บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์

บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี และอดีตเลขาธิการพรรคเสรีประชาธิปไตย (พ.ศ. 2498)[1] และหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2517)[2]

บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
17 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 8 มกราคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมือง เสรีประชาธิปไตย (2498 - 2501)
พลังประชาชน (2517 - 2519)

การทำงานแก้ไข

บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ ได้รับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489 และได้รับเลือกอีกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2491 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 โดยไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[3] และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500[4] ในนามพรรคเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเขาเป็นเลขาธิการพรรค แทนนายจารุบุตร เรืองสุวรรณ ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์

บุญคุ้ม กลับมาตั้งพรรคพลังประชาชน ในปี พ.ศ. 2517 และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกสมัย

ต่อมาทางพรรคพลังประชาชนของเขาได้เป็น 1 ใน 12 พรรคที่เข้าร่วมรัฐบาล หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหน้าพรรคกิจสังคม ที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี แทน หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เป็นพี่ชายที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งกลางสภาเนื่องจากรวบรวมเสียงได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาทำให้การแถลงนโยบายไม่ผ่านความเห็นชอบ

ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม[5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข