สวัสดิ์ คำประกอบ

สวัสดิ์ คำประกอบ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2462 - 28 กันยายน พ.ศ. 2557) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ 12 สมัย

สวัสดิ์ คำประกอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
17 เมษายน พ.ศ. 2535 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(0 ปี 53 วัน)
นายกรัฐมนตรีพลเอก สุจินดา คราประยูร
ก่อนหน้าประภาศน์ อวยชัย
ถัดไปวิเชียร วัฒนคุณ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(0 ปี 283 วัน)
นายกรัฐมนตรีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(3 ปี 90 วัน)
นายกรัฐมนตรีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ดำรงตำแหน่ง
14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
(0 ปี 71 วัน)
นายกรัฐมนตรีพลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
8 มกราคม พ.ศ. 2519 – 12 มกราคม พ.ศ. 2519
(0 ปี 4 วัน)
นายกรัฐมนตรีม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนหน้าประชุม รัตนเพียร
ถัดไปทวี จุลละทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
(0 ปี 26 วัน)
นายกรัฐมนตรีม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ก่อนหน้าหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
ถัดไปทวิช กลิ่นประทุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 ตุลาคม พ.ศ. 2462
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศสยาม
เสียชีวิต28 กันยายน พ.ศ. 2557 (94 ปี)
โรงพยาบาลสวรรค์​ประชารักษ์​ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย
คู่สมรสมะลิ คำประกอบ

ประวัติ แก้

สวัสดิ์ คำประกอบ เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2462 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[1] สมรสกับ นางมะลิ คำประกอบ มีบุตรชาย 5 คน คือ นายภูวดล คำประกอบ, นายภานุวัฒน์ คำประกอบ, นายวีระกร คำประกอบ, นายดิสทัต คำประกอบ และ นายพีระพงษ์ คำประกอบ (เสียชีวิตแล้ว)

งานการเมือง แก้

อดีตเคยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครสวรรค์ ก่อนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2489 และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง พ.ศ. 2535 ก่อนที่จะวางมือทางการเมืองและถึงแก่อสัญกรรมในเวลาต่อมา [2]

สวัสดิ์ คำประกอบ เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีใน 8 คณะรัฐมนตรี ครั้งแรกในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงคราม (ครม.26) พ.ศ. 2500[3][4] รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร (ครม.28) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (ครม.35)[5] แต่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาในการแถลงนโยบาย[6] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (ครม.36) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3 รัฐบาล (พล.อ.เกรียงศักดิ์[7], พล.อ.เปรม, พล.อ.ชาติชาย[8]) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร[9]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

สวัสดิ์ คำประกอบ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 12 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป สิงหาคม พ.ศ. 2489 จังหวัดนครสวรรค์
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 จังหวัดนครสวรรค์
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา[10]
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดนครสวรรค์ ไม่สังกัดพรรคการเมือง[11]
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคสหประชาไทย
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคเกษตรสังคม
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคเกษตรสังคม
 8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคเกษตรสังคม
 9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคกิจสังคม
 10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)พรรคเอกภาพ
 11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มีนาคม พ.ศ. 2535 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคสามัคคีธรรม
 12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535 จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดพรรคชาติไทย

ถึงแก่อสัญกรรม แก้

สวัสดิ์ คำประกอบ ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคปอดอักเสบ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557 สิริอายุรวม 94 ปี[12] มีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประวัติผู้สมัคร ส.ส.[ลิงก์เสีย] กรมการปกครอง
 2. คำบอกเล่าจากปาก สวัสดิ์ คำประกอบ บุรุษ 4 แผ่นดิน เล่าเรื่องปฏิวัติ 2475 เห็นกับตาได้ยินกับหู...
 3. ราชกิจจานุเบกษา,พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งและแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย) เล่ม 74 ตอน 33ก วันที่ 1 เมษายน 2500
 4. "คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-02-14. สืบค้นเมื่อ 2018-04-09.
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย)
 6. คอลัมน์ส่วนร่วมสังคมไทย โดน นรนิติ เศรษฐบุตร หน้า 8 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 22,506 ประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 7. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-23. สืบค้นเมื่อ 2019-10-29.
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๕ ราย)
 9. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๕๐ ราย)
 10. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 12. สิ้นนักการเมืองดังปากน้ำโพ สวัสดิ์ คำประกอบ อดีตส.ส. เพื่อไทย 12 สมัย
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-06-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๙ ข หน้า ๕, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐