อำเภอหนองวัวซอ

อำเภอในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

หนองวัวซอ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นท้องที่ทั้งหมดของตำบลหมากหญ้า (ตำบลนาแองเดิม) อำเภอเมืองอุดรธานี ที่ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2468[1] ต่อมาได้ขอจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอในปี พ.ศ. 2514 โดยแยกออกจากอำเภอเมืองอุดรธานี[2] และยกฐานะเป็นอำเภอปี พ.ศ. 2517[3]

อำเภอหนองวัวซอ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันAmphoe Nong Wua So
คำขวัญ: 
หอยหิน ถิ่นไดโนเสาร์ ร่มเงาแห่งธรรมะ สวยสะผ้าไหมขิด ดั่งเนรมิตน้ำตกหินตั้ง
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอหนองวัวซอ
แผนที่จังหวัดอุดรธานี เน้นอำเภอหนองวัวซอ
พิกัด: 17°9′45″N 102°34′22″E / 17.16250°N 102.57278°E / 17.16250; 102.57278
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด702.955 ตร.กม. (271.412 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2565)
 • ทั้งหมด62,188 คน
 • ความหนาแน่น88.46 คน/ตร.กม. (229.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41220,
41360 (เฉพาะตำบลหนองวัวซอ หมากหญ้า น้ำพ่น และหนองบัวบาน)
รหัสภูมิศาสตร์4103
ที่ตั้งที่ว่าการที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

อำเภอหนองวัวซอตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ แก้

อำเภอหนองวัวซอนั้น เดิมพื้นที่อำเภอทั้งหมดนั้นเป็นเขตตำบลหมากหญ้า อำเภอเมืองอุดรธานี เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2514 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกตำบลอูบมุง ตำบลหมากหญ้า และตำบลนิคมสงเคราะห์ ออกจากการปกครองของอำเภอเมืองอุดรธานี รวมตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองวัวซอ[2] และในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2516 มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้โอนพื้นที่ตำบลนิคมสงเคราะห์กลับเข้าไปอยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานีดังเดิม เนื่องจากห่างไกลจากกิ่งอำเภอหนองวัวซอ[4] จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 จึงมีพระราชกฤษฎีกาฯ ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองวัวซอ[3] จนถึงปัจจุบัน

 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2468 ยุบตำบลนาแอง แล้วตั้งตำบลหมากหญ้าขึ้นแทน[1]
 • วันที่ 16 พฤษภาคม 2504 ตั้งตำบลอูบมุง แยกออกจากตำบลหมากหญ้า[5]
 • นที่ 25 พฤษภาคม 2508 ตั้งตำบลนิคมสงเคราะห์ แยกออกจากตำบลเชียงพิณ ตำบลบ้านตาด และตำบลหมากหญ้า[6]
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2512 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองวัวซอ ในท้องที่บางส่วนของตำบลหมากหญ้า[7]
 • วันที่ 20 เมษายน 2514 แยกพื้นที่ตำบลอูบมุง ตำบลหมากหญ้า และตำบลนิคมสงเคราะห์ ของอำเภอเมืองอุดรธานี ไปตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองวัวซอ[2] ขึ้นกับอำเภอเมืองอุดรธานี
 • วันที่ 19 กันยายน 2515 ตั้งตำบลหนองอ้อ แยกออกจากตำบลอูบมุง และตำบลหมากหญ้า[8]
 • วันที่ 4 กันยายน 2516 โอนพื้นที่ตำบลนิคมสงเคราะห์ กิ่งอำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมืองอุดรธานี มาขึ้นกับอำเภอเมืองอุดรธานี[4] ดังเดิม
 • วันที่ 28 มีนาคม 2517 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมืองอุดรธานี เป็น อำเภอหนองวัวซอ[3]
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2522 จัดตั้งสุขาภิบาลหนองอ้อ - โนนหวาย ในท้องที่บางส่วนของตำบลหนองอ้อ[9]
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2522 ตั้งตำบลกุดหมากไฟ แยกออกจากตำบลอูบมุง[10]
 • วันที่ 7 กรกฎาคม 2524 ตั้งตำบลน้ำพ่น แยกออกจากตำบลหมากหญ้า[11]
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลโนนหวาย แยกออกจากตำบลหนองอ้อ[12]
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2529 ตั้งตำบลหนองบัวบาน แยกออกจากตำบลหมากหญ้า[13]
 • วันที่ 4 มกราคม 2539 ตั้งตำบลหนองวัวซอ แยกออกจากตำบลหมากหญ้า[14]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลหนองวัวซอ และสุขาภิบาลหนองอ้อ - โนนหวาย เป็นเทศบาลตำบลหนองวัวซอ และเทศบาลตำบลหนองอ้อ - โนนหวาย ตามลำดับ[15] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 15 กันยายน 2547 ยุบสภาตำบลหนองวัวซอ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน[16]
 • วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลหนองอ้อ - โนนหวาย เป็นเทศบาลตำบลภูผาแดง

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

อำเภอหนองวัวซอแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 8 ตำบล 78 หมู่บ้าน

1. หมากหญ้า (Mak Ya) 10 หมู่บ้าน
2. หนองอ้อ (Nong O) 11 หมู่บ้าน
3. อูบมุง (Up Mung) 10 หมู่บ้าน
4. กุดหมากไฟ (Kut Mak Fai) 11 หมู่บ้าน
5. น้ำพ่น (Nam Phon) 9 หมู่บ้าน
6. หนองบัวบาน (Nong Bua Ban) 9 หมู่บ้าน
7. โนนหวาย (Non Wai) 10 หมู่บ้าน
8. หนองวัวซอ (Nong Wua So) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่อำเภอหนองวัวซอประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลหนองวัวซอ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหมากหญ้าและตำบลหนองวัวซอ
 • เทศบาลตำบลภูผาแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองอ้อและตำบลโนนหวาย
 • เทศบาลตำบลอูบมุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอูบมุงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโนนหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหวาย (นอกเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง)
 • เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดหมากไฟทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองบัวบาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวบานทั้งตำบลและตำบลหนองวัวซอ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมากหญ้า (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองวัวซอ)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองอ้อ (นอกเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำพ่นทั้งตำบล

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในตำบลบ้านใหม่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งยุบไปรวมขึ้นตำบลกุดบง และสำหรับท้องที่ในอำเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งยุบตำบลเชียงเพ็งไปรวมขึ้นตำบลเชียงยืน กับยุบตำบลนาแอง ซึ่งตั้งตำบลหมากหญ้าขึ้นแทน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 42 (0 ก): 39–40. May 31, 1925.
 2. 2.0 2.1 2.2 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองวัวซอ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 88 (42 ง): 1330. April 20, 1971. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-02-24. สืบค้นเมื่อ 2021-03-16.
 3. 3.0 3.1 3.2 "พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอเขาวง อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอนตาล อำเภอชาติตระการ อำเภอภูเรือ อำเภอเคียนซา อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองวัวซอ และอำเภอน้ำยืน พ.ศ. ๒๕๑๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 91 (54 ง): (ฉบับพิเศษ) 30-33. March 28, 1974. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-18. สืบค้นเมื่อ 2021-03-16.
 4. 4.0 4.1 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (112 ง): 2781. September 4, 1973.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 78 (42 ง): 1306–1308. May 16, 1961.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 82 (43 ง): 1467–1480. May 25, 1965.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองวัวซอ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 86 (69 ง): 2307–2309. July 29, 1969.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอบ้านดุง และกิ่งอำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 89 (139 ง): 2371–2379. September 19, 1972.
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลหนองอ้อ - โนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (145 ง): 2922–2923. August 21, 1979.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสัง อำเภอน้ำโสม กิ่งอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ กิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (196 ง): 4466–4477. November 27, 1979. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-28. สืบค้นเมื่อ 2021-03-16.
 11. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (110 ง): 2177–2180. July 7, 1981.
 12. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอหนองวัวซอ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (150 ง): 3913–3919. October 23, 1984.
 13. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีธาตุ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอวังสามหมอ อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ และอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (175 ง): (ฉบับพิเศษ) 32-55. October 10, 1986.
 14. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (2 ง): 104–109. January 4, 1996.
 15. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2008-04-09. สืบค้นเมื่อ 2021-03-16.
 16. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวมสภาตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 121 (ตอนพิเศษ 102 ง): 9–20. September 15, 2004.