อำเภอโนนสัง

อำเภอในจังหวัดหนองบัวลำภู ประเทศไทย
ระวังสับสนกับ อำเภอโนนสูง หรือ อำเภอกระสัง

อำเภอโนนสัง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองบัวลำภู เดิมเป็นท้องที่ทั้งหมดของตำบลหัวนา อำเภอหนองบัวลำภู[1]

อำเภอโนนสัง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Non Sang
คำขวัญ: 
ดินแดนสันเขื่อนอุบลรัตน์ ทิวทัศน์
บนภูเก้า ข้าวสารขาวบ้านถิ่น น้ำตกริน
ตาดโตน ภักษาหารมากล้นกุ้งปลา
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอโนนสัง
แผนที่จังหวัดหนองบัวลำภู เน้นอำเภอโนนสัง
พิกัด: 16°51′56″N 102°34′20″E / 16.86556°N 102.57222°E / 16.86556; 102.57222
ประเทศ ไทย
จังหวัดหนองบัวลำภู
พื้นที่
 • ทั้งหมด577.736 ตร.กม. (223.065 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด65,074 คน
 • ความหนาแน่น112.64 คน/ตร.กม. (291.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 39140
รหัสภูมิศาสตร์3903
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอโนนสัง ถนนสุปัญญา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

อำเภอโนนสังมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติแก้ไข

ท้องที่อำเภอโนนสัง เดิมเป็นท้องที่ทั้งหมดของตำบลหัวนา อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี เดิมบริเวณที่ตั้งมีต้นกระสังใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น โบราณถือว่าเป็นแหล่งเหมาะสมสร้างบ้านแปงเมือง มีลำน้ำพองไหลผ่าน มีภูเขาล้อมรอบ คือ ภูเก้าและภูพานคำ โดยใน พ.ศ. 2468 ได้มีการแยกหมู่บ้านบางส่วนของตำบลหัวนา ออกมาตั้งเป็น ตำบลโนนสัง[1] ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2490 กระทรวงมหาดไทยได้แยกพื้นที่การปกครองบางตำบลของอำเภอหนองบัวลำภู ได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโนนสัง[2] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2499 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโนนสัง[3] จนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 31 มกราคม 2468 ตั้งตำบลโนนสัง แยกออกจากตำบลหัวนา[1]
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2483 ตั้งตำบลหนองเรือ แยกออกจากตำบลโนนสัง และตำบลหัวนา[4]
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2490 แยกพื้นที่ตำบลโนนสัง และตำบลหนองเรือ จากอำเภอหนองบัวลำภู มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอโนนสัง[2] และกำหนดให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอหนองบัวลำภู
 • วันที่ 7 สิงหาคม 2493 ตั้งตำบลกุดดู่ แยกออกจากตำบลโนนสัง และตั้งตำบลหนองบัวใต้ แยกออกจากตำบลหนองเรือ กับโอนพื้นที่หมู่ 14 (ในตอนนั้น) ของตำบลโนนสัง ไปขึ้นกับตำบลหนองเรือ[5]
 • วันที่ 5 มิถุนายน 2499 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอโนนสัง อำเภอหนองบัวลำภู เป็น อำเภอโนนสัง[3]
 • วันที่ 26 มกราคม 2500 จัดตั้งสุขาภิบาลโนนสัง ในท้องที่บางส่วนของตำบลโนนสัง[6]
 • วันที่ 31 มีนาคม 2507 ตั้งตำบลโนนเมือง แยกออกจากตำบลหนองเรือ และตำบลหนองบัวใต้[7]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2508 ตั้งตำบลโคกใหญ่ แยกออกจากตำบลโนนสัง ตั้งตำบลบ้านถิ่น แยกออกจากตำบลกุดดู่[8]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ตั้งตำบลบ้านค้อ แยกออกจากตำบลโนนสัง ตำบลโคกใหญ่ และตำบลกุดดู่[9]
 • วันที่ 22 ตุลาคม 2517 โอนพื้นที่หมู่ 8 (ในขณะนั้น) ของตำบลหนองเรือ ไปตั้งเป็นหมู่ 6 ของตำบลโคกใหญ่[10]
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2522 ตั้งตำบลโคกม่วง แยกออกจากตำบลโนนเมือง[11]
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2522 ตั้งตำบลนิคมพัฒนา แยกออกจากตำบลกุดดู่ ตำบลโนนสัง และตำบลโนนเมือง[12]
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2524 ตั้งตำบลปางกู่ แยกออกจากตำบลบ้านถิ่น[13]
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2526 จัดตั้งสุขาภิบาลกุดดู่ ในท้องที่บางส่วนของตำบลกุดดู่[14]
 • วันที่ 24 ธันวาคม 2528 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลโนนสัง[15] เพื่อความเหมาะสมในการบริหารกิจการและการทะนุบำรุงท้องถิ่น
 • วันที่ 2 กันยายน 2536 แยกพื้นที่อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดอุดรธานี มาตั้งเป็น จังหวัดหนองบัวลำภู และเปลี่ยนชื่ออำเภอหนองบัวลำภู เป็นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู[16][17]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลโนนสัง และสุขาภิบาลกุดดู่ เป็นเทศบาลตำบลโนนสัง และเทศบาลตำบลกุดดู่ ตามลำดับ[18] ด้วยผลของกฎหมาย

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

อำเภอโนนสังแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 107 หมู่บ้าน ได้แก่

1. โนนสัง (Non Sang) 15 หมู่บ้าน
2. บ้านถิ่น (Ban Thin) 10 หมู่บ้าน
3. หนองเรือ (Nong Ruea) 14 หมู่บ้าน
4. กุดดู่ (Kut Du) 14 หมู่บ้าน
5. บ้านค้อ (Ban Kho) 10 หมู่บ้าน
6. โนนเมือง (Non Mueang) 07 หมู่บ้าน
7. โคกใหญ่ (Khok Yai) 07 หมู่บ้าน
8. โคกม่วง (Khok Muang) 09 หมู่บ้าน
9. นิคมพัฒนา (Nikhom Phatthana) 11 หมู่บ้าน
10. ปางกู่ (Pang Ku) 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่อำเภอโนนสังประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโนนสัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนสังทั้งตำบล (สุขาภิบาลโนนสังเดิม)[6][18]
 • เทศบาลตำบลกุดดู่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกุดดู่
 • เทศบาลตำบลหนองเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเรือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านค้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนบ้านค้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านถิ่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดดู่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกุดดู่)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนเมืองทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกใหญ่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกม่วงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางกู่ทั้งตำบล

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในท้องที่อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี สำหรับตำบลบ้านจิก ซึ่งยุบไปรวมกับตำบลหนองบัว และตำบลโนนสัง ซึ่งแยกจากหมู่บ้านในตำบลหัวนามาตั้งขึ้น" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 42 (0 ก): 280–281. January 31, 1925.
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ยกฐานะตำบลขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 64 (60 ง): 3188–3193. December 9, 1947.
 3. 3.0 3.1 "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอคำชะอี อำเภอย่านตาขาว อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอหนองบัว อำเภอวัฒนานคร อำเภอแสวงหา อำเภอท่าชนะ อำเภอพระพุทธบาท อำเภอโนนสัง อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอคีรีมาศ อำเภอชนแดน อำเภอแม่แจ่ม อำเภอไทรน้อย และอำเภอบ้านแพง พ.ศ. ๒๔๙๙" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 73 (46 ก): 657–661. June 5, 1956.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในจังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 57 (0 ง): 2658–2659. November 5, 1940.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอโนนสัง อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 67 (43 ง): 3314–3316. August 7, 1950.
 6. 6.0 6.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 74 (10 ง): (ฉบับพิเศษ) 59-60. January 26, 1957.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านดุง อำเภอโนนสัง และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 81 (29 ง): 884–898. March 31, 1964.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (43 ง): 1467–1480. May 25, 1965.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภาวาปี อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (120 ง): 3137–3157. November 9, 1971.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (176 ง): 3835–3837. October 22, 1974.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอบ้านดุง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสะอาด อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (181 ง): 3795–3814. October 23, 1979.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสัง อำเภอน้ำโสม กิ่งอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ กิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (196 ง): 4466–4477. November 27, 1979.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (68 ง): 1290–1292. May 5, 1981.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (138 ง): (ฉบับพิเศษ) 18-20. August 24, 1983.
 15. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 102 (195 ง): 6279–6283. December 24, 1985.
 16. "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๓๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 110 (139 ก): (ฉบับพิเศษ) 7-9. September 2, 1993.
 17. "แก้คำผิด พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๑๐ ตอนที่ ๑๒๕ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 100 (139 ง): (ฉบับพิเศษ) 59. September 17, 1993.
 18. 18.0 18.1 "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.