขำ
10 นางเทียบจุฑา ขาวขำ

รูปภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้