พรรคเกษตรสังคม เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยมีนาย เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ เป็นหัวหน้าพรรคและมีนาย จารุบุตร เรืองสุวรรณ เป็นเลขาธิการพรรค[2] โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งอาทิ น้อม อุปรมัย สวัสดิ์ คำประกอบ สะไกร สามเสน อุดร ตันติสุนทร ปัญจะ เกสรทอง ประเทือง คำประกอบ แผน สิริเวชชะพันธ์

พรรคเกษตรสังคม
ผู้ก่อตั้งเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
หัวหน้าสวัสดิ์ คำประกอบ
เลขาธิการจารุบุตร เรืองสุวรรณ
นโยบายเรามุ่งขจัดความอดอยาก เรามุ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ก่อตั้ง14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517
ถูกยุบพ.ศ. 2526
ยุบรวมกับพรรคประชาธิปัตย์
ที่ทำการ๑๙๕ ถนนอำนวยสงคราม แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อุดมการณ์สังคมนิยมประชาธิปไตย
(Democratic Socialism)
อนุรักษ์นิยม[1]
สีสีเขียว
สภาผู้แทนราษฎร
19 / 269
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง แก้

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 แก้

ทางพรรคลงรับเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 ได้รับเลือกตั้ง 19 ที่นั่ง[3] หลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้นายเสวตร ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค และนำสมาชิกบางส่วนย้ายไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ที่ประชุมจึงได้มีการเลือกนาย สวัสดิ์ คำประกอบ มาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

ในเวลาต่อมา พรรคกิจสังคม ซึ่งมี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรคได้พยายามชักชวนพรรคเกษตรสังคมเข้าร่วมรัฐบาล และได้มีการแต่งตั้งนายแสวง พิบูลย์สราวุธ ประธานพรรคเกษตรสังคม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2519[4] แต่พรรคร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2519 แก้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 พรรคเกษตรสังคม นำโดยนายสวัสดิ์ คำประกอบ ได้รับเลือกตั้ง 9 ที่นั่ง

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 แก้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 พรรคเกษตรสังคม ได้รับเลือกตั้ง 8 ที่นั่ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทั้งจังหวัด (6 ที่นั่ง) และจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดละ 1 ที่นั่ง หลังจากนั้นได้เข้าร่วมในรัฐบาลของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ โดยนายสวัสดิ์ คำประกอบ หัวหน้าพรรคได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หัวหน้าพรรค แก้

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งสำคัญ
1   นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
(26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2545)
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 20 มกราคม พ.ศ. 2519 • อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2   นายสวัสดิ์ คำประกอบ
(23 ตุลาคม พ.ศ. 2462 - 28 กันยายน พ.ศ. 2557)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2526 • อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
• อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อ้างอิง แก้

  1. "ฐานข้อมูลพรรค" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2014-12-22.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (พ้นจากตำแหน่ง ๖ ราย และแต่งตั้ง ๑๕ ราย)